Object

Title: Zoologia fantastyczna w "Tygodniu stworzenia świata" Wacława Potockiego

Creator:

Korniłłowicz, Norbert

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Ł. Baranowicz, Słońce. W: Lutnia Apollinowa. Kijów 1671. ; 2. Bestia bicornis, apocalyptice detecta et monstrata [...]. B.m., 1689. ; 3. J. L. Borges, Zoologia fantastyczna. Przy współpracy M. Guerrero. Przeł. Z. Chądzyńska. Warszawa 1983. ; 4. A. Brückner, Dodatki. W: J. T. Trembecki, Wirydarz poetycki. Wyd. A. Brückner. T. 2. Lwów 1911. ; 5. A. de Butler, Giorgione. „Wielcy Malarze. Ich życie, inspiracje i dzieło” 1999, nr 47. ; 6. Cali Plinii secundi Historiae naturalis Libri XXXVII. T. 1. Lipsiae 1874. ; 7. J. E. Cirlot, Słownik symboli. Przeł. I. Kania. Kraków 2001. ; 8. Cosmographiae universalis Lib. VI. Autore Seb. Munstero. B. m. r. ; 9. Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty. Przeł. i oprac. E. Jędrkiewicz. Wstęp H. Barycz. Warszawa 2001. ; 10. M. Foucault, Szaleństwo i literatura. Powiedziane, napisane. Wybrał i oprac. T. Komendant. Posł. M. P. Markowski. Warszawa 1999. ; 11. M. Głowiński, Literatura wobec symboliki. W zb.: Kultura, literatura, folklor. Red. M. Graszewicz, J. Kolbuszewski. Warszawa 1988, s. 484-497. ; 12. J. Gondowicz, Zoologia fantastyczna uzupełniona [...]. Warszawa 1995. ; 13. H. Górska, E. Lipiński, Z dziejów karykatury polskiej. Warszawa 1977. ; 14. B. Hamvas, Orfeusz. Przeł. S. Woronowicz. „Literatura na Swiecie” 1989, nr 1, s. 47-68. ; 15. J. K. Haur, Skład, abo skarbiec znakomitych sekretów oekonomiej ziemiańskiej [...]. Kraków 1689. ; 16. Heliodor, Opowieść etiopska o Theagenesie i Chariklei. Przekł., wstęp i przypisy S. Dworacki. Poznań 2000. ; 17. Historia naturalis curiosa Regni Poloniae [...] in Tractatus XX divisa. [...] opera P. Gabrielis Rzaczynski Soc. Jesu. Sandomierz 1721. ; 18. Horacy, Dzieła wszystkie. Przekł., wstęp i komentarz A. Lam. Warszawa 1996. ; 19. W. Iwańczak, Wybrane zagadnienia wyobraźni kartograficznej średniowiecza. W zb.: Wyobraźnia średniowieczna: praca zbiorowa. Red. T. Michałowska. Warszawa 1996, s. 105-116. ; 20. A. Karpiński, Staropolska poezja ideałów ziemiańskich. Próba przekroju. Wrocław 1983. ; 21. J. Kochanowski, Dzieła polskie. Oprac. J. Krzyżanowski. Warszawa 1972. ; 22. N. Korniłłowicz, Kosmogonia barokowa. O „Tygodniu stworzenia świata” Wacława Potockiego. „Pamiętnik Literacki” 1993, z. 2, s. 57-65. ; 23. A. Kuczyńska, Filozofia i teoria piękna Marsilia Ficina. Warszawa 1970. ; 24. Z. Kuksewicz, Wyobraźnia jako władza duszy. (Na przykładzie poglądów Mikołaja z Wrocławia i Jana z Głogowa). W zb.: Wyobraźnia średniowieczna: praca zbiorowa. Red. T. Michałowska. Warszawa 1996, s. 13-24. ; 25. B. Latini, Skarbiec wiedzy. Przeł. i oprac. M. Frankowska-Terlecka, T. Giermak-Zielińska. Warszawa 1992. ; 26. Leonardo da Vinci, O niebie, gwiazdach i czterech żywiołach. Wybór, przekł. i wstęp L. Staff. Wrocław 1998. ; 27. J. Masen, Speculum imaginum veritatis occultae. Coloniae Ubiorum 1650. ; 28. Ch. A. J. Montlinot de Leclerc, Dykcjonarz służący do poznania historyi naturalnej i różnych osobliwszych starożytności, które ciekawi w gabinetach znajdują. Dzieło wielce ciekawe i użyteczne. Przeł. R. Ładowski. T. 1. Kraków 1783. ; 29. Na olimpijskiej bieżni i w boju. Z Pauzaniasza „Wędrówki po Helladzie” księgi V, VI i IV. Przeł. i oprac. J. Niemirska-Pliszczyńska. Wrocław 1968. ; 30. F. Patrizi, O poezji. Przeł. T. Dobrzyńska. W zb.: Poetyka okresu renesansu. Antologia. Wybór, wstęp i oprac. E. Sarnowska-Temeriusz. Przypisy J. Mańkowski, E. Sarnowska-Temeriusz. BN II 205. Wrocław 1982, s. 408-419. ; 31. K. Pliniusz Starszy, Historyi naturalnej ksiąg XXXVI. Przeł. J. Łukaszewicz. T. 7. Poznań 1845. ; 32. Plutarch, Które zwierzęta są zmyślniejsze, lądowe czy wodne? W: Moralia. Przeł. i oprac. Z. Abramowiczówna. BN II 86. Wrocław 1954. ; 33. W. Potocki, Tydzień stworzenia świata. W: J. T. Trembecki, Wirydarz poetycki. Wyd. A. Brückner. T. 2. Lwów 1911. ; 34. Słownik grecko-polski. Ułożył Z. Węclewski. Warszawa 1905. ; 35. Słownik polszczyzny XVI wieku. Red. M. R. Mayenowa, F. Pepłowski. T. 21. Wrocław 1992. ; 36. J. Sokolski, Barokowa księga natury. O europejskiej symbolografii wieku siedemnastego. Wrocław 1992. ; 37. J. Sokolski, Lipa, Chiron i labirynt. Esej o „Fraszkach". Wrocław 1998. ; 38. C. Vasoli, Encyklopedyzm w XVII wieku. Przeł. A. Aduszkiewicz. Warszawa 1996.

Issue:

3

Start page:

105

End page:

114

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:122188 ; oai:rcin.org.pl:122188 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Apr 28, 2020

In our library since:

Apr 28, 2020

Number of object content hits:

3

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/86324

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information