Object

Planned object

Title: Echo Sannazara w "Dziadach"

Creator:

Litwornia, Andrzej

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Addison, Remarks on several Parts of Italy, &. In the Years 1701, 1702, 1703. London 1718. ; 2. A. Altamura, lacobo Sannazaro. Napoli 1950. ; 3. Bedrich z Donina, Cestopis. K vydäni pripravil A. Grund. Praha 1940. ; 4. B. Chmielowski, Nowe Ateny, albo Akademia wszelkiej scjencji pełna [...]. Część wtóra. Lwów 1746. ; 5. T. Coryat, Crudities. London 1611. ; 6. M. Cytowska, O "Wierzbach" Szymonowica na nowo. „Meander” 1962, z. 5, s. 276-278. ; 7. J. Czubek, Ślad Sannazara w Polsce. „Pamiętnik Literacki” 1910., s. 533-538. ; 8. S. De Fanti, Per leggere Ciampi. Indice regionato e critico alla „Bibliografia critica delle antiche reciproche corrispondenze poltiche, ecclesiastiche, scientifiche, letterarie, artistiche dell 'Italia colla Russia, colla Polonia ed altere parti settentrionali" di S. Ciampi. Udine 1999. ; 9. P. Grzegorzkowic [J. Sz. Herburt?], Wizerunek utrapionej Rzeczypospolitej [...]. Dobromil 1612. ; 10. J. Iwaszkiewicz, Petersburg. Warszawa 1977. ; 11. Jacobi sive Actii Synceri Sannazarii neapolitani, viri patricii poemata. Ex antiquis editionibus acuratissim e descripla. Accessit eiusdem vita, Joanne Antonio Vulpio Auctore. Patavii 1731. ; 12. S. Jaroszewski, Aigner Chrystian Piotr. W: Encyklopedia romantyzmu: malarstwo, rzeźba, architektura, literatura, muzyka. Przekł.[z fr.] H. Kęszycka. Warszawa 1992, s. 187-188. ; 13. F. Juvenel de Carlencas, Historia nauk wyzwolonych, przez… francuskim językiem pisana, na polski przełożona ad usum Korpusu Kadetów JKMci. Warszawa 1766. ; 14. K. Kognowicki, Droga rzymska z nawrotem do swojej ojczyzny, nie bez gościńca nazad powróconego. Warszawa 1783. ; 15. T. Kostkiewiczowa, Poeci ze środowiska pijarskiego w wieku oświecenia - rekonesans. W zb.: Wkład pijarów do nauki i kultury w Polsce XVII-XIX wieku. Red. I. Stasiewicz-Jasiukowa. Warszawa-Kraków 1993, s. 73-91. ; 16. J. A. Koreywa, Threnodia, albo łzy żalu. Kraków 1632. ; 17. I. Krasicki, Dzieła poetyckie. T. 3. Wilno 1819. ; 18. A. Krzewińska, Sielanka staropolska. Jej początki, tradycje i główne kierunki rozwoju. Warszawa 1979. ; 19. J. Lipiński, O poemacie sielskim. „Pamiętnik Warszawski” 1815, t. 1. ; 20. A. Litwornia, A. Lucarini, Il dott. Bernardo Zaydler Polacco. W zb.: La Polonia, il Piemonte et l’Italia. Omaggio a Marina Bersano Begey. Atti del Convegno Marina Bersano Begey, intellettuale piemontese e polonista. Torino, 12 dicembre 1994. A cura di K. Jaworska. Alessandria 1988. ; 21. M. Malicki, „Summarius wierszów przypisywany Hieronimowi Morsztynowi i odmiany jego tekstu. „Archiwum Literackie” 1990, t. 27. ; 22. A. Mączak, Viaggi e viaggiatori nell’ Europa moderna. A cura di R. Panzone e A. Litwornia. Bari 1992. ; 23. A. Mączak, Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku. Warszawa 1978. ; 24. A. Mickiewicz, „Dziady", część III. Lekcja literatury z Zofią Stefanowską. Kraków 1998. ; 25. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. T. 3. Oprac. S. Pigoń. Warszawa 1955. ; 26. C. Muscetta, Iacobo Sannazaro. Milano-Napoli 1964. ; 27. A. E. Odyniec, Listy z podróży. T. 1. Warszawa 1961. ; 28. Panteon literatury wszechświatowej. T. 24/28: Italia. Oprac. A. Lange, A. Tom. Warszawa 1920/21. ; 29. E. Percoppo, Vita di lacobo Sannazaro. „Archivio Storico per le Provincie Napoletane” 1931. ; 30. L. Pietrusiński, Podróże, przejazdki i przechadzki po Europie. T. 2. Warszawa 1843. ; 31. Sielanki polskie z różnych autorów zebrane. Warszawa 1770. ; 32. Sielanki polskie z różnych autorów zebrane. Wyd. 2. Warszawa 1778. ; 33. Z. Sudolski, Mickiewicz. Opowieść biograficzna. Warszawa 1997. ; 34. J. Ślaski, Jan Smolik i pisarze włoscy. W: Wokół literatury włoskiej, węgierskiej i polskiej w epoce renesansu. Szkice komparatystyczne. Warszawa 1991. ; 35. F. Tateo, Tradizione e realta nell’ Umanesimo italiano. Bari 1967. ; 36. F. Torraca, Iacobo Sannazaro. Napoli 1879. ; 37. J. K. Trembecki, Wirydarz poetycki. Wyd. A. Brückner. T. 1. Lwów 1910. ; 38. J. Wieczerska, „O rymotwórstwie i rymotwórcach” Ignacego Krasickiego. „Pamiętnik Literacki” 1962, z. 2, s. 353-392. ; 39. J. Wieleżyńska, Krasicki jako historyk i teoretyk literatury. „Pamiętnik Literacki” 1936, s. 627-645. ; 40. M. Zielińska, „Dziadów" części III „Ustęp". W: J. M. Rymkiewicz, D. Siwicka, A. Witkowska, M. Zielińska, Mickiewicz. Encyklopedia. Warszawa 2001, s. 124-125.

Issue:

1

Start page:

163

End page:

171

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information