Object

Planned object

Title: [odpowiedź na ankietę]

Creator:

Inglot, Mieczysław

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J.Bachórz, Polska powieść tajemnic w pierwszym ćwierćwieczu jej istnienia. W zb.: Formy literatury popularnej : studia. Red. A. Okopień-Sławińska. Wrocław 1973, s. 115-135.
2. C. Cavanagh, Śmierć książki a la russe: poezja za Stalina. „Teksty Drugie” 1995, nr 1, s. 5-17.
3. J. Cieślikowski, Literatura osobna. Wybór, [wstęp] R. Waksmund. Warszawa 1985.
4. J. Cieślikowski, Wielka zabawa : folklor dziecięcy : wyobraźnia dziecka : wiersze dla dzieci. Wrocław 1967.
5. J. Degler, Zawsze o nim, czyli psychomachia witkacowska. „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 24, s. 8.
6. W. Godzic, Epoka „normalsów". „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 25, s. 8.
7. J. Gorak, The Making of the Modern Canon. Genesis and Crisis of Literary Idea. London 1991.
8. H. Gradkowski, Mickiewicz w polskiej szkole XIX i pierwszej połowy XX wieku. Strategie lektury i style odbioru. Jelenia Góra 2001.
9. M. Inglot, Poglądy literackie koterii petersburskiej w latach 1841-1943. Wrocław 1961.
10. M. Inglot, Smak niedosytu. „Polonistyka” 1996, nr 3, s. 134-139.
11. J. Iwaszkiewicz, Książka moich wspomnień. Kraków 1957.
12. J. Japola, Profesorów typologia, czyli o literackich badaniach, podglądaniu i gwiazdach (nie tylko) filmowych. „Teksty Drugie” 2001, nr 1, s. 211-219.
13. A. Karcz, Kryzys badań literackich a po-poststrukturalistyczne propozycje. „Teksty Drugie” 2001, nr 2, s. 156-167.
14. Z. Krasiński, list do F. Morawskiego. W: Listy do ojca. Oprac. S. Pigoń. Warszawa 1963.
15. Z. Krasiński, list do K. Gaszyńskiego, z 17 I 1834. W: Listy do Konstantego Gaszyńskiego. Oprac. Z. Sudolski. Warszawa 1971.
16. S. Lem, Glosa z otchłani. „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 16, s. 16.
click here to follow the link
17. H. Markiewicz, O falsyfikowaniu interpretacji literackich. W zb.: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa, 1995. Red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński. Warszawa 1996, s. 505-522.
18. E. Możejko, Literatura porównawcza w dobie wielokulturowości. „Teksty Drugie” 2001, nr 1, s. 7-17.
19. R. Nycz, Polonistyka na rozdrożu. „Teksty Drugie” 2001, nr 2, s. 4-10.
20. Z. Osiński, Grotowskiego doświadczenie Rosji. "Pamiętnik Teatralny" 2000, z. 1/4, s. 284-315.
21. S. Sawicki, O uniwersyteckim studium polonistycznym. W zb.: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa, 1995. Red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński. Warszawa 1996, s. 136-143.
22. I. Smolka, Rozpad. Gdańsk 1996.
23. J. Twardowski, Powrót Andersena. Warszawa 1937.
24. L. Vallee, Czesława Miłosza księgi dzieciństwa. Kochaj dzikiego łabędzia. Przeł. M. Heydel. „Tygodnik Powszechny”, dodatek „Apokryf" 2001, nr 16.
25. R. Waksmund, Literatura pokoju dziecinnego. Warszawa 1986.
26. R. Waksmund, Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej. Wrocław 2001.
27. A. Waśko, Zygmunt Krasiński. Oblicza poety. Kraków 2001.
28. B. Zeler, „po wiersz tak prosty, że każdy zrozumie”. O poezji księdza Jana Twardowskiego. Katowice 2001.
29. S. Żółkiewski, Kultura - socjologia - semiotyka literacka. Studia. Warszawa 1979.
30. S. Żółkiewski, Problemy szkolnej komunikacji literackiej. W zb.: Kształtowanie świadomości literackiej uczniów. Red. M. Inglot. Wrocław 1979.

Issue:

1

Start page:

25

End page:

32

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information