Object

Planned object

Title: Rola motywów onirycznych w "Śnie majowym" Marcina Bielskiego

Creator:

Zagożdżon, Joanna

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. H. Barycz, Kulturalna działalność Piotra Kmity. Przemyśl 1924.
2. H. Biedermann, Leksykon symboli. Przeł. J. Rubinowicz. Warszawa 2001.
3. M. Bielski, Kronika, to jest historia świata. Kraków 1564.
4. M. Bielski, Satyry. Wyd. W. Wisłocki. BPP, nr 4. Kraków 1889.
5. F. Braudel, Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II. Wstęp B. Geremek, W. Kula. T. 2. Przeł. M. Król, M. Kwiecieńska. Gdańsk 1977.
6. A. Browne, Girolamo Cardano „Somniorum Synesiorum Libri IIII”. „Bibliothèque D ’Humanisme et Renaissance” 1979.
7. D. Brumble, Classical Myths and Legends in The Middle Ages and Renaissance. A Dictionary of Allegorical Meanings. London-Chicago 1998.
8. M. Cytowska, Kwerela i Heroida alegoryczna. „Meander” 1963, z. 11/12, s. 486-503.
9. I. Chrzanowski, Marcin Bielski. Studium historycznoliterackie. Lwów-Warszawa 1926.
10. Dodatki do kroniki M. Bielskiego. W: M. Bielski, Kronika polska. Wyd. K. J.Turowski. T. 3. Sanok 1856.
11. M. Fierz, Girolamo Cardano 1501—1576. Physican, Natural Philosopher, Mathematician, Astrologer, and Interpreter of Dreams. Transl. H. Niman. Birkhauser 1983.
12. S. Herman, Żywa postać Rzeczypospolitej. Studium z literatury staropolskiej XVI i pierwszej połowy XVII wieku. Zielona Góra 1985.
13. Homer, O dyseja. Przeł. L. Siemieński. Wstęp Z. Abramowiczówna. Oprac. J. Łanowski. BN II 21. Wrocław 1992.
14. K. Kłodzińska, Nieznane wydanie „Satyr” Marcina Bielskiego w Bibliotece Kórnickiej. W zb.: Z zagadnień teorii i praktyki bibliotekarskiej. Studia poświęcone pamięci Józefa Grycza. Wrocław 1961, s. 383-407.
15. B. Latini, Skarbiec wiedzy. Przeł. i oprac. M. Frankowska-Terlecka, T. Giermak-Zielińska. Warszawa 1992.
16. Ch. Marchello-Nizia, La Rhétorique des Songes et le Songe comme rhétorique dans la littérature française médiévale. W zb.: I sogni nel Medioevo. Seminario internazionale (Roma, 2-4 ottobre). Red. T. Gregory. Roma 1985.
17. Reading Dreams. The Interpretation of Dreams from Chaucer to Shakespeare. Ed. P. Brown. Introd. A. C. Spearing. Oxford 1999.
18. J. Sokolski, Pielgrzym i do Piekła i Raju. Świat średniowiecznych łacińskich wizji eschatologicznych. Wrocław 1995.
19. J. Sokolski, Uwagi o antywzorcach zachowań biesiadnych w literaturze staropolskiej. W zb.: Smak biesiady. Antropologiczne szkice o kulturze szlacheckiej i współczesnej. Red. J. Eichstaedt. Ożarów 2000.
20. Synesius of Cyrene, Concerning Dreams. W: The Essays and Hymns of Synesius of Cyrene. Transl, with Introduction A. Fitzgerald. T. 2. London 1930.
21. L. Szczerbicka-Ślęk, W kręgu Klio i Kalliope. Staropolska epika historyczna. Wrocław 1973.
22. K. Targosz, Kaplica Zygmuntowska jako neoplatoński model świata. „Biuletyn Historii Sztuki” 1986.
23. Typographica Bibliothecae Universitatis Jagellonicae Cracoviensis inde ab inventa arte imprimendi usque ad a. 1500. Cracoviae 1900.
24. L. Weres, Homo-Zodiacus. Poznań 1991.
25. W. Wisłocki, Wstęp w: M. Bielski, Satyry. Wyd. W. Wisłocki. BPP, nr 4. Kraków 1889.

Issue:

3

Start page:

59

End page:

67

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information