Object structure

Title:

Nieznane listy Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki do Stefanii Wekslerowej : 1908-1910

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (2000)

Creator:

Fita, Stanisław. Oprac.

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Maria Konopnicka’s correspondence ; Maria Dulębianka’s correspondence ; Konopnicka’s and Dulębianka’s relations with Stefania Wekslerowa ; Wekslerowa’s biography

References:

1. Demil [W. Kosiakiewicz nazw.], Konferencja słowiańska w Pradze. „Świat” 1908, nr 30. ; 2. W. Hahn, Z listów Marii Konopnickiej o Lwowie. „Polska Zbrojna w Kulturę”, dod. „Polski Zbrojnej” 1937, nr 23. ; 3. F. Hartau, Wilhelm II. Tł. A. Marcinek. Lublin 1995. ; 4. Junius [W. Feldman nazw.], Z trzech zaborów. „Krytyka” 1908, t. 2. ; 5. M. Konopnicka, Korespondencja. T. 2: Konopnicka - Orzeszkowa. 1879-1910. Oprac. E. Jankowski. Wrocław 1972. ; 6. M. Konopnicka, Korespondencja. T. 3: Korespondencja w sprawach redakcyjnych i wydawniczych oraz listy do pisarzy: Władysława Mickiewicza, Czesława Jankowskiego, Michała Radziwiłła, Maryli Wolskiej, Henryka Sienkiewicza. Red. K. Górski. Wrocław 1973. ; 7. Pochód grunwaldzki. „Nowa Reforma” 1910, nr 321. ; 8. Po konferencji praskiej. „Świat Słowiański” 1908, t. 2. ; 9. S. Sempołowska, Pisma. [T. 1:] Życie i działalność Stefanii Sempołowskiej. Red. N. Gąsiorowska. Warszawa 1960. ; 10. S. Sempołowska, Pisma. [T. 3:] W więzieniach. Red. A. Steinsberg. Warszawa 1960. ; 11. M. Strzelecka, Stefania Wekslerowa. Wspomnienie. Lwów 1936. ; 12. M. Szypowska, Konopnicka, jakiej nie znamy. Warszawa 1963. ; 13. R. Taborski, Teatr Mały w Warszawie za dyrekcji Mariana Gawalewicza. „Przegląd Humanistyczny” 1975, nr 10, s. 31-55. ; 14. Tydzień Grunwaldzki. „Nowa Reforma” 1910, nr 310. ; 15. Wiadomości bieżące. „Słowo Polskie” 1905, nr 552. ; 16. R. Zawiliński, Najbliższy nam lud słowiański. „Świat” 1908, nr 31.

Issue:

2

Start page:

181

End page:

187

Resource Type:

Source

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)