Object

Title: Hanna Dziechcińska, Kobieta w życiu i literaturze XVI i XVII wieku : zagadnienia wybrane. Indeks Mirella Remuszko. Warszawa 2001

Creator:

Czyż, Antoni

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Review

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. A. Aleksandrowicz, Izabela Czartoryska. Polskość i europejskość. Lublin 1998.
2. Ph. Aries, Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach. Tłum. M. Ochab. Gdańsk 1995.
3. Autobiografia mistyczna m. Teresy od Jezusa [...]. Wyd. K. Górski. Poznań 1939.
4. K. Benisławska, Pieśni sobie śpiewane. Wyd. T. Chachulski. Warszawa 2001.
5. M. Bogucka, Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI-XVIII wieku na tle porównawczym. Warszawa 1998.
6. W. Borowy, O poezji polskiej w wieku XVIII. Wyd. 2. Warszawa 1978.
7. M. Brahmer, Petrarkizm w poezji polskiej XVI wieku. Kraków 1927.
8. K. Chłędowski, Królowa Bona. Obrazy czasu i ludzi. Kraków 1876.
9. A. Christie, 4.50 z Paddington. Przeł. T. Cioska. Wrocław 1993.
10. S. Ciesielska-Borkowska, Mistycyzm hiszpański na gruncie polskim. Kraków 1939.
11. A. Czyż, Ja i Bóg. Poezja metafizyczna późnego baroku. Wrocław 1988.
12. A. Czyż, Podlaska ojczyzna Tomasza Kajetana Węgierskiego. W zb.: Od liryki do retoryki: w kręgu słowa literatury i kultury: prace ofiarowane Jadwidze i Edmundowi Kotarskim. Red. I. Kadulska, R. Grześkowiak. Gdańsk 2004.
13. A. Czyż, Rec.: Pisarki polskie epok dawnych. Red. K. Stasiewicz. Olsztyn 1998. "Pamiętnik Literacki” 1999, z. 4, s. 172-181.
14. A. Czyż, Sarmata - niewolnik matki. Drużbicki, Montfort i "Ogród panieński" Kochowskiego. W zb.: Barok - sarmatyzm - „Psalmodia”: materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Historii Nowożytnej [UMK], Toruń, 22-23 września 1993. Red. K. Maliszewski, K. Obremski. Toruń 1995, s. 19-48.
15. A. Czyż, Światło i słowo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych. Warszawa 1995.
16. A. Czyż, Władza marzeń. Studia o wyobraźni i tekstach. Bydgoszcz 1998.
17. Duch Święty a Maryja. Red. C. Napiórkowski, T. Siudy, K. Kowalik. Częstochowa 1999.
18. M. Elżanowska, Rec.: P. Wilczek, Erazm Otwinowski. Pisarz ariański. Katowice 1994. „Pamiętnik Literacki” 1996, z. 1, s. 213-218.
19. P. Evdokimov, Kobieta a zbawienie świata. Przeł. E. Wolicka. Poznań 1991.
20. B. Fabiani, Warszawski dwór Ludwiki Marii. Warszawa 1976.
21. Cz. Gil, Ku Chrystusowej pełni. Matka Teresa Marchocka, karmelitanka bosa. 1603-1652. Kraków 1993.
22. J. Gogola, Życie mistyczne Teresy od Jezusa Marchockiej. Kraków 1995.
23. J. K. Goliński, Oblicza melancholii. Tristitia, Invidia i Acedia w polskiej poezji barokowej. W zb.: Literatura polskiego baroku w kręgu idei: referaty z konferencji zorganizowanej przez katedrę literatury staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Kazimierzu nad Wisłą 18-22 X 1993. Red. A. Nowicka-Jeżowa, M. Hanusiewicz, A. Karpiński. Lublin 1995, s. 209-235.
24. J. K. Goliński, Okolice trwogi. Lęk w literaturze i kulturze dawnej Polski. Bydgoszcz 1997.
25. J. K. Goliński, Vanitas. O marności w literaturze i kulturze dawnej. Warszawa 1996.
26. K. Górski, Modlitewnik Gertrudy Mieszkówny. W: Studia i materiały z dziejów duchowości. Warszawa 1980.
27. S. Grabska, Człowiek wobec Trójcy Świętej. Warszawa 1990.
28. S. Graciotti, Na drodze do Arkadii. Od Stanisława Herakliusza Lubomirskiego do Elżbiety Drużbackiej. W: Od renesansu do oświecenia. T. 2. Warszawa 1991.
29. J. Gwioździk, Biblioteka panien benedyktynek łacińskich we Lwowie. (XVI-XVIII wiek). Katowice 2001.
30. Jan Paweł II, Redemptoris Mater. Encyklika [...]. Watykan 1987.
31. A. Jobert, Od Lutra do Mohyły. Polska wobec kryzysu chrześcijaństwa 1517—1648. Przeł. E. Sękowska. Warszawa 1994.
32. B. Judkowiak, Słowo inscenizowane. O Franciszce Urszuli Radziwiłłowej - poetce. Poznań 1992.
33. T. Kostkiewiczowa, Horyzonty wyobraźni. O języku poezji czasów oświecenia. Warszawa 1984.
34. J. Kotarska, Erotyk staropolski. Inspiracje i odmiany. Wrocław 1980.
35. J. Krzyżanowski, Paralele. Studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru. Wyd. 3. Warszawa 1977.
36. H. Malewska, Listy staropolskie z epoki Wazów. Warszawa 1959.
37. Mały słownik maryjny. Przeł. z franc. K. Brodzik. Niepokalanów 1987.
38. L. Marinelli, Polski „Adon". O poetyce i retoryce przekładu. Izabelin 1997.
39. L. Melotti, Maryja i Jej misja macierzyńska. Zarys teologii maryjnej. Przeł. T. Siudy. Kraków 1983.
40. D. Michalec, Aleksandra Ogińska i jej czasy. Siedlce 1999.
41. T. Michałowska, Ego Gertruda. Studium historycznoliterackie. Warszawa 2001.
42. Z. Mitosek, Literatura i stereotypy. Wrocław 1974.
43. Modlitewnik księżnej Gertrudy z „Psałterza Egberta” w Cividale. Przeł. i oprac. B. Kürbis. Kraków 1998.
44. A. Nowicka-Jeżowa, Jan Andrzej Morsztyn i Giambattista Marino. Dialog poetów epoki baroku. Warszawa 2000.
45. R. Ocieczek, Wacława Potockiego poetyckie przywołania synowej i wnuków. W zb.: Wyobraźnia epok dawnych: obrazy-tematy-idee. Materiały sesji dedykowanej Profesorom Jadwidze i Edmundowi Kotarskim. Red. J. K. Goliński. Bydgoszcz 2002, s. 245-261.
46. J. Partyka, Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej. Warszawa 1995.
47. R. Pernoud, Kobieta w czasach katedr. Przeł. I. Badowska. Warszawa 1990.
48. W. Pociecha, Królowa Bona. (1494-1557). Czasy i ludzie odrodzenia. T. 1-4. Poznań 1958.
49. H. Popławska, Autobiografia mistyczna. W zb.: Proza polska w kręgu religijnych inspiracji. Red. M. Jasińska-Wojtkowska, K. Dybciak. Wstęp M. Jasińska-Wojtkowska. Lublin 1993.
50. H. Popławska, Autobiografia mistyczna. W zb.: Religijność literatury polskiego baroku. Red. Cz. Hernas, M. Hanusiewicz. Lublin 1995, s. 101-123.
51. H. Popławska, "Żałosne treny" Anny Stanisławskiej. W zb.: Pisarki polskie epok dawnych. Red. K. Stasiewicz. Olsztyn 1998, s. 89-111.
52. M. Prejs, Poezja późnego baroku. Główne kierunki przemian. Warszawa 1989.
53. J. Rudnicka, Maria z Kątskich Potocka jako tłumaczka Moliera. W zb.: Między barokiem a oświeceniem: nowe spojrzenie na czasy saskie: praca zbiorowa. Red. S. Achremczyk, K. Stasiewicz. Olsztyn 1996, s. 285-296.
54. A. Sajkowski, Nad staropolskimi pamiętnikami. Poznań 1964.
55. A. Sajkowski, Staropolska miłość. Poznań 1981.
56. K. Secomska, Malarstwo francuskie XVII wieku. Warszawa 1985.
57. S. Skwarczyńska, Teoria listu. Lwów 1937.
58. A. Stanisławska [właśc.: A. Zbąska], Transakcyja, albo opisanie całego życia jednej sieroty [...]. Wyd. I. Kotowa. Kraków 1935.
59. K. Stasiewicz, Elżbieta Drużbacka. Najwybitniejsza poetka czasów saskich. Olsztyn 1992.
60. K. Stasiewicz, Zmysłowa i elokwentna prowincjuszka na staropolskim Parnasie. Rzecz o Elżbiecie Drużbackiej i nie tylko... Olsztyn 2001.
61. S. Szczęsny, Anny ze Stanisławskich Zbąskiej opowieść o sobie i mężach: glosa do barokowej trenodii. W zb.: Pisarki polskie epok dawnych. Red. K. Stasiewicz. Olsztyn 1998, s. 69-87.
62. L. Ślękowa, Muza domowa. Okolicznościowa poezja rodzinna czasów renesansu i baroku. Wrocław 1991.
63. K. Targosz, Sawantki polskie XVII wieku. Aspiracje intelektualne kobiet ze środowisk dworskich. Warszawa 1997.
64. K. Targosz, Uczony dwór Ludwiki Marii Gonzagi. (1646-1667). Z dziejów polsko-francuskich stosunków naukowych. Wrocław 1975.
65. A. Vincenz, „Treny” jako pomnik życia rodzinnego - próba interpretacji. W zb.: Jan Kochanowski. Interpretacje. Red. J, Błoński. Kraków 1989, s. 200-210.
66. P. Wilczek, Erazm Otwinowski. Pisarz ariański. Katowice 1994.
67. S. Windakiewicz, Jan Kochanowski. Warszawa 1947.
68. H. Zbierski, William Shakespeare. Warszawa 1988.
69. J. Ziomek, O „Zuzannie” Jana Kochanowskiego. W zb.: Kochanowski. Z dziejów badań i recepcji twórczości. Wybór tekstów, oprac. i wstęp M. Korolko. Warszawa 1980, s. 508-515.

Issue:

3

Start page:

230

End page:

237

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:122196 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Apr 28, 2020

In our library since:

Apr 28, 2020

Number of object content hits:

5

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/86379

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information