Object

Title: Drogi i manowce komentarza literackiego

Creator:

Markiewicz, Henryk

Date issued/created:

2000

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2000)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. M. Bates, Cenzura w epoce stalinowskiej. „Teksty Drugie” 2000, nr 1/2, s. 95-120.
2. W. Berent, Nurt. Diogenes w kontuszu. Zmierzch wodzów. Kraków 1991.
3. W. Berent, Ozimina. Oprac. Michał Głowiński. Wrocław 1974.
4. W. Berent, Próchno. Oprac. J. Paszek. BN I 234. Wrocław 1979.
5. W. Borowy, Rec: Norwidiana 1921-1924. „Pamiętnik Literacki” 1924/25, s. 474-486.
6. W. Bruchnalski, Próba kanonu wydawniczego w zastosowaniu do zbiorowej edycji „Dzieł wszystkich” Mickiewicza. „Pamiętnik Literacki” 1923, s. 126-154.
7. S. Brzozowski, Eseje i studia o literaturze. T. 1-2. Wybór, wstęp i oprac. H. Markiewicz. BN I 258. Wrocław 1990.
8. M. Buś, Składanie pieśni. Z dziejów edytorstwa twórczości Cypriana Norwida. Kraków 1997.
9. T. Filip, Cypriana Norwida „Fortepian Szopena ” ze stanowiska twórczości poety odczytany. Kraków 1949.
10. A. Fredro, Pan Jowialski. Oprac. E. Kucharski. BN I 36. Kraków [1920].
11. A. Fredro, Pisma wszystkie. Wyd. krytyczne. Oprac. S. Pigoń. Wstęp K . Wyka. T. 1. Warszawa 1955.
12. K. I. Gałczyński, Wybór poezji. Oprac. M. Wyka. BN I 189. Wrocław 1967.
13. J. Gondowicz, Nikt nic nie wie. „Nowe Książki” 2000, nr 5, s. 81.
14. K. Górski, Sztuka edytorska. Zarys teorii. Warszawa 1956.
15. K. Irzykowski, Listy 1897-1944. Listy zebrała, oprac. posł. B. Winklowa. Kraków 1998.
16. S. F. Klonowicz, Flis [...]. Chełmno 1862.
17. J. Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wrocław 1983.
18. M. Konopnicka, Poezye. T. 1-10. Oprac. J. Czubek. Wstęp H. Sienkiewicz. Warszawa 1915-1916.
19. E. Kraskowska, Powojenny dziennik Nałkowskiej. "Arkusz" 2000, nr 5, s. 12.
20. M. Kridl, Rec: J. Słowacki, Dzieła wszystkie. Red. J. Kleiner. Lwów 1924-25. „Pamiętnik Literacki” 1925/26, s. 743-760.
21. J. Krzyżanowski, Coś niecoś o komentarzu. „Przegląd Humanistyczny” 1959, nr 2, s. 1-17.
22. J. Krzyżanowski, Spacerkiem po oślej łączce. Szkice z dziejów naszej kultury literackiej. „Silva Rerum” 1981.
23. J. Krzyżanowski, Z problemów wersyfikacji i komentarza do „Krótkiej rozprawy" Reja. W zb.: Odrodzenie w Polsce: materiały sesji naukowej PAN 25-30 października 1953 roku. T. 4, Historia literatury. Red. J. Ziomek. Warszawa 1956, s. 75-83.
24. H. Markiewicz, Nieco o przypisach. Gawęda historycznoliteracka. W zb.: Pogranicza literatury: księga ofiarowana Profesorowi Januszowi Maciejewskiemu na Jego siedemdziesięciolecie. Red. G. Borkowska, J. Wójcicki. Warszawa 2001, s. 9-28.
25. T. Miciński, Utwory dramatyczne. Wybór i oprac. T. Wróblewska. T. 1—4. Kraków 1978—1996.
27. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz. Wrocław 1981.
28. T. Mikulski, Rec: S. Trembecki, Pisma wszystkie. T. 1-2. Wyd. krytyczne. Oprac. J. Kott. Warszawa 1953. „Pamiętnik Literacki” 1955, z. 3, s. 261-269.
29. Cz. Miłosz, Traktat moralny; Traktat poetycki. Rozm z autorem przepr. A. Fiut, A. Franaszek. Kraków 1996.
30. Cz. Miłosz, Zaraz po wojnie: korespondencja z pisarzami 1945-1950. Red. J. Illg. Oprac. przypisów A. Fiut, K. Kasperek. Kraków 1998.
31. Z. Nałkowska, Dzienniki. T. 5: 1939-1944. Oprac. wstęp i koment. H. Kirchner. Warszawa 1996.
32. C. K. Norwid, Dzieła zebrane T. 1-2. Oprac. J. W. Gomulicki. Warszawa 1966.
33. C. Norwid, Poezje wybrane. Warszawa 1933.
34. M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Listy do przyjaciół i korespondencja z mężem (1928-1945). Oprac. i wydał K. Olszański. Kraków 1998.
35. S. Pigoń, Uwagi o uwagach prof. J. Kleinera na temat III t. Wydania Narodowego "Dzieł" Mickiewicza. „Pamiętnik Literacki” 1950, s. 356-360.
36. E. Pieścikowski, Pułapki na komentatorów. „Studia Polonistyczne” 1990/91, t. 18/19, s. 141-145.
37. L. Płoszewski, O poziom objaśnień w Narodowym Wydaniu „Dzieł Mickiewicza”. „Głos Nauczycielski” 1946, nr 2.
38. B. Prus, Lalka. T. 1. Wrocław 1998.
39. H. Rzewuski, Listopad. Wstep i objaśnienia K. Wojciechowski. BN I 61. Kraków 1923.
40. H. Schipper, O poziom popularnych edycji zbiorowych. „Wiadomości Literackie” 1939, nr 15.
41. J. Słowacki, Balladyna. Oprac. i wstep W. Kubacki. Warszawa 1955.
42. J. Słowacki, Balladyna. Glosy do "Balladyny" napisali M. Bizan, P. Hertz. Warszawa 1970.
43. J. Słowacki, Dzieła. T. 7. Lwów 1909.
44. J. Słowacki, Dzieła wszystkie. Red. J. Kleiner. T. 1. Lwów 1924.
45. J. Słowacki, Kordian. Glosy do "Kordiana" napisali M. Bizan, P. Hertz. Warszawa 1967.
46. Słownik terminów literackich. Red. J. Sławiński. Wyd. 3. Wrocław 2000.
47. J. Starnawski, Kronika edytorstwa naukowego w Polsce. W: Praca wydawcy naukowego. Wrocław 1979.
48. W. Syrokomla, Wybór poezji. T. 1. Wilno 1923.
49. K. Tetmajer, Poezje wybrane. Oprac. i wstęp J. Krzyżanowski. Wyd. 2 zm. BN I 123. Wrocław 1968.
50. J. Tazbir, Edytorskie potknięcia. Gdańsk 1997.
51. J. Tazbir, Przypisów dzieje ciekawe. „Mówią wieki” 1969, nr 2.
52. Z. Trojanowicz, Rec: C. Norwid, Dzieła zebrane. Oprac. J. W. Gomulicki. Warszawa 1966. „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 1, s. 288-308.
53. J. Trzynadlowski, Edytorstwo. Tekst, język, opracowanie. Warszawa 1976.
54. A. Wat, Poezje zebrane. Oprac. A. Micińska, J. Zieliński. Wstęp A. Micińska. Kraków 1992.
55. W. Weintraub, Rec: J. Kochanowski, Psałterz Dawidów. Oprac. J. Ziomek. Wrocław-Kraków 1960. „Pamiętnik Literacki” 1965, z. 2, s. 577-584.
56. M. Wierczyński, Dziwny komentarz. „Dekada Literacka” 1998, nr 12, s. 17.
57. S. I. Witkiewicz, Pożegnanie jesieni: powieść. Oprac., wstęp i komentarze W. Bolecki. Kraków 1997.
58. T. Żeleński Boy, O Wyspiańskim. Oprac. S. W. Balicki. Kraków 1973.
59. S. Żeromski, Popioły. T. 1. Wrocław 1996.
60. S. Żółkiewski, Nowy słowiczek. „Kuźnica” 1949, nr 11.

Issue:

4

Start page:

15

End page:

37

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:71186 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

May 16, 2019

In our library since:

May 16, 2019

Number of object content hits:

29

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/86139

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information