Object

Title: Parabola filozoficzna w prozie polskiej XX wieku

Creator:

Michalski, Maciej

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Abramowska, Polska bajka ezopowa. Poznań 1991. ; 2. J. Abramowska, O bajce politycznej. W zb.: Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej. Red. E. Balcerzan, S. Wysłouch. Warszawa 1985, s. 9-41. ; 3. Th. W. Adorno, Szkice kafkowskie. W: Sztuka i sztuki. Wybór esejów. Przeł. K. Krzemień-Ojak. Wybór i wstęp K. Sauerland. Warszawa 1990. ; 4. S. L. Anderson, Philosophy and Fiction. „Metaphilosophy” 1992, [nr] 3 (23). ; click here to follow the link ; 5. K. Antkowiak, Conte philosophique. „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1979, t. 22, z. 2, s. 103-107. ; 6. G. Вiałkowski, Teoria naukowa a eksperyment artystyczny. „Studia Filozoficzne” 1976, nr 1, s. 85-96. ; 7. M. W. Вlooomfield, Alegoria jako interpretacja. Przeł. Z. Łapiński. „Pamiętnik Literacki” 1975, z. 3, s. 217-235. ; 8. J. Błoński, Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka. Kraków 1995. ; 9. W. J. Вober, Autodestrukcja racjonalizmu w filozofii Leszka Kołakowskiego. „Principia” 1992, t. 6. ; 10. I. M. Bocheński, Współczesne metody myślenia. Przeł. i oprac. S. Judусki. Poznań 1992. ; 11. A. Borowicz, Filozoficzne wątki „Opowieści biblijnych” i „Rozmów z diabłem” Leszka Kołakowskiego. „Tytuł” 1998, nr 2, s. 81-95. ; 12. В. Brecht, Małe organon dla teatru. Przeł A. Sowiński. „Pamiętnik Teatralny” 1955, z. 1, s. 39-62. ; 13. А. Сamus, Notatniki 1935-1959. Wybór, przekład, objaśnienia J. Guze. Warszawa 1994. ; 14. Z. Fiszbak, W szkole Pyrrona z Elidy. O twórczości Stefana Themersona. „Prace Polonistyczne” 1991, seria 44 (1988), s. 113-127. ; 15. M. Głowiński, Cztery typy fikcji narracyjnej. W: Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej. Kraków 1998. ; 16. M. Głowiński, Norwida wiersze-przypowieści. W zb.: Cyprian Norwid. W 150-lecie narodzin. Materiały konferencji naukowej 23-25 września 1971. Red. M. Żmigrodzka. Warszawa 1973, s. 72-109. ; 17. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Red. J. Sławiński. Wyd. 2, poszerz, i popr. Wrocław 1998. ; 18. Z. Goliński, Bajka. Hasło w: Słownik literatury polskiego oświecenia. Red. T. Kostkiewiczowa. Wyd. 2, poszerz, i popr. Wrocław 1991, s. 22-27. ; 19. S. Grochowiak, Jaki śmieszny Lem! „Kultura” (Warszawa) 1965, nr 39, s. 1 ; 8. ; 20. K. Gurba, Oswajanie nonsensu. „Znak” 1990, nr 12, s. 106-108. ; 21. R. Handke, O pewnym materii pomieszaniu, czyli między baśnią a science fiction. „Teksty” 1975, nr 5, s. 50-68. ; 22. J. Hartman, Myślenie pragmatyczne. W: Heurystyka filozoficzna. Wrocław 1997. ; 23. G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą. 1973-1979. Warszawa 1990. ; 24. G. Herling-Grudziński, Praga Kafki. W: Opowiadania zebrane. Poznań 1990. ; 25. J. Jarzębski, Diariusz filozoficzny Igarza. „Fantastyka” 1986, nr 5, s. 58-60. ; 26. J. Jarzębski, Spór między Münchhausenem a Guliwerem. Posłowie w: S. Lem, Dzienniki gwiazdowe. Wybór i posł. J. Jarzębski. Wyd. 1 w tej edycji. Kraków 1999. ; 27. M. Kandel, Lem jako oświecony. Przeł. J. Piątkowska. W zb.: Lem w oczach krytyki światowej. Wybór i oprac. J. Jarzębski. Kraków 1989, s. 44-51. ; 28. J. Kelera, Mrożek - dowcip wyobraźni logicznej. „Dialog” 1964, nr 8, s. 101-111. ; 29. A. Kister, Bezsenność wywołana bajką. „Kresy” 1992, nr 9/10, s. 227-228. ; 30. L. Kołakowski, Bajki różne. - Opowieści biblijne. - Rozmowy z diabłem. Warszawa 1990. ; 31. L. Kołakowski, Nieracjonalności racjonalizmu. W: Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone z lat 1955-1968. T. 2. Warszawa 1989. ; 32. K. L. Koniński, Straszny czwartek w domu pastora. W: Pisma wybrane. Wstęp M. Morstin-Górska. Warszawa 1955. ; 33. E. Kraskowska, Twórczość Stefana Themersona. Dwujęzyczność a literatura. Wrocław 1989. ; 34. M. Légaut, O parabolach ewangelicznych. Przeł. A. Olędzka-Frybesowa. „Znak” 1975, nr 10, s. 1223-1242. ; 35. S. Lem, Cyberiada. Chotomów 1990. ; 36. S. Lem, Pamiętnik znaleziony w wannie. Wyd. 3. Kraków-Wrocław 1983. ; 37. W. Ligęza, Parabole Mrożka. W zb.: W kręgu przemian polskiej prozy XX wieku: zbiór studiów. Red. T. Bujnicki. Wrocław 1978, s. 95-108. ; 38. J. J. Lipski, W termitierze przed końcem świata. „Twórczość” 1958, nr 4, s. 125-128. ; 39. G. Llоyd, Being in Time. Selves and Narrators in Philosophy and Literature. London and New York 1993. ; click here to follow the link ; 40. M. Lüthi, Style gatunkowe. Przeł. K. Krzemieniowa. „Pamiętnik Literacki” 1973, z. 1, s. 283-292. ; 41. M. Łukaszewicz, Bajki różne Leszka Kołakowskiego. „Nowe Książki” 1990, nr 9, s. 11. ; 42. A. Martuszewska, Mimesis w świetle teorii światów możliwych. W zb.: Mimesis w dyskursie literackim. Materiały z V Konferencji Teoretycznoliterackiej [...]. Red. Cz. Niedzielski, J. Speina. Toruń 1996, s. 25-38. ; 43. A. Martuszewska, Pozytywistyczne parabole. Gdańsk 1997. ; 44. A. Martuszewska, Światy (nie)możliwe powieści. Gdańsk 2001. ; 45. M. Michalski, Literackie formy myśli. O niektórych związkach między literaturą a filozoficznym myśleniem. W zb.: Genologia dzisiaj. Red. W. Bolecki, I. Opacki. Warszawa 2000, s. 116-129. ; 46. S. Mrożek, Lolo. W: Opowiadania 1974-1979. Dzieła zebrane. T. 5. Warszawa 1997. ; 47. A. Nasiłowska, Parabola, paraboliczność. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka [i in.]. Wrocław 1992, s. 763-768. ; 48. E. Owczarz, Parabola i parabolizacja wobec mimesis. W zb.: Mimesis w dyskursie literackim. Materiały z V Konferencji Teoretycznoliterackiej [...]. Red. Cz. Niedzielski, J. Speina. Toruń 1996, s. 89-104. ; 49. J. Pieszczachowicz, Utopia, antyutopia. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka [i in.]. Wrocław 1992, s. 1154-1158. ; 50. P. Ricoeur, Proces metaforyczny jako poznanie, wyobrażenie i odczuwanie. Przeł. G. Cendrowska. Przejrzała T. Dobrzyńska. „Pamiętnik Literacki” 1984, z. 2, s. 269-286. ; 51. P. Riсoeur, Time and Narrative. Transl. K. Blamey, D. Pellauer. T. 3. Chicago and London 1990. ; 52. F. Rottensteiner, Mędrzec dialektyczny z Krakowa. Przeł. Z. Wawrzyniak. W zb.: Lem w oczach krytyki światowej. Wybór i oprac. J. Jarzębski. Kraków 1989, s. 11-23. ; 53. I. Sławińska, Przypowieść o Wielkim Złodzieju (Straszny czwartek w domu pastora Karola Ludwika Konińskiego). W zb.: Nowela, opowiadanie, gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych. Red. K. Bartoszyński, M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki. Warszawa 1974, s. 171-190. ; 54. K. Stierle, Historia jako exemplum - exemplum jako historia. O pragmatyce i poetyce tekstów narracyjnych. Przeł. M. Łukasiewicz. „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 4, s. 333-363. ; 55. A. Stoff, Powieści fantastyczno-naukowe Stanisława Lema. Poznań 1983. ; 56. S. R. Suleiman, Authoritarian Fictions. The Ideological Novel as a Literary Genre. New York 1983. ; click here to follow the link ; 57. J. Szасki, Lailonia znajoma. „Nowe Książki” 1963, nr 20, s. 999-1000. ; 58. J. Szасki, Utopie czasu. W: Spotkania z utopią. Warszawa 1980. ; 59. K. Szaniawski, Wariacje na tematy biblijne. „Nowe Książki” 1964, nr 22, s. 1019-1020. ; 60. A. Zalewski, Dyskurs w narracji fikcjonalnej. Wrocław 1988.

Issue:

2

Start page:

103

End page:

124

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:121830 ; oai:rcin.org.pl:121830 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Apr 27, 2020

In our library since:

Apr 27, 2020

Number of object content hits:

3

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/86300

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information