Object structure

Title:

Metateatralne gry w dramacie współczesnym na przykładzie twórczości Mariana Pankowskiego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2000)

Creator:

Ruta-Rutkowska, Krystyna

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Marian Pankowski’s creativity ; metatheatrical game ; modern drama ; theatre of erotism ; device of a theatre within theatre ; stereotypization

References:

1. K. Bartoszyński, Rękopis znaleziony w Saragossie - „szkatułka" i powieść. W: Powieść w świecie literackości. Warszawa 1991. ; 2. A. van Crugten, S. I. Witkiewicz. Aux sources d’un théâtre nouveau. Lausanne 1971. ; 3. L. Dallenbach, Le Récit spèculaire. Contribution à l’étude de la mise en abyme. Paris 1977. ; 4. D. Danek, Sen (Marzenie senne). Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Pod red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1991, s. 869-876. ; 5. G. Forestier, Le Théâtre dans le théâtre sur la scène française du XVII siècle. Genève 1981. ; 6. E. Fusch, Śmierć postaci scenicznej. Przeł. P. Konic. „Dialog” 1989, nr 11/12, s. 121-128. ; 7. R. Girard, Kozioł ofiarny. Przeł. M. Goszczyńska. Łódź 1991. ; 8. T. Kowzan, L’Art en abyme. „Diogène” 96 (1976). ; click here to follow the link ; 9. T. Kowzan, Teatr w teatrze, czyli o dialektyce iluzji scenicznej. „Dialog” 1971, nr 4, s. 107-118. ; 10. K. Latawiec, Na scenie świata i teatru. O dramaturgii Mariana Pankowskiego. Kraków 1994. ; 11. L. Łopatyńska, Technika faktów psychologicznych w dramacie. W zb.: Problemy teorii dramatu i teatru. Red. J. Degler. Wrocław 1988, s. 9-19. ; 12. J. Łotman, Lalki w systemie kultury. Przeł. P. Ustrzykowski. „Teksty” 1978, nr 6, s. 46-53. ; 13. M. Pankowski, Ksiądz Helena. Wstęp K. Ruta-Rutkowska."Ogród" 1992 nr 3/4 s. 67-108. ; 14. M. Pankowski, Matuga idzie. Przygody. Lublin 1983. ; 15. M. Pankowski, Nasz Julo czerwony i siedem innych sztuk. Londyn 1981. ; 16. M. Pankowski, Teatrowanie nad świętym barszczem i pięć innych sztuk. Londyn 1989. ; 17. P. Pavis, Dictionnaire de théâtre. Paris 1987. ; 18. T. Pawłowski, Happening. Warszawa 1982. ; 19. K. Puzyna, Wstęp w: S. I. Witkiewicz, Dramaty. Wyd. 2, rozszerz. i popr. Oprac., wstęp K. Puzyna. T. 2. Warszawa 1972. ; 20. K. Ruta-Rutkowska, „Ksiądz Helena” Mariana Pankowskiego jako rytuał kozła ofiarnego. „Ogród” 1993, nr 1/4, s. 169-179. ; 21. K. Ruta-Rutkowska, Wstęp w: M. Pankowski, Ksiądz Helena. "Ogród" 1992 nr 3/4, s. 64-66. ; 22. M. Schmeling, Métathéâtre et intertexte (aspects du théâtre dans le théâtre). Paris 1982. ; 23. S. Skwarczyńska, Zagadnienie dramatu. W: Studia i szkice literackie. Warszawa 1953. ; 24. Z. Stolarek, Wstęp w: M. de Ghelderode, Teatr. Przeł. i oprac. Z. Stolarek. Warszawa 1971. ; 25. S. Świontek, Dialog, dramat, metateatr. (Z problemów teorii tekstu dramatycznego). Łódź 1990. ; 26. A. Ubersfeld, Lire le théâtre III. Le dialogue de théâtre. Paris 1996. ; 27. E. Udalska, O dramacie. Od Hugo do Witkiewicza. T. 2. Warszawa 1993. ; 28. S. I. Witkiewicz, Dramaty. Wyd. 2, rozszerz. i popr. Oprac., wstęp K. Puzyna. T. 2. Warszawa 1972. ; 29. W. Zawistowski, Granice dramatu dzisiaj. „Dialog” 1983, nr 9, s. 91-97.

Issue:

4

Start page:

125

End page:

153

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: