Object

Title: Rola motywów onirycznych w "Śnie majowym" Marcina Bielskiego

Creator:

Zagożdżon, Joanna

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. H. Barycz, Kulturalna działalność Piotra Kmity. Przemyśl 1924. ; 2. H. Biedermann, Leksykon symboli. Przeł. J. Rubinowicz. Warszawa 2001. ; 3. M. Bielski, Kronika, to jest historia świata. Kraków 1564. ; 4. M. Bielski, Satyry. Wyd. W. Wisłocki. BPP, nr 4. Kraków 1889. ; 5. F. Braudel, Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II. Wstęp B. Geremek, W. Kula. T. 2. Przeł. M. Król, M. Kwiecieńska. Gdańsk 1977. ; 6. A. Browne, Girolamo Cardano „Somniorum Synesiorum Libri IIII”. „Bibliothèque D ’Humanisme et Renaissance” 1979. ; 7. D. Brumble, Classical Myths and Legends in The Middle Ages and Renaissance. A Dictionary of Allegorical Meanings. London-Chicago 1998. ; 8. M. Cytowska, Kwerela i Heroida alegoryczna. „Meander” 1963, z. 11/12, s. 486-503. ; 9. I. Chrzanowski, Marcin Bielski. Studium historycznoliterackie. Lwów-Warszawa 1926. ; 10. Dodatki do kroniki M. Bielskiego. W: M. Bielski, Kronika polska. Wyd. K. J.Turowski. T. 3. Sanok 1856. ; 11. M. Fierz, Girolamo Cardano 1501—1576. Physican, Natural Philosopher, Mathematician, Astrologer, and Interpreter of Dreams. Transl. H. Niman. Birkhauser 1983. ; 12. S. Herman, Żywa postać Rzeczypospolitej. Studium z literatury staropolskiej XVI i pierwszej połowy XVII wieku. Zielona Góra 1985. ; 13. Homer, O dyseja. Przeł. L. Siemieński. Wstęp Z. Abramowiczówna. Oprac. J. Łanowski. BN II 21. Wrocław 1992. ; 14. K. Kłodzińska, Nieznane wydanie „Satyr” Marcina Bielskiego w Bibliotece Kórnickiej. W zb.: Z zagadnień teorii i praktyki bibliotekarskiej. Studia poświęcone pamięci Józefa Grycza. Wrocław 1961, s. 383-407. ; 15. B. Latini, Skarbiec wiedzy. Przeł. i oprac. M. Frankowska-Terlecka, T. Giermak-Zielińska. Warszawa 1992. ; 16. Ch. Marchello-Nizia, La Rhétorique des Songes et le Songe comme rhétorique dans la littérature française médiévale. W zb.: I sogni nel Medioevo. Seminario internazionale (Roma, 2-4 ottobre). Red. T. Gregory. Roma 1985. ; 17. Reading Dreams. The Interpretation of Dreams from Chaucer to Shakespeare. Ed. P. Brown. Introd. A. C. Spearing. Oxford 1999. ; 18. J. Sokolski, Pielgrzym i do Piekła i Raju. Świat średniowiecznych łacińskich wizji eschatologicznych. Wrocław 1995. ; 19. J. Sokolski, Uwagi o antywzorcach zachowań biesiadnych w literaturze staropolskiej. W zb.: Smak biesiady. Antropologiczne szkice o kulturze szlacheckiej i współczesnej. Red. J. Eichstaedt. Ożarów 2000. ; 20. Synesius of Cyrene, Concerning Dreams. W: The Essays and Hymns of Synesius of Cyrene. Transl, with Introduction A. Fitzgerald. T. 2. London 1930. ; 21. L. Szczerbicka-Ślęk, W kręgu Klio i Kalliope. Staropolska epika historyczna. Wrocław 1973. ; 22. K. Targosz, Kaplica Zygmuntowska jako neoplatoński model świata. „Biuletyn Historii Sztuki” 1986. ; 23. Typographica Bibliothecae Universitatis Jagellonicae Cracoviensis inde ab inventa arte imprimendi usque ad a. 1500. Cracoviae 1900. ; 24. L. Weres, Homo-Zodiacus. Poznań 1991. ; 25. W. Wisłocki, Wstęp w: M. Bielski, Satyry. Wyd. W. Wisłocki. BPP, nr 4. Kraków 1889.

Issue:

3

Start page:

59

End page:

67

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:122183 ; oai:rcin.org.pl:122183 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Apr 28, 2020

In our library since:

Apr 28, 2020

Number of object content hits:

4

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/86321

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information