Object structure

Title:

Słowo i tekst w kulturze sakralnej : na materiale "Jezusa z Nazarethu" Romana Brandstaettera

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (2000)

Creator:

Mazan, Alicja

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Roman Brandstaetter’s Jezus z Nazarethu (Jesus of Nazareth) ; sacral culture ; word ; text ; Bible ; history ; symbol

References:

1. R. Brandstaetter, „Biblia" na stole. Rozm. przepr. T. Krzemień. „Kultura” 1980, nr 42, s. 3-4.
2. R. Brandstaetter, Epoka, która była rajem ... Z Romanem Brandstaetterem rozmawiając o „Jezusie z Nazarethu". Rozm. przepr. J. Grzegorczyk. „W drodze” 1983, nr 6, s. 7-27.
3. R. Brandstaetter, Hymn do Biblii. W: Księga modlitw. Poznań 1985.
4. R. Brandstaetter, Jezus z Nazarethu. T. 1-2. Poznań 1996.
5. R. Brandstaetter, Krąg biblijny. Wyd. uzup. Warszawa 1986.
6. R. Brandstaetter, Pieśń o świętym Jakubie Młodszym, Apostole synów Izraela, wyznawców Jezusa Chrystusa [fragm.]. "W drodze" 1988, nr 3/4, s. 3-4.
7. M. Buber, Wstęp w: Opowieści chasydów. Wstęp i posł. [do wyd. polskiego] P. Hertz. Szkic Trudności i perspektywy dialogu chrześcijan z żydami napisał J. Salij. Poznań 1986.
8. H. von Campenhausen, Ojcowie Kościoła. Przeł. K. Wierszyłowski. Warszawa 1998.
9. B. Chrząstowska, Paradoksy obecności „Biblii” w literaturze współczesnej. „Przegląd Powszechny” 1991, nr 4, s. 72-91.
10. Ewangelia według świętego Łukasza. Tł. R. Brandstaetter. Warszawa 1982.
11. Ewangelia według świętego Marka. Tł. R. Brandstaetter. Warszawa 1980.
12. Ewangelia według świętego Mateusza. Tł. R. Brandstaetter. Warszawa 1986.
13. N. Frye, Wielki Kod. „Biblia" a literatura. Przeł. A. Fulińska. Wstęp M. P. Markowski. Bydgoszcz 1998.
14. J. Guitton, Jezus. Przeł. I. Józefowiczowa. Warszawa 1963.
15. G. Hierzenberger, Oblicze Boga. Hasło w: Praktyczny słownik biblijny. Oprac. zb. katolickich i protestanckich teologów . Pod red. A. Grabner-Haidera. Przekł., oprac. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. Warszawa 1994, s. 855.
16. M. Jasińska-Wojtkowska, Powieść o Jezusie i Jego środowisku. „Więź” 1974, nr 6, s. 45-59.
17. W. Kasper, Bóg Jezusa Chrystusa. Tł. J. Tyrawa. Wrocław 1996.
18. J. A. Kłoczowski, Język, którym mówi człowiek religijny... „Znak” 1995, nr 12, s. 5-17.
19. Th. Mann, Józef i jego bracia. T. 2: Młody Józef. Przeł. E. Sicińska. Warszawa 1961.
20. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3, popr. Poznań-Warszawa 1980.
21. Pisma Świętego Jana Ewangelisty. Tł. R. Brandstaetter. Warszawa 1978.
22. Przekłady biblijne z języka hebrajskiego: cztery poematy. Tł. R. Brandstaetter. Warszawa 1984.
23. Przekłady biblijne z języka hebrajskiego: psałterz. Tł. R. Brandstaetter, wstęp Th. Merton. Warszawa 1983.
24. J. Ratzinger, Córa Syjonu. Maryja w refleksji Kościoła. Przeł. B. Widła. Warszawa 1997.
25. K. H. Schelkle, Dzieciństwo Jezusa. Tł. A. Morawska. W: Biblia dzisiaj. Wstęp i oprac. J. Kudasiewicz. Kraków 1969.
26. G. Scholem, Mistycyzm żydowski. Przeł. I. Kania. Wstęp M. Galas. Warszawa 1997.
27. Słowo nad słowami: antologia poezji Starego Przymierza. Wybór i przekł. R. Brandstaetter. Poznań 1964.
28. A. Świderkówna, Rozmowy o „Biblii”. Warszawa 1995.
29. Święty Łukasz Ewangelista: dzieje apostolskie. Przeł., [wstęp] R. Brandstaetter. Warszawa 1984.
30. A. Turek, Cisza. „W drodze” 1999, nr 2, s. 15-23.

Issue:

3

Start page:

147

End page:

159

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)