Object

Title: [Walery Przyborowski ?], [Julian Kaliszewski ?], Stara i młoda prasa : przyczynek do historii literatury ojczystej 1866-1872 : kartki ze wspomnień eksdziennikarza. Przygotowała do druku i posłowiem opatrzyła Dobrosława Świerczyńska, Warszawa 1998

Creator:

Mazan, Bogdan

Date issued/created:

2000

Resource Type:

Review

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (2000)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. M. Brykalska, Pozytywistyczna „Niwa" (1872-1875). W zb.: Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu. Red. E. Jankowski, J. Kulczycka-Saloni. Seria I. Wrocław 1980, s. 101-127.
2. W. K. Dębicki, Postęp, szczęście i przewroty społeczne. Chłodne uwagi o palących kwestiach. Wyd. 2, uzup. Warszawa 1886.
3. Echa warszawskie. „Przegląd Tygodniowy” 1874, nr 34.
4. Echa warszawskie. „Przegląd Tygodniowy” 1874, nr 45.
5. J. Maciejewski, Cyprian Norwid. Warszawa 1992.
6. H. Markiewicz, Młoda Polska i „izmy". Aneks w: K. Wyka, Młoda Polska. T. 1. Kraków 1977, s. 307-360.
7. K. Mąkosa, Grosz od wiersza. „Nowe Książki” 1999, nr 5, s. 46.
8. Niefrasobliwe myśli Jana Macieja Zacofańskiego. „Kurier Świąteczny” 1874, nr 60.
9. E. Orzeszkowa, Pan Graba. Nota edytorska J. Leo. Warszawa 1971.
10. H. Sienkiewicz, Bez tytułu. W: Dzieła. Pod red. J. Krzyżanowski. T. 47. Warszawa 1950.
11. S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego. T. 1. Warszawa 1987.
12. Słownik języka polskiego. Pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego, T. 1. Warszawa 1900.
13. L. Staff, Szara godzina. W: Poezje zebrane. T. 1. Warszawa 1967.
14. P. Szewc, Poetyka przypisu. Rec: W. Paźniewski, Gramatyka rozproszenia. Sosnowiec 1995. „Nowe Książki” 1995, nr 5.
15. J. Sztachelska, Czytanie Smilesa. W zb.: W kręgu lektur polskich doby postyczniowej. Red. E. Paczoska, J. Sztachelska. Białystok 1994.
16. D. Świerczyńska, Hrabia Paul Vasili i księżna Katarzyna Radziwiłłowa. „Teksty” 1980, nr 5, s. 147-157.
17. D. Świerczyńska, Julian Kaliszewski-pisarz zapomniany. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4, s. 173-205.
18. D. Świerczyńska, Mistyfikacja literacka. „Pamiętnik Literacki” 1989, z. 2, s. 149-170.
19. D. Świerczyńska, Polski pseudonim literacki. Warszawa 1983.
20. D. Świerczyńska, Polski pseudonim literacki. Wyd. 2, zm. i rozszerz. Warszawa 1999.
21. D. Świerczyńska, Sigmund Ludomir, czyli kim był tłumacz „Kirgiza” Gustawa Zielińskiego. „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 2, s. 207-213.
22. D. Świerczyńska, S[yn] E[migranta], czyli Wacław Gasztowtt jako tłumacz i popularyzator literatury polskiej we Francji. „Pamiętnik Literacki” 1995, z. 2, s. 153-162.
23. D. Świerczyńska, Tajemniczy tłumacz Aleksandra Fredry - A. S-n. „Pamiętnik Literacki” 1993, z. 1, s. 183-190.
24. D. Świerczyńska, „Towarzystwo warszawskie”. Baronowa X.Y.Z. i...inni. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 3, s. 235-259.
25. D. Świerczyńska, Vaclav Hanka i staroczeskie rękopisy. (Przypomnienie słynnej mistyfikacji literackiej). „Slavia Occidentalis” 1989/90, t. 46/47, s. 247-260.
26. D. Świerczyńska, Walery Przyborowski czy Eksdziennikarz? Rozważania o autorstwie „Starej i młodej prasy ”. „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 3, s. 171-202.
27. D. Świerczyńska, Zapomniane polonica rosyjskie. O życiu i pracach W. A. Rotkircha - tłumacza "Dziadów”. „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 2, s. 183-195.
28. [A. Świętochowski], Błogosławieni cisi. „Przegląd Tygodniowy” 1872, nr 21.
29. [A. Świętochowski], Młodzi. „Przegląd Tygodniowy” 1872, nr 23.
30. A. Świętochowski, Na wyłomie. „Przegląd Tygodniowy” 1871, nr 50.
31. A. Wierzbicka, Język, umysł, kultura. Wybór prac. Pod red. J. Bartmiński. Warszawa 1999.

Issue:

2

Start page:

208

End page:

218

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:70349 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Apr 16, 2019

In our library since:

Apr 16, 2019

Number of object content hits:

20

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/86062

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information