Object

Planned object

Title: Peccata capitalia : ze staropolskich dziejów motywów

Creator:

Goliński, Janusz K.

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. H. Biedermann, Leksykon symboli. Tłum. J. Rubinowicz, M. Szubert. Warszawa 2000. ; 2. R. Caillois, Człowiek i sacrum. Tłum. A. Tatarkiewicz. Warszawa 1995. ; 3. Dante Alighieri, Boska Komedia. Tłum. E. Porębowicz. Oprac. K. Morawski. Wyd. 2. BN II 187. Wrocław 1986. ; 4. Dramaty staropolskie. Antologia. Oprac. J. Lewański. T. 1. Warszawa 1959. ; 5. Encyklopedia katolicka. T. 2. Red. F. Gryglewicz [i in.]. Lublin 1976. ; 6. Encyklopedia katolicka. T. 3. Red. R. Łukaszyk [i in.]. Lublin 1979. ; 7. Encyklopedia katolicka. T. 4. Red. L. Bieńkowski [i in.]. Lublin 1983. ; 8. Encyklopedia katolicka. T. 6. Red. J. Walkusz [i in.]. Lublin 1993. ; 9. Encyklopedia katolicka. T. 7. Red. J. Duchniewski [i in.]. Lublin 1997. ; 10. R. Fiszerówna, Samuel Twardowski jako poeta barokowy. Kraków 1931. ; 11. J. K. Goliński, Peccata capitalia: pisarze staropolscy o naturze ludzkiej i grzechu. Bydgoszcz 2002. ; 12. A. Guriewicz, Kultura i społeczeństwo średniowiecznej Europy. Tłum. Z. Dobrzyniecki. Warszawa 1997. ; 13. J. Huizinga, Jesień średniowiecza. Tłum. T. Brzostowski. Warszawa 1992. ; 14. A. Karpiński, Wprowadzenie do lektury. W: M. Kochanowski, Rotuły do synów swych. Oprac. A. Karpiński. Warszawa 1997. ; 15. Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań 1994. ; 16. W. Langland, Widzenie o Piotrze Oraczu. Tłum. i oprac. P. Mroczkowski. Kraków 1983. ; 17. J. Le Goff, Świat średniowiecznej wyobraźni. Tłum. M. Radożycka-Paoletti. Warszawa 1997. ; 18. G. Minois, Historia piekła. Tłum. A. Dębska. Warszawa 1996. ; 19. K. Mrowcewicz, Wprowadzenie do lektury. W: S. Grabowiecki, Rymy duchowne. Oprac. K. Mrowcewicz. Warszawa 1996. ; 20. R. Ocieczek, „Grzech społeczny" jako kategoria moralno-religijna w poglądach autora "Oblężenia Jasnej Góry Częstochowskiej". W zb.: Literatura polskiego baroku w kręgu idei: referaty z konferencji zorganizowanej przez katedrę literatury staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Kazimierzu nad Wisłą 18-22 X 1993. Red. A. Nowicka-Jeżowa, M. Hanusiewicz, A. Karpiński. Lublin 1995, s. 193-207. ; 21. W. Odymalski, Oblężenia Jasnej Góry Częstochowskiej pieśni dwanaście. Oprac. J. Czubek. Kraków 1930. ; 22. S. Pigoń, Ki diabeł. „Język Polski” 1954, t. 34, nr 3, s. 228-229. ; 23. M. Rej, Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego. Oprac. H. Kapełuś, W. Kuraszkiewicz. T. 1. Wrocław 1971. ; 24. C. Ripa, Ikonologia. Tłum. I. Kania. Kraków 1998. ; 25. J. Salij, Rozmowy ze świętym Augustynem. Poznań 1997. ; 26. J. Sokolski, Staropolskie zaświaty. Wrocław 1994. ; 27. T. Szostek, Exemplum w polskim średniowieczu. Warszawa 1997. ; 28. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Tłum. F. W. Bednarski. T. 12. Londyn 1965. ; 29. K. Twardowski, Łódź młodzi z nawałności do brzegu płynąca. Oprac. R. Grześkowiak. Warszawa 1998. ; 30. K. Twardowski, Pochodnia Miłości Bożej z piącią strzał ognistych. Oprac. K. Mrowcewicz. Warszawa 1995. ; 31. W. Wydra, W. R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543. Wrocław 1984.

Issue:

3

Start page:

69

End page:

86

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information