Object structure

Title:

Dwie utopie realizmu : "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej i "Późne lato" Adalberta Stiftera

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (2000)

Creator:

Mazur, Aneta

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Eliza Orzeszkowa’s On the Niemen ; Adalbert Stifter’s Indian Summer ; utopia ; realism ; neture and landscape in a novel

References:

1. F. Aspetsberger, Schüsselbegriffe zur Erfassung des Daseins in der Dichtung Adalbert Stifters. Wien 1963.
2. J. Bachórz, Wstęp w: E. Orzeszkowa, Nad Niemnem. T. 1. BN I 292. Wrocław 1996.
3. A. Baczewski, „Nad Niemnem". Natura i człowiek. Rzeszów 1995.
4. H. Böschenstein, German Literature of the Nineteenth Century. London 1969.
5. S. Brzozowski, Eliza Orzeszkowa. W: Eseje i studia o literaturze. Wybór, wstęp i oprac. H. Markiewicz. T. 1. Wrocław 1990.
6. J. Cieślikowski, „Nad Niemnem " Elizy Orzeszkowej. Rozważania nad semiotyką mitów religijnych. „Pamiętnik Literacki” 1969, z. 2, s. 65-80.
7. S. Falkowski, Więcej niż Arkadia. W: „Szlagiery" - inaczej. Warszawa 1991.
8. A. Glaser, Die Restaurcation des Schönen. Stifters „Nachsommer”. Stuttgart 1965.
click here to follow the link
9. U. Japp, Stifters Paradies. Nachwort zum „Nachsommer”. W: A. Stifter, Werke. Hrgs. U. Japp und H. J. Piechotta. T. 4. Frankfurt am Main 1978.
10. W. Killy, Wirklichkeit und Kunstcharakter. Neuen Romane des 19. Jahrhunderts. München 1963.
11. L. Köhn, Entwicklungs- und Bildungsroman. Ein Forschungsbericht. Mit einem Nachtrag. Stuttgart 1969.
12. Leksykon symboli. Oprac. M. Oesterreicher-Mollwo. Przeł. J. Prokopiuk. Warszawa 1992.
13. M.- U. Lindau, Stifters „Nachsommer". Ein Roman der verhaltenen Rührung. Bern 1974.
14. A. Mazur, Łagodne prawo pozytywizmu, czyli katastrofista Adalbert Stifter. „Znak” 1996, nr 2, s. 20-23.
15. Cz. Miłosz, Republika doskonała. W: Wiersze. Kraków 1984.
16. E. Orzeszkowa, Listy zebrane. Pod red. J. Baculewskiego. Do druku przygotował i komentarz E. Jankowski. T. 3. Wrocław 1956.
17. E. Orzeszkowa, Listy zebrane. Pod red. J. Baculewskiego. Do druku przygotował i komentarz E. Jankowski. T. 5. Wrocław 1961.
18. E. Orzeszkowa, Listy zebrane. Pod red. J. Baculewskiego. Do druku przygotował i komentarz E. Jankowski. T. 8. Wrocław 1976.
19. R. Otto, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych. Przekł. B. Kupis. Wrocław 1993.
20. Romane und Erzählungen des bürgerlichen Realismus. Neue Interpretationen. Hrsg. H. Denkler. Stuttgart 1980.
21. C. Salm, Reale und symbolische Ordnungen in Stifters „Nachsommer". Frankfurt am Main 1991.
22. F. Sengle, Biederm eierzeit. Deutsche Literatur in Spannungsjeld zwischen Restauration und Revolution 1815-1848. T. 3. Stuttgart 1980.
click here to follow the link
23. Ch. Sjögren, The Marble Statue as Idea. Collected Essays on Adalbert Stifters „Nachsommer". Chapel Hill 1972.
24. J. P. Stern, Adalbert Stifters ontologischer Stil. W zb.: Adalbert Stifter. Studien und Interpretationen. Hrsg. L. Stiehm. Heidelberg 1968.
25. A. Stifter, Brigita. Przeł. M. Gero-Rożniewicz. W zb.: Dawna nowela niemieckojęzyczna. Wybór G. Koziełek. T. 1. Warszawa 1979, s. 651-696.
26. A. Stifter, Górski kryształ. - Kondor [fragm.]. W: Górski kryształ. Antologia dawnej noweli austriackiej. Wybór S. H. Kaszyński. Poznań 1990.
27. A. Stifter, Nachsommer. W: Werke. Hrgs. U. Japp und H. J. Piechotta. T. 3. Frankfurt am Main 1978.
28. A. Stifter, Werke. Hrgs. U. Japp und H. J. Piechotta. T. 4. Frankfurt am Main 1978.
29. J. Wolski, Adalbert Stifter - Stanisław Vincenz. „Teksty Drugie” 1999, nr 3, s. 121-129.

Issue:

2

Start page:

5

End page:

18

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)