Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Aleksandra Oszczęda, Poeta Wazów : studia o okolicznościowej poezji Stanisława Grochowskiego (1542-1612). Wrocław 1999

Twórca:

Litwornia, Andrzej

Data wydania/powstania:

2002

Typ zasobu:

Recenzje

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (2002)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. J. Banach, Herkules Polonus. Studium z ikonografii sztuki nowożytnej. Warszawa 1984. ; 2. A. Bełcikowski, Ks. Stanisława Grochowskiego żywot i pisma. „Przewodnik Naukowy i Literacki” 1891. ; 3. U. Bretholz, Über unbekannte und wenig bekannte polnische Dichter des XVII Jahrhunderts. Wrocław 1897. ; 4. J. Dąbkowska, "Wirydarz” Stanisława Grochowskiego - kręgi sakralnej tradycji. W zb.: Literatura a liturgia. Księga referatów międzynarodowej sesji naukowej. Łódź, 14-17 maja 1996. Red. J. Okoń. Przy współpracy M. Kwiek, M. Wichowa. Łódź 1998, s. 202-223. ; 5. J. Droździewicz, O życiu i pismach ks. Stanisława Grochowskiego. W: S. Grochowski, Poezje. T. 2. Kraków 1859. ; 6. B. Górska, W. Tyszkowski, Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica wieku XVII. T. 2: D-H. Wrocław 1992. ; 7. S. Grochowski, Rzym nowy sczęśliwszy nad stary. Kraków 1610. ; 8. Cz. Hernas, Barok. Wyd. 5. Warszawa 1998. ; 9. Cz. Hernas, Polscy poeci m etafizyczni (1580-1630). „Prace Literackie” 1968, t. 10, s. 23-53. ; 10. M. H. Juszyński, Dykcjonarz poetów polskich. T. 1. Kraków 1820. ; 11. A. Litwornia, La prima guida di Roma in lingua polacca (1614). „Alma Roma” 1991, t. 32, nr 1/2 (Gen.-Apr.). ; 12. J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Zygmunt III. Warszawa 1971. ; 13. Simonis Starovolsci scriptorum polonicorum ekatontas seu centum ilustrium Poloniae scriptorum elogia et vitae. Venetiis 1627. ; 14. F. Siarczyński, Obraz wieku panowania Zygmunta III. T. 1. Lwów 1828. ; 15. Sz. Starowolski, Setnik pisarzów polskich, albo pochwały i żywoty stu najznakomitszych pisarzów polskich. Kraków 1970. ; 16. J. Wasilkowski, O życiu i pismach ks. Stanisława Grochowskiego. „Sprawozdania Gimnazjum IV we Lwowie” 1880. ; 17. M. Wichowa, Stanisław Grochowski, „Rytmy łacińskie dziwnie sztuczne i nabożeństwem swym a starodawnością dosyć wdzięczne [...]”. Kilka uwag historyka literatury. W zb.: Literatura a liturgia. Księga referatów międzynarodowej sesji naukowej. Łódź, 14-17 maja 1996. Red. J. Okoń. Przy współpracy M. Kwiek, M. Wichowa. Łódź 1998, s. 224-234. ; 18. S. Windakiewicz, Ks. Stanisław Grochowski. Studium biograficzno-literackie. „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” 1891, t. 18. ; 19. M. Wiszniewski, Historia literatury polskiej. T. 7. Kraków 1845.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

221

Strona końc.:

230

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji