Object structure

Title:

Gombrowiczowska diatryba

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2000)

Creator:

Głowiński, Michał

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

diatribe ; Witold Gombrowicz’s essay writing ; Gombrowicz’s Przeciw poetom (Against Poets) ; Gombrowicz’s Sienkiewicz ; Gombrowicz’s Ferydurke

References:

1. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego. Przeł. N. Modzelewska. Warszawa 1970.
2. E. Balcerzan, Przez znaki. Granice autonomii sztuki poetyckiej. Na materiale polskiej poezji współczesnej. Poznań 1972.
3. H. Brémond, Poezja czysta. Przeł. M. R. Pragłowska. W zb: Teoria badań literackich za granicą. Oprac. S. Skwarczyńska. T. 2, cz. 1. Kraków 1974, s. 361-387.
4. F. M. Cataluccio, Gombrowicz i poeci. Przeł. B. Piotrowska. Wstęp w: W. Gombrowicz, Przeciw poetom. Dialog o poezji z Czesławem Miłoszem. Wstęp F. M. Cataluccio. Kraków 1995, s. 5-19.
5. L. Fryde, Odmiany „poezji czystej”. W: Wybór pism krytycznych. Oprac. A. Biernacki. Warszawa 1966.
6. W. Gombrowicz, Dzieła. Red. nauk. J. Błoński. T. 2, 7, 13, 14. Kraków-Wrocław 1986-1997.
7. W. Gombrowicz, Dziennik 1953-1956. Paryż 1957.
8. E. Graczyk, A. Kowalczykowa, Witold wieszcz: czy Gombrowicz był uczniem Słowackiego? Rozm. przepr. R. Pawłowski. „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 65, s. 16.
9. L. Kołakowski, Kapłan i błazen. (Rozważania o teologicznym dziedzictwie współczesnego myślenia). „Twórczość” 1959, nr 10, s.66-85.
10. L. Kołakowski, Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone z lat 1955-1968. Oprac. Z. Mentzel. T. 2. Londyn 1989.
11. Cz. Miłosz, List do Gombrowicza. „Kultura” (Paryż) 1951, nr 11.
12. Cz. Miłosz, Pięćdziesiąt lat później. W: W. Gombrowicz, Przeciw poetom. Dialog o poezji z Czesławem Miłoszem. Wstęp F. M. Cataluccio. Kraków 1995, s. 69-98.
13. L. Pszczołowska, Rym. Wrocław 1972.
14. A. Zagajewski, W cudzym pięknie. Kraków 1998.
15. J. Ziomek, Projekt wykonawcy w dziele literackim a problemy genologiczne. W: Powinowactwa literatury. Studia i szkice. Warszawa 1980.

Issue:

4

Start page:

63

End page:

81

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)