Object

Planned object

Title: O Janie Gawińskim jako autorze cyklu sielankowego

Creator:

Walińska, Marzena

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. H. Biegeleisen, Niedrukowane poezje Gawińskiego. Wyd. W. Seredyński. „Biblioteka Warszawska” 1882, t. 4.
2. A. Dobakówna, O sielance staropolskiej. „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 3, s. 3-28.
3. L. M. Dziama, Jan Gawiński. Studium literackie. Kraków 1905.
4. J. Gawiński, Pisma pozostałe. Wyd. W. Seredyński. „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce” 1882, t. 2.
5. J. Gawiński, Sielanka i różne nagrobki, z przydatkiem innych autorów. Kraków 1650.
6. S. Kot, Urok wsi i życia ziemiańskiego w poezji staropolskiej. Warszawa 1937.
7. A. Krzewińska, Sielanka staropolska. Jej początki, tradycje i główne kierunki rozwoju. Warszawa 1979.
8. B. Otwinowska, Od "maniery” do „stylu". Paragon sztuki i literatury. W zb.: Estetyka - poetyka - literatura. Materiały z konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom literatury staropolskiej, 3-4 maja 1972. Red. T. Michałowska. Wrocław 1973, s. 77-118.
9. Ż. Pauli, Wiadomości o życiu i pismach Jana z Wielomowic Gawińskiego. W: J. Gawiński, Poezje. Wyd. Ż. Pauli. Lwów 1843.
10. M. Piszczykowski, Wieś w literaturze polskiego baroku. Wrocław 1977.
11. Poeci polskiego baroku. Oprac. J. Sokołowska, K. Żukowska. Warszawa 1965.
12. Sielanka polska XVII wieku. Szymon Simonides, Bartłomiej Zimorowic, Jan Gawiński. Wybór i oprac. A. Brückner. BN I 48. Kraków 1922.
13. Staropolska poezja ziemiańska. Antologia. Oprac. J. S. Gruchała, S. Grzeszczuk. Warszawa 1988.
14. J. Trzynadlowski, Kompozycja cyklu literackiego. „Prace Literackie” 1967, t. 9, s. 193-199.

Issue:

1

Start page:

155

End page:

161

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information