Object structure

Title:

Nieznane listy Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki do Stefanii Wekslerowej : 1908-1910

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (2000)

Creator:

Fita, Stanisław. Oprac.

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Maria Konopnicka’s correspondence ; Maria Dulębianka’s correspondence ; Konopnicka’s and Dulębianka’s relations with Stefania Wekslerowa ; Wekslerowa’s biography

References:

1. Demil [W. Kosiakiewicz nazw.], Konferencja słowiańska w Pradze. „Świat” 1908, nr 30.
2. W. Hahn, Z listów Marii Konopnickiej o Lwowie. „Polska Zbrojna w Kulturę”, dod. „Polski Zbrojnej” 1937, nr 23.
3. F. Hartau, Wilhelm II. Tł. A. Marcinek. Lublin 1995.
4. Junius [W. Feldman nazw.], Z trzech zaborów. „Krytyka” 1908, t. 2.
5. M. Konopnicka, Korespondencja. T. 2: Konopnicka - Orzeszkowa. 1879-1910. Oprac. E. Jankowski. Wrocław 1972.
6. M. Konopnicka, Korespondencja. T. 3: Korespondencja w sprawach redakcyjnych i wydawniczych oraz listy do pisarzy: Władysława Mickiewicza, Czesława Jankowskiego, Michała Radziwiłła, Maryli Wolskiej, Henryka Sienkiewicza. Red. K. Górski. Wrocław 1973.
7. Pochód grunwaldzki. „Nowa Reforma” 1910, nr 321.
8. Po konferencji praskiej. „Świat Słowiański” 1908, t. 2.
9. S. Sempołowska, Pisma. [T. 1:] Życie i działalność Stefanii Sempołowskiej. Red. N. Gąsiorowska. Warszawa 1960.
10. S. Sempołowska, Pisma. [T. 3:] W więzieniach. Red. A. Steinsberg. Warszawa 1960.
11. M. Strzelecka, Stefania Wekslerowa. Wspomnienie. Lwów 1936.
12. M. Szypowska, Konopnicka, jakiej nie znamy. Warszawa 1963.
13. R. Taborski, Teatr Mały w Warszawie za dyrekcji Mariana Gawalewicza. „Przegląd Humanistyczny” 1975, nr 10, s. 31-55.
14. Tydzień Grunwaldzki. „Nowa Reforma” 1910, nr 310.
15. Wiadomości bieżące. „Słowo Polskie” 1905, nr 552.
16. R. Zawiliński, Najbliższy nam lud słowiański. „Świat” 1908, nr 31.

Issue:

2

Start page:

181

End page:

187

Resource Type:

Source

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)