Object structure

Title:

[Walery Przyborowski ?], [Julian Kaliszewski ?], Stara i młoda prasa : przyczynek do historii literatury ojczystej 1866-1872 : kartki ze wspomnień eksdziennikarza. Przygotowała do druku i posłowiem opatrzyła Dobrosława Świerczyńska, Warszawa 1998

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (2000)

Creator:

Mazan, Bogdan

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

“old” press ; “young” press ; memories of Ex-Journalist ; Julian Kaliszewski’s activity ; Polish journalistic environment of 1866–1877

References:

1. M. Brykalska, Pozytywistyczna „Niwa" (1872-1875). W zb.: Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu. Red. E. Jankowski, J. Kulczycka-Saloni. Seria I. Wrocław 1980, s. 101-127. ; 2. W. K. Dębicki, Postęp, szczęście i przewroty społeczne. Chłodne uwagi o palących kwestiach. Wyd. 2, uzup. Warszawa 1886. ; 3. Echa warszawskie. „Przegląd Tygodniowy” 1874, nr 34. ; 4. Echa warszawskie. „Przegląd Tygodniowy” 1874, nr 45. ; 5. J. Maciejewski, Cyprian Norwid. Warszawa 1992. ; 6. H. Markiewicz, Młoda Polska i „izmy". Aneks w: K. Wyka, Młoda Polska. T. 1. Kraków 1977, s. 307-360. ; 7. K. Mąkosa, Grosz od wiersza. „Nowe Książki” 1999, nr 5, s. 46. ; 8. Niefrasobliwe myśli Jana Macieja Zacofańskiego. „Kurier Świąteczny” 1874, nr 60. ; 9. E. Orzeszkowa, Pan Graba. Nota edytorska J. Leo. Warszawa 1971. ; 10. H. Sienkiewicz, Bez tytułu. W: Dzieła. Pod red. J. Krzyżanowski. T. 47. Warszawa 1950. ; 11. S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego. T. 1. Warszawa 1987. ; 12. Słownik języka polskiego. Pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego, T. 1. Warszawa 1900. ; 13. L. Staff, Szara godzina. W: Poezje zebrane. T. 1. Warszawa 1967. ; 14. P. Szewc, Poetyka przypisu. Rec: W. Paźniewski, Gramatyka rozproszenia. Sosnowiec 1995. „Nowe Książki” 1995, nr 5. ; 15. J. Sztachelska, Czytanie Smilesa. W zb.: W kręgu lektur polskich doby postyczniowej. Red. E. Paczoska, J. Sztachelska. Białystok 1994. ; 16. D. Świerczyńska, Hrabia Paul Vasili i księżna Katarzyna Radziwiłłowa. „Teksty” 1980, nr 5, s. 147-157. ; 17. D. Świerczyńska, Julian Kaliszewski-pisarz zapomniany. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4, s. 173-205. ; 18. D. Świerczyńska, Mistyfikacja literacka. „Pamiętnik Literacki” 1989, z. 2, s. 149-170. ; 19. D. Świerczyńska, Polski pseudonim literacki. Warszawa 1983. ; 20. D. Świerczyńska, Polski pseudonim literacki. Wyd. 2, zm. i rozszerz. Warszawa 1999. ; 21. D. Świerczyńska, Sigmund Ludomir, czyli kim był tłumacz „Kirgiza” Gustawa Zielińskiego. „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 2, s. 207-213. ; 22. D. Świerczyńska, S[yn] E[migranta], czyli Wacław Gasztowtt jako tłumacz i popularyzator literatury polskiej we Francji. „Pamiętnik Literacki” 1995, z. 2, s. 153-162. ; 23. D. Świerczyńska, Tajemniczy tłumacz Aleksandra Fredry - A. S-n. „Pamiętnik Literacki” 1993, z. 1, s. 183-190. ; 24. D. Świerczyńska, „Towarzystwo warszawskie”. Baronowa X.Y.Z. i...inni. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 3, s. 235-259. ; 25. D. Świerczyńska, Vaclav Hanka i staroczeskie rękopisy. (Przypomnienie słynnej mistyfikacji literackiej). „Slavia Occidentalis” 1989/90, t. 46/47, s. 247-260. ; 26. D. Świerczyńska, Walery Przyborowski czy Eksdziennikarz? Rozważania o autorstwie „Starej i młodej prasy ”. „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 3, s. 171-202. ; 27. D. Świerczyńska, Zapomniane polonica rosyjskie. O życiu i pracach W. A. Rotkircha - tłumacza "Dziadów”. „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 2, s. 183-195. ; 28. [A. Świętochowski], Błogosławieni cisi. „Przegląd Tygodniowy” 1872, nr 21. ; 29. [A. Świętochowski], Młodzi. „Przegląd Tygodniowy” 1872, nr 23. ; 30. A. Świętochowski, Na wyłomie. „Przegląd Tygodniowy” 1871, nr 50. ; 31. A. Wierzbicka, Język, umysł, kultura. Wybór prac. Pod red. J. Bartmiński. Warszawa 1999.

Issue:

2

Start page:

208

End page:

218

Resource Type:

Review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: