Object structure

Title:

Epigramaty Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w świetle jego teorii poetyckiej

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2000)

Creator:

Łukaszewicz-Chantry, Maria

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

epigramat ; Maciej Kaziemirz Sarbiewski’s creativity ; Sarbiewski’s thoery of poetry ; panegyric ; satirical tradition

References:

1. Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku. Oprac. i wstęp K. Mrowcewicz. Warszawa 1993.
2. J. Bolewski, Nascitur una... discors concordia. Aspekty teologiczne twórczości Sarbiewskiego. W zb.: Nauka z poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Red. J. Bolewski, J. Z. Uchański, P. Urbański. Warszawa 1995, s. 87-111.
3. J. Budzyński, Tradycja biblijna w liryce religijnej Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. „Roczniki Humanistyczne” 1973, z. 3, s. 93-107.
4. B. Diel, M. C. Sarbiewski, der Vorgänger Balde’s. „Stimmen aus Maria-Laach” 1873, vol. 4.
5. S. Johnson, Life of Cowley. W: Lives of Most Eminent English Poets. London b. r.
6. L. L. Martz, The Poetry of Meditation. New Haven 1954.
7. A. W. Mikołajczak, Panégyrique des epigrammes de M. Sarbiewski. W zb.: Mathias Casimirus Sarbievius in cultura Lithuaniae, Poloniae, Europae. Red. E. Ulćinaitć. Wilno 1998.
8. A. W. Mikołajczak, Studia Sarbieviana. Gniezno 1998.
9. A. W. Mikołajczak, Z badań nad atrybucją epigramatów Sarbiewskiego. W zb.: Nauka z poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Red. J. Bolewski, J. Z. Uchański, P. Urbański. Warszawa 1995, s. 134-145.
10. B. Otwinowska, „Concors discordia” Sarbiewskiego w teorii konceptyzmu. „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 3, s. 81-110.
11. M. K. Sarbiewski, Bogowie pogan. (Dii gentium). Wstęp, oprac., przekł. K. Stawecka. BPP, B, 20. Wrocław 1972.
12. M. K. Sarbiewski, De perfecta poesi, sive Yergilius et Homerus. (O poezji doskonałej czyli Wergiliusz i Homer). Przeł. M. Plezia. Oprac. S. Skimina. BPP, B 4. Wrocław 1954.
13. M. C. Sarbiewski, Poemata omnia. Staraviesiae 1892.
14. M. Sarbiewski, Poezje. Dział 1: Pienia liryczne. Przeł. W. Syrokomla. Wilno 1851.
15. M. K. Sarbiewski, Wykłady poetyki. (Praecepta poetica). Przeł. i oprac. S. Skimina. BPP, B 5. Wrocław 1958.
16. E. Sarnowska, Teoria poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. W zb.: Studia z teorii i historii poezji. Red. M. Głowiński. Seria 1. Wrocław 1967, s. 126-147.
17. E. Sarnowska-Temeriusz, M. K. Sarbiewski: „O poezji doskonalej". W: Przeszłość poetyki. Warszawa 1995.
18. K. Stawecka, Maciej Kazimierz Sarbiewski, prozaik i poeta. Lublin 1988.
19. P. Urbański, Informacja jako pretekst sytuacji lirycznej w wierszu nowołacińskim (na przykładzie Macieja Kazimierza Sarbiewskiego). „Barok” 1999, z. 1, s. 117-128.
20. J. Warszawski, „Dramat rzymski” Macieja Kazimierza Sarbiewskiego TJ (1622-1625). Studium literacko-biograficzne. Rzym 1984.

Issue:

4

Start page:

7

End page:

14

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: