Object

Title: "Psałterz św. Augustyna" : o barokowych przekładach średniowiecznej modlitwy i o jej tradycji

Creator:

Gurowska, Anna

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. P. Abelard, Historia moich niedoli i inne listy. Przeł. L. Joachimowicz. Warszawa 1993.
2. Analecta hymnica mediiaevi. Ed. G. M. Dreves, C. Blime, H. Bannister. T. 35-36: Psalteria rhytmica, t. 38: Psalteria Wessofontana. Leipzig 1886.
3. W. B. Andrzejowicz, Ogród różany. Kraków 1627.
4. Augustyn Aureli z Tagasty, Rozmyślania nabożne, Mowy tajemne do Pana Boga, Broń duchowna, O skrusze serca, O marności świata, przez J. M. P. Piotra Tryznę na polski przełożone, a teraz na nowo za zleceniem Jaśnie Oświeconej Księżny Ostrogskiej etc. przedrukowane. Kraków 1629.
5. T. Bieńkowski, Antyk w literaturze i kulturze staropolskiej (1450-1750). Główne kierunki i problemy recepcji. Wrocław 1976.
6. A. Bober, Pseudo-Augustyńskie dzieła ascetyczne w Polsce. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1957, z. 4.
7. U. Borkowska, Królewskie modlitewniki. Lublin 1999.
8. A. Brückner, Literatura religijna w Polsce średniowiecznej. T. 3: Legendy i modlitewniki. Warszawa 1904.
9. P. Buchwald-Pelcowa, Nad psalmami i psałterzami polskimi XVI wieku. W zb.: Nurt religijny w literaturze polskiego średniowiecza i renesansu. Red. S. Nieznanowski, J. Pelc. Lublin 1994, s. 243-262.
10. A. Bzowski, Rosarium Beatiss. Virginia [...] Mariae. Romae 1612.
11. A. Bzowski, Różaniec Panny Maryjej. Kraków 1606.
12. M. Cybulski, Staropolskie przekłady psałterza. „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” 1996, z. 2.
13. A. Enard, Różaniec. Przeł. J. Grosfeld. Warszawa 1999.
14. Entretiens de l’âme avec Dieu, tirés des paroles de Saint Augustin dans ses méditations, ses soliloques et son manuel. Par M. L’abbé Clément, docteur en théologie. - Rozmowy duszy z Panem Bogiem wybrane ze słów św. Augustyna w medytacyjach i inszych księgach jego. Tłum. S. Leszczyński, B. m. [Nancy], MDCCXLV.
15. Epithalamia sacra, to jest Przemowa przy ślubie i kazanie na przenosinach małżeńskich [...] Tomasza [...] Zamojskiego [...] i Katarzyny z Ostroga [...] przez Melchiora Stephanidesa, chełmskiego kanonika, zamojskiego kustosza, odprawione i wydane. Kraków 1621.
16. J. Frankowski, Wstęp do Księgi Psalmów. W: Biblia. W przekł. J. Wujka z 1599 r. Oprac. J. Frankowski. Warszawa 1999.
17. B. Gładysz, Św. Augustyn u kolebki hymnografii łacińskiej. „Przegląd Teologiczny” 1930, t. 11.
18. H. Gmiterek, Album studentów Akademii Zamojskiej. Warszawa 1994.
19. J. A. Gorczyn, Kwiatki liliowe, abo Modlitwy nabożne z różańcem, koronką [ ...] na każdy dzień. Kraków 1647.
20. R. Gryson, Preface to the first edition. W: Biblia Sacra iuxta Vulgatam versionem. Recensuit et brevi apparatu critico instruxit R. Weber, praeparavit R. Gryson. Stuttgart 1969.
21. B. Jastrzębski, Uwagi duchowne, albo dyskursy nabożne na tajemnice różańca św. Kraków 1670.
22. J. Kitowicz, Opis obyczajów różańcowych za panowania Augusta III. Warszawa 1985.
23. W. Kochowski, Różaniec Najświętszej P. Maryjej. Kraków 1668.
24. Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia. Oprac. J. Flis. Warszawa 1996.
25. H. Kowalewicz, „Secretum Psalterii". Rymowany psałterz średniowieczny „Ligni vite dulcis fructus". W: Silva Medii et Recentioris Aevi, t. 5: Z przeszłości Warszawa 1965.
26. S. Koziara, Rodzime brzmienie Dawidowej muzy. Z dziejów obecności psałterza w języku polskim . „Znak” 1995, nr 12, s. 93-108.
27. Księga imion i świętych. Oprac. H. Fros, F. Sowa. T. 4. Kraków 2000.
28. B. Kürbis, Wstęp w: Modlitwy księżnej Gertrudy z Psałterza Egberta w Cividale. Przekł., wstęp B.Kürbis. Kraków 1988.
29. I. Kwilecka, O swobodnych średniowiecznych przekładach biblijnych. „Język Polski” 1978, z. 2, s. 87-98.
30. V. Leroquais, Les Livres d'Heures manuscrits de la Bibliothèque Nationale. T. 1-2. Paris 1927.
31. V. Leroquais, Les Psautiers manuscrits latins des bibliothèques publiques de France. T. 1. Mâcon 1940.
32. A. Malski, Cursus theolosophiae Marianae seu Rosariorum et coronarum B.V.M. relegendarum, moduli panegyrici. Kraków 1643.
33. A. Margoński, Rosae salutiferae in amenissimo sanctissimi Rosarii B. Virginis Mariae gloriae horto plantate. Napoli 1639.
34. K. Meller, Wstęp w: J. Kochanowski, Psałterz Dawidów. Oprac., wstep K. Meller. Kraków 1997.
35. T. Michałowska, Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie. Warszawa 1982.
36. T. Michałowska, Psalm. Hasło w: Słownik literatury staropolskiej. Red. T. Michałowska, przy współudziale B. Otwinowskiej, E. Samowskiej-Temeriusz. Wyd. 2, popr. i uzup. Wrocław 1998, s. 755-761.
37. T. Michałowska, Staropolska teoria genologiczna. Wrocław 1974.
38. R. E. Murphy, Księga Psalmów. Hasło w: Słownik wiedzy biblijnej. Red. B. M. Metzger, M. D. Coogan. Przeł. A. Karpowicz [i inni]. Wyd. 2. Warszawa 1997, s. 378-382.
39. K. Obremski, „Psalmodia polska". Trzy studia nad poematem. Toruń 1995.
40. R. Ocieczek, Siedemnastowieczni tłumacze dzieł literackich o swym warsztacie twórczym. W zb.: Literatura staropolska i jej związki europejskie. Prace poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Warszawie w roku 1973. Red. J. Pelc. Warszawa 1973, s.277-291.
41. Patrologia Latina. Parisiis 1878-1890.
42. J. Pelc, Literatura renesansu w Polsce. Warszawa 1994.
43. Psałterz Dawidów. W przekł. J. Wujka. Wstęp i oprac. J. Frankowski. Warszawa 1993.
44. Pseudo-Einhardus, Psalterium abreviatum Vercellense. W zb.: Corpus christianorum seu nova Patrum collectio. Continuatio Mediaevalis 47. Tumhout 1977.
45. S. Rachwał, Wstęp w: A. z Wieszczyc Wieszczycki, Sielanki, albo pieśni. Oprac, i wstęp S. Rachwał. BPP nr 61. Kraków 1911.
46. D. N. Schowalter, Kościół. Hasło w: Słownik wiedzy biblijnej. Red. B. M. Metzger, M. D. Coogan. Przeł. A. Karpowicz [i inni]. Wyd. 2. Warszawa 1997, s. 318-319.
47. J. Sierakowski, Wieniec różany. Wilno 1646.
48. M. Simonetti, Między dosłownością a alegorią. Przeł. T. Skibiński. Kraków 2000.
49. P. Stępień, „Żołtarz Jezusów" Władysława z Gielniowa-tylko adaptacja czy arcydzieło liryki religijnej? „Pamiętnik Literacki” 1994, z. 3, s. 86-103.
50. J. Sulowski, Augustyn w Polsce. Aneks w: A. Trape, Św. Augustyn. Człowiek - duszpasterz - mistyk. Przeł. J. Sulowski. Warszawa 1987, s. 327-355.
51. A. Tronina, Teologia psalmów. Wprowadzenie do lektury "Psałterza". Lublin 1974.
52. A. Wieszczycki, Ogród Miłości Bożej. Kraków 1650.
53. A. Wieszczycki, Utwory poetyckie. Wyd. A. Gurowska. Warszawa 2001.
54. J. Woronczak, Hymn. Hasło w: Słownik literatury staropolskiej. Red. T. Michałowska, przy współudziale B. Otwinowskiej, E. Samowskiej-Temeriusz. Wyd. 2, popr. i uzup. Wrocław 1998, s. 330-333.
55. W. Wydra, Władysław z Gielniowa. Z dziejów średniowiecznej poezji polskiej. Poznań 1992.
56. W. Wydra, W. R. Rzepka, Teksty polskie z pierwszej połowy XVI wieku (z rękopisu nr 19/R. Biblioteki Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie). Cz. 2. „Slavia Occidentalis” 1979, t. 36.
57. W. Wydra, W. R. Rzepka, Teksty polskie z pierwszej połowy XVI wieku (z rękopisu nr 19/R. Biblioteki Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie). Cz. 3. „Slavia Occidentalis” 1980, t. 37.
58. K. Zalewska, Modlitwa i obraz. Średniowieczna ikonografia różańcowa. Warszawa 1999.
59. J. Ziomek, Wstęp w: J. Kochanowski, Psałterz Dawidów. BN I 174. Wrocław 1960.
60. Źródła wiedzy teoretycznoliterackiej w dawnej Polsce. Średniowiecze - renesans - barok. Oprac. M. Cytowska, T. Michałowska. Warszawa 1999.

Issue:

3

Start page:

177

End page:

201

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:122193 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Apr 28, 2020

In our library since:

Apr 28, 2020

Number of object content hits:

4

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/86376

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information