Object

Title: Najświętsza Panna "Kwietnia" w Soplicowie

Creator:

Litwornia, Andrzej

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Acta Sanctorum. Octobris. T. 4. Antverpiae 1780. ; 2. A. A. Bajor, Mickiewicza młodości kraje. Przewodnik po Nowogródczyźnie i Wilnie. Wilno 1998. ; 3. Ćeska stredoveka lyrika. K vydani pripravil J. Lehar. Praha 1990. ; 4. L. Charbonneau-Lassay, Il giardino del Cristo ferito. Roma 1995. ; 5. P. Chmielowski, Komentarz w: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz. Warszawa 1906. ; 6. J. Drews, Methodus peregrinationis menstruae Marianae ad imagines Deiparae Virginis perditiones Regni Poloniae et M. Ducatus Lituaniae miraculis celebriorespro publicis privatisque necessitatibus sine fatigatione, fructuose tamen instituendae proposita [...]. Vilnae 1684. ; 7. B. Dundulis, Napoléon et la Lithuanie en 1812. Paris 1940. ; 8. M. S. Duńczewski, Kalendarz polski i ruski na rok Pański 1759. ; 9. Dzieje dobroczynności krajowej i zagranicznej z wiadomościami ku wydoskonaleniu jej służącymi. Wilno 1822. ; 10. A. U. Fic, Jezus Chrystus. T. 1. Poznań 1951. ; 11. M. Gębarowicz, Mater Misericordiae.- Pokrow.- Pokrowa w sztuce i legendzie środkowowschodniej Europy. Wrocław 1986. ; 12. K. Górski, Komentarz w: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz. Lwów 1931. ; 13. R. Jakobson, O cestach k ćeske poesii goticke. „Żivot” 1936. ; 14. M. Janion, Życie pośmiertne Konrada Wallenroda. Warszawa 1990. ; 15. A. Kaléda, B. Kalédiené, M. Niedzviecka, Lietuviu-lenku kalbu żodynas. Vilnius 1991. ; 16. M. Kałamajska-Saeed, Kolno, Grajewo i okolice. „Katalog Zabytków Sztuki w Polsce”. Seria nowa, t. 9, z. 3. ; 17. M. Korolko, Leksykon kultury religijnej w Polsce. Miejsca — obrządy — wspólnoty. (Z przydatkiem literackich wypisów). Warszawa 1999. ; 18. W. Kozłowski, Nabożeństwo w Soplicowie. W zb.: Adam Mickiewicz. Księga w stulecie zgonu. Londyn 1956. ; 19. M. Kukiel, Wojna 1812 roku. T. 1-2. Kraków 1937. ; 20. W. N. Łazariew, Istorija wizantijskoj żywopisi. T. 2. Moskwa 1986. ; 21. J. L. Łunkiewicz, Wykład obrzędów i relijnych obyczajów rzymskokatolickiego Kościoła, ze względu na ich duchowne znaczenie zebrany i ułożony. Wilno 1851. ; 22. L. Marinelli, O „zagadce" Najświętszej Panny Kwietnej. Przyczynek do Mickiewiczowskiej „mariologii". „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 3, s. 201-208. ; 23. Matka Miłosierdzia z Ostrej Bramy. 1927-2 lipca-1977. W 50 rocznicę koronacji obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. Santa Severa (Roma) 1977. ; 24. R. Mazurkiewicz, Matka Boska Kwietna. O średniowiecznej pieśni maryjnej „Kwiatek czysty, smutnego sierca ucieszenie...” „Pamiętnik Literacki” 1998, z. 4, s. 149-164. ; 25. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. T. 1. Warszawa 1955. ; 26. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz. Wyd. J. Kallenbach, J. Łoś. Lwów 1921. ; 27. A. Nicolas, E. Dąbrowski, Życie Maryi Matki Bożej. Poznań-Warszawa-Lublin 1964. ; 28. Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. Oprac, zespół red. pod kier. J. Krzyżanowskiego. T. 2. Warszawa 1970. ; 29. W. Nowakowski, O cudownych obrazach w Polsce Przenajświętszej Matki Bożej. Kraków 1902. ; 30. S. Pigoń, Czas akcji w „Panu Tadeuszu”. W: S. Pigoń, Poprzez stulecia. Studia z dziejów literatury i kultury. Wybór i oprac. J. Maślanka. Wyd. 2. Warszawa 1985. ; 31. S. Pigoń, Komentarz w: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812, we dwunastu księgach wierszem. Wyd. 5, zm. BN I 83. Wrocław 1967. ; 32. Podręczna encyklopedia kościelna. Red. Z. Chełmicki. T. 27/28. Warszawa 1912. ; 33. R. Pollacz, Heroina chrześciańska, rozmaitością modlitw i strzelistymi aktami nieoszacowanych Łaski Boskiej skarbów i niebieskiego Królestwa nabywająca [...]. Częstochowa 1794. ; 34. P. H. Pruszcz, Morze łaski Bożej, które Pan Bóg w Koronie Polskiej po różnych miejscach przy obrazach Chrystusa Pana i Matki Jego Przenaświętszej na serca ludzi pobożnych i w potrzebach ratunku żądających z głębokości miłosierdzia swego nieprzebranego co dzień obficie wylewa. Kraków 1662. ; 35. J. Rostafiński, Wpływ przeżyć chłopięcych Mickiewicza na obrazy ostatnich dwu ksiąg „Pana Tadeusza" oraz [...]. Kraków 1922. ; 36. M. K. Sarbiewski, „Liryki” oraz "Droga rzymska” i fragment „Lechiady”. Przeł. T. Karyłowski. Oprac. M. Korolko, J. Okoń. Warszawa 1980. ; 37. J. Siedlecka, Troki i okolice. Przewodnik turystyczny. Warszawa 1997. ; 38. Słownik języka Adama Mickiewicza. Red. K. Górski, S. Hrabec. T. 3. Wrocław 1968. ; 39. Słownik języka polskiego [...] do podręcznego użytku. Wypracowany przez A. Zdanowicza [i in.]. Cz. 1. Wilno 1861. ; 40. W. Syrokomla, Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna. T. 1. Wilno 1858. ; 41. J. Tretiak, Cześć Mickiewicza dla Najświętszej Panny. „Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1898, t. 6. ; 42. Voyage pittoresque et militaire de Willenberg en Prusse jusqu’à Moscou, fait en 1812. Pris sur terrain méme et litographié par Albert Adam. Munich 1827. ; 43. Z dawna Polski Tyś Królową. Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1990, oprac. S. M. Grażyna od Wszechpośrednictwa M. B., S. M. Gizela od Niepokalanego Serca Maryi, R. Szymczak, Szymanów 1990. ; 44. W. Zahorski, Troki i zamek trocki. Wilno 1902. ; 45. Cz. Zgorzelski, Matka Boska w poezji Adama Mickiewicza. W zb.: Niepokalana. Kult Matki Bożej na ziemiach polskich w XIX wieku. Red. B. Pylak, Cz. Krakowiak. Lublin 1988, s. 153-169.

Issue:

3

Start page:

203

End page:

220

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:122194 ; oai:rcin.org.pl:122194 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Apr 28, 2020

In our library since:

Apr 28, 2020

Number of object content hits:

3

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/86377

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information