Object structure

Title:

Topika morska w poezji Adama Mickiewicza

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (2000)

Creator:

Zwierzyński, Leszek

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Adam Mickiewicz’s poetry ; sea topoi ; Romanticism ; alegory ; name-book

References:

1. J. Abramowska, Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii i poetyki historycznej. Poznań 1995.
2. J. Bachórz, Mickiewiczowska wizja morza. „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie" 1977, nr 5, s. 87-104.
3. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł. i oprac. A. Borowski. Kraków 1997.
4. Horacy, Wybór poezji. Wyd. 5. Oprac. J. Krokowski. BN II 25. Wrocław 1975.
5. J. Kleiner, Mickiewicz. T. 1. Lublin 1948.
6. J. Kotarska, Motywy akwatyczne w polskich emblematach XVII wieku. „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie" 1991, nr 17, s. 9-39.
7. E. Kotarski, Sarmaci i morze. Marynistyczne początki w literaturze polskiej XVI-XVII wieku. Warszawa 1995.
8. W. Kubacki, Żeglarz i pielgrzym. Warszawa 1954.
9. M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych. Przeł. K. Romaniuk. Poznań 1989.
10. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. 1898-1998. T. 1. Oprac. Cz. Zgorzelski. Warszawa 1993.
11. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. 1898-1998. T. 2. Oprac. W. Florian, przy współpracy K. Górski, Cz. Zgorzelski. Warszawa 1994.
12. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. 1898-1998. T. 3. Oprac. Z. Stefanowska. Warszawa 1995.
13. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. 1898-1998. T. 4. Oprac. Z.J. Nowak. Warszawa 1995.
14. I. Opacki, Pomnik i wiersz. Pamiątka i poezja na przełomie oświecenia i romantyzmu. W: „W środku niebokręga Poezja romantycznych przełomów. Katowice 1995.
15. M. Skwara, Motywy i toposy wodne w poezji i sztuce funeralnej XVI w. w Polsce. „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie" 1991, nr 17, s. 65-83.
16. M. Śliwiński, Człowiek-ryba. Szkice marynistyczne. Słupsk 1991.
17. D. Śnieżko, Topos „życie jako żegluga” w repertuarze topiki egzystencji ludzkiej. (Na przykładzie twórczości Mikołaja Reja). „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie" 1991, nr 17, s. 41-63.
18. P. Tillich, Męstwo bycia. Tł. H. Bednarek. Paris 1993.
19. Cz. Zgorzelski, O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogólnień. Warszawa 1976.
20. J. Ziomek, Retoryka opisowa. Wrocław 1990.
21. L. Zwierzyński, Wyobraźnia akwatyczna Mickiewicza. Katowice 1998.

Issue:

2

Start page:

157

End page:

173

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)