Object structure

Title:

Anna Martuszewska, Pozytywistyczne parabole. Gdańsk 1997

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (2000)

Creator:

Kowalczuk, Urszula

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

pozytywizm ; parabola ; nowelistyka późnopozytywistyczna ; polemika pozytywistów z młodopolanami

References:

1. J. Bachórz, Pozytywistka na rozdrożu. W zb.: Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku. Red. T. Bujnicki, J. Maciejewski. Wrocław 1986, s. 25-39. ; 2. G. Borkowska, Orzeszkowa: autokorekta i problem granic. W: Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej. Warszawa 1996. ; 3. G. Borkowska, Pozytywiści i inni. Warszawa 1996. ; 4. G. Borkowska, Wątek ruskinowski w późnej twórczości Elizy Orzeszkowej. W zb.: Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku. Red. T. Bujnicki, J. Maciejewski. Wrocław 1986, s. 41-59. ; 5. M. Głowiński, Mity przebrane. Kraków 1994. ; 6. M. Głowiński, Norwida wiersze-przypowieści. W zb.: Cyprian Norwid. W 150-lecie urodzin. Materiały konferencji naukowej 23-25 września 1971. Red. M. Żmigrodzka. Warszawa 1973, s. 72-109. ; 7. H. Markiewicz, Bezdogmatowcy i melancholicy. „Miesięcznik Literacki” 1972, nr 1, s. 33-45. ; 8. H. Markiewicz, Młoda Polska a dziedzictwo pozytywizmu. „Pamiętnik Literacki” 1995, z. 2, s. 59-86. ; 9. A. Martuszewska, Antyczne parabole Sienkiewicza. [Referat wygłoszony na sesji naukowej, która odbyła się 2 i 3 XII 1996 w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego]. W zb.: Sienkiewicz i epoki. Powinowactwa. Red. E. Ihnatowicz. Warszawa 1999, s. 109-121. ; 10. A. Martuszewska, Mit w parabolicznych form ach polskiego pozytywizmu. W zb.: Kryzys czy przełom . Studia z teorii i historii literatury. T. 1. Red. M. Lubelska, A. Łebkowska. Kraków 1994, s. 237-246. ; 11. A. Martuszewska, Niektóre przemiany prozy narracyjnej polskiego pozytywizmu. W zb.: Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku. Red. T. Bujnicki, J. Maciejewski. Wrocław 1986, s. 9-24. ; 12. A. Martuszewska, Pozytywistyczna mowa ezopowa w kontekście literackich kategorii dotyczących milczenia i przemilczenia. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2, s. 5-26. ; 13. E. Orzeszkowa, Panu Janowi Karłowiczowi. W: Melancholicy. T. 1. Pisma zebrane. T. 28. Warszawa 1949. ; 14. Th. Pavel, Fictional Worlds. Harvard 1986. ; 15. M.- L. Ryan, Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative Theory. Bloomington-Indianapolis 1991.

Issue:

2

Start page:

218

End page:

224

Resource Type:

Recenzje

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Citation

Citation style: