RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Mowa ezopowa w felietonach Kisiela

Creator:

Ryszkiewicz, Mirosław

Date issued/created:

2002

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng. ; Anex, s. 131-135.

References:

1. Z. J. Adamczyk, Cenzura. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1994, s. 125-131.
2. Arystoteles, Retoryka. - Poetyka. Przeł. H. Podbielski. Warszawa 1988.
3. S. Barańczak, Dlaczego "Zapis". „Zapis” 1977, nr 1, s. 5-13.
4. A. Bardecki, Karol Wojtyła i „Tygodnik Powszechny". Z ks. Andrzejem Bardeckim rozm. przepr. A. Kluz-Łoś. „Gazeta Wyborcza” 1997, nr 114 z 17-18 V, s. 23.
5. W. C. Booth, A Rhetoric of Irony. Chicago 1974.
6. E. Chudziński, Felieton. W zb.: Dziennikarstwo i świat mediów. Red. Z. Bauer, E. Chudziński. Kraków 1996, s. 181-194.
7. T. Cieślikowska, Przemilczenie w prozie. (W kręgu teorii sugestii). W: W kręgu genologii, intertekstualności, teorii sugestii. Warszawa-Łódź 1995.
8. Czarna księga cenzury PRL. T. 1-2. Londyn 1977-1978.
9. I. Dąmbska, Milczenie jako wyraz i jako wartość. „Roczniki Filozoficzne” 1963, t. 11.
10. I. Dąmbska, O funkcjach semiotycznych milczenia. W: Znaki i myśli. Poznań 1975.
11. T. Dobrzyńska, Uwarunkowania kulturowe metafory. W: Mówiąc przenośnie... Studia o metaforze. Warszawa 1994.
12. T. Drewnowski, Cenzura PRL a współczesne edytorstwo. „Teksty Drugie” 1997, nr 6, s. 127-136.
13. Ezopowy język. Hasło w: Literatura polska po 1939 roku. Przewodnik encyklopedyczny. Red. M. Witkowicz. Т. 1. Warszawa 1989.
14. M. Fik, Cenzor jako współautor. W zb.: Literatura i władza. Red. B. Wojnowska. Warszawa 1996, s. 131-147.
15. M. Fik, Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1945-1981. Londyn 1989.
16. M. Głowiński, Końcówka. Kraków 1999.
17. M. Głowiński, Nowomowa. (Rekonesans). Warszawa 1990.
18. M. Głowiński, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej. Kraków 1977.
19. Główny Urząd Kontroli Prasy 1945-1949. Oprac. D. Nałęcz. Warszawa 1994.
20. Granice wolności słowa. Red. G. Miernik. Kielce-Warszawa 1999.
21. A. Hall, Kisiel jak żywy. „Gazeta Wyborcza” 1997, nr 3 z 4-5 I, s. 16.
22. J. Hobot, „Trzeci obieg" literatury: cenzor jako odbiorca poezji nowofalowej. „Teksty Drugie” 1998, nr 3, s. 107-124.
23. A. Horubała, Kisiela przemawianie do głuchych. „Życie” 1998, nr 202, z 29 -30 VIII, s. 7-9.
24. R. Ingarden, O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii kultury. Przeł. M. Turowicz. Warszawa 1960.
25. R. Ingarden, Szkice z filozofii literatury. Łódź 1947.
26. M. Inglot, Carska cenzura w latach 1831-1850 wobec arcydzieł literatury polskiej. „Ze skarbca kultury” 1965, z. 17, s. 100-134.
27. I. Janczewska-Altyńska, Kontralfabet dla Kisiela. Warszawa 1990.
28. J. Jastrzębski, O zastosowaniu pojęcia "gra” w badaniach literackich. W zb.: Problemy odbioru i odbiorcy. Red. T. Bujnicki, J. Sławiński. Wrocław 1977, s. 23-46.
29. L. Jordanskaja, I. Mielczuk, Konotacja w semantyce lingwistycznej i leksykografii. Przeł. W. Fal. W zb.: Konotacja. Red. J. Bartmiński. Lublin 1988.
30. C. Kerbrat-Orecchioni, Ironia jako trop. Przeł. M. Dramińska-Joczowa. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1, s. 289-314.
31. Kisiel (Wywiady Joanny Pruszyńskiei). Warszawa 1997.
32. Kisiel wprost. 10 lat Nagród Kisiela. Poznań-Warszawa 1999.
33. S. Kisielewski, Bez cenzury. Paryż 1987.
34. S. Kisielewski, Dzienniki. Warszawa 1996.
35. S. Kisielewski, Felietony zdjęte przez cenzurę. Warszawa 1998.
36. S. Kisielewski, Przeciw cenzurze-legalnie. (Garść wspomnień). „Zapis” 1977, nr 4, s. 58-68.
37. S. Kisielewski, Testament Kisiela. Ze Stefanem Kisielewskim rozmawia Piotr Gabryel. Poznań 1992.
38. S. Kisielewski, Wołanie na puszczy. Warszawa 1997.
39. A. Kłoskowska, Autor-publiczność-cenzura. (Wokół warszawskiego wydania „Pism” Adama Mickiewicza z 1858 r.). „Nauka Polska” 1956, nr 2/3, s. 127-174.
40. K. Kopczyński, Mickiewicz w systemie carskich zakazów. 1831-1855. Cenzura, prawo i próby ich oficjalnego omijania. „Pamiętnik Literacki” 1992, z. 3, s. 153-170.
41. M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa 1990.
42. T. Kostkiewiczowa, Ezopowy język. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wrocław 1976, s. 113-114.
43. J. Kucharzewski, "Nic nowego pod słońcem" (Jan Kucharzewski o cenzurze w Rosji za Mikołaja I). „Zapis” 1977, nr 2, s. 149-163.
44. A. M. Lewicki, P. Nowak, Manipulacja językowa w mediach. W zb.: Język w mediach masowych. Red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska. Warszawa 2000.
45. L. Loseff, On the Beneficence of Censorship. Aesopian Language in Modern Russian Literature. München 1984.
click here to follow the link
46. P. de Man, Pojęcie ironii. Przeł. A. Sosnowski. „Literatura na Świecie” 1999, nr 10-11, s. 7-39.
47. H. Markiewicz, Problem miejsc niedookreślenia w dziele literackim. W: Przekroje i zbliżenia dawne i nowe. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze. Warszawa 1976.
48. A. Martuszewska, Ezopowy język. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1994, s. 249-251.
49. A. Martuszewska, Porozumienie z czytelnikiem. (O „ezopowym” języku powieści pozytywistycznej). W zb.: Problemy odbioru i odbiorcy. Red. T. Bujnicki, J. Sławiński. Wrocław 1977, s. 197-213.
50. A. Martuszewska, Pozytywistyczna mowa ezopowa w kontekście literackich kategorii dotyczących milczenia i przemilczenia. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2, s. 5-26.
51. Z. Mitosek, Gra z cenzurą. W: Literatura i stereotypy. Wrocław 1974.
52. C. Norwid, Milczenie. W: Pisma wszystkie. Oprac. J. W. Gomuliсki. T. 6. Warszawa 1971.
53. K. Nowosielski, Europejczyk z duszą Sarmaty. „Nowe Książki” 1997, nr 3, s. 4-5.
54. R. Nycz, Literatura polska w cieniu cenzury. (Wykład). „Teksty Drugie” 1998, nr 3, s. 5-27.
55. A. Okopień-Sławińska, Hysteron-proteron. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wrocław 1976, s. 160.
56. K. Pisarkowa, O komunikatywnej funkcji przemilczenia. „Zeszyty Prasoznawcze” 1986, nr 1, s. 25-34.
57. K. Pisarkowa, O komunikatywnej funkcji przemilczenia. W: Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka. Kraków 1994.
58. Piśmiennictwo-systemy kontroli-obiegi alternatywne. Red. J. Kostecki, A. Brodzka. T. 1-2. Warszawa 1992.
59. D. S. Prokofiewa, Carska cenzura i literatura polska drugiej połowy XIX - początku XX wieku. „Ruch Literacki” 1970, z. 3, s. 195-205.
60. J. Rоkoszowa, Język a milczenie. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 1983, z. XL, s. 129-137.
61. S. Skwarczyńska, Przemilczenie jako element strukturalny dzieła literackiego. W: Z teorii literatury. Cztery rozprawy. Łódź 1947.
62. P. Stasiński, Czasopiśmiennicze gatunki literackie. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka [i inni]. Wrocław 1993, s. 136-147.
63. P. Stasiński, Poetyka i pragmatyka felietonu. Wrocław 1982.
64. J. Szacki, Pisane do szuflady. „Gazeta Bankowa” 1997, nr 6.
65. B. Szyndler, Dzieje cenzury w Polsce do 1918 roku. Kraków 1993.
66. M. Urbanek, Kisiel. Wrocław 1997.
67. J. Waldorff, Słowo o Kisielu. Warszawa 1994.
68. W. Władyka, Przyszpilone motyle. „Polityka” 1997, nr 2, s. 66-67.
69. J. Ziomek, Retoryka opisowa. Wrocław 1990.
70. J. Zychowicz, Zniewolony Kisiel. „Wiadomości Kulturalne” 1997, nr 2, s. 1; 4.

Issue:

1

Start page:

113

End page:

135

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:121382 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 22, 2020

Number of object content hits:

19

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/86250

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information