Object structure

Title:

Anna Świrek, Z gatunkiem czy bez... : o twórczości Mirona Białoszewskiego. Zielona Góra 1997 ; Małgorzata Łukaszuk-Piekara, "Niby ja” : o poezji Białoszewskiego. Lublin 1997 ; Jarosław Fazan, Ale ja nie Bóg : kontemplacja i teatr w dziele Mirona Białoszewskiego. Kraków 1998 ; Jacek Kopciński, Gramatyka i mistyka : wprowadzenie w teatralną osobność Mirona Białoszewskiego. Warszawa 1997 ; Witold Sadowski, Tekst graficzny Białoszewskiego. Pod red. Eugeniusza Czaplejewicza. Warszawa 1999

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2000)

Creator:

Michałowski, Piotr

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Miron Białoszewski’s creativity ; poetry ; ballad ; contemplation ; staging ; theatre ; grammar ; mysticism ; graphic text

References:

1. M. Głowińskiego Białoszewskiego gatunki codzienne. W zb.: Pisanie Białoszewskiego. Szkice. Red. M. Głowiński, Z. Łapiński. Warszawa 1993, s. 144-151.
2. P. Michałowski, Gatunki skrócone „oda - woda ” i „Sonet zawichostski”. „Teksty Drugie” 1994, nr 4, s. 93-100.
3. P. Michałowski, Niewyrażalność siebie i poetycki autoportret negatywny. W zb.: Literatura wobec niewyrażalnego. Red. W. Bolecki, E. Kuźma. Warszawa 1998, s. 313-327.
4. K. Rutkowski, Przeciw (w) literaturze. Esej o „poezji czynnej" Mirona Białoszewskiego i Edwarda Stachury. Bydgoszcz 1987.
5. D. Urbańska, Wiersz wolny. Próba charakterystyki systemowej. Warszawa 1995.
6. W. Wantuch, Miron Białoszewski w poszukiwaniu gatunków lirycznych. W zb.: Pisanie Białoszewskiego. Szkice. Red. M. Głowiński, Z. Łapiński. Warszawa 1993, s. 152-163.

Issue:

4

Start page:

215

End page:

229

Resource Type:

Review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)