Object

Title: Hanna Dziechcińska, Pamiętniki czasów saskich : od sentymentalizmu do sensualizmu. Bydgoszcz 1999

Creator:

Pliszka, Marcin

Date issued/created:

2002

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. G. Bachelard, Dom rodzinny i dom oniryczny. W: Wyobraźnia poetycka. Wybór pism. Wybór: H. Chudak. Warszawa 1975. ; 2. C. Backvis, Szkice o kulturze staropolskiej. Oprac. A. Biernacki. Warszawa 1975. ; 3. J. Baka, Poezje. Oprac. i wstęp A. Czyż, A. Nawarecki. Warszawa 1986. ; 4. J. Baka, Uwagi. Oprac., komentarz i posł. A. Czyż, A. Nawarecki. gwasze Jan Lebenstein. Lublin 2000. ; 5. H. Barycz, Szlakami dziejopisarstwa staropolskiego. Studia nad historiografią w. XVI-XVIII. Wrocław 1981. ; 6. A. Brückner, Mikołaj Rej. Warszawa 1988. ; 7. P. Buchwald-Pelcowa, Satyra czasów saskich. Wrocław 1969. ; 8. P. Buchwald-Pelcowa, „Stare" i "nowe” w czasach saskich. W zb.: Problemy literatury staropolskiej. Red. J. Pelc. Seria 3. Wrocław 1978, s. 95-143. ; 9. B. Chodźko, Wokół „Rozmów Artaksesa i Ewandra” Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Białystok 1986. ; 10. A. Cieński, Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku. Wrocław 1981. ; 11. A. Cieński, Pamiętniki i autobiografie światowe. Wrocław 1992. ; 12. B. Cywiński, Rodowody niepokornych. Wyd. 3. Paris 1985. ; 13. A. Czyż, Ja i Bóg. Poezja metafizyczna późnego baroku. Wrocław 1988. ; 14. A. Czyż, Rec.: Pisarki polskie epok dawnych. Red. K. Stasiewicz. Olsztyn 1998. "Pamiętnik Literacki” 1999, z. 4, s. 172-181. ; 15. A. Czyż, Światło i słowo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych. Warszawa 1995. ; 16. A. Czyż, Władza marzeń. Studia o wyobraźni i tekstach. Bydgoszcz 1998. ; 17. H. Dziechcińska, Proza staropolska. Problemy gatunków i literackości. Wrocław 1967. ; 18. M. Eustachiewicz, Twórczość Dominika Rudnickiego (1676-1739). Wrocław 1966. ; 19. K. Górski, Studia i materiały z dziejów duchowości. Warszawa 1980. ; 20. Historie świeże i niezwyczajne. Oprac. T. Kruszewska[-Michałowska]. Warszawa 1961. ; 21. M. Kazańczuk, Historie dziwne i straszliwe. Jezuickie opowieści z czasów saskich. Chotomów 1991. ; 22. M. Kazańczuk, Na tropie autora „Historyj świeżych i niezwyczajnych”. Dwa jezuickie rękopisy z epoki saskiej. „Pamiętnik Literacki” 1991, z. 3, s. 195-203. ; 23. M. Korolko, O prozie „Kazań sejmowych” Piotra Skargi. Warszawa 1971. ; 24. J. Krzyżanowski, Paralele. Studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru. Warszawa 1977. ; 25. J. Krzyżanowski, Romans polski wieku XVI. Lublin 1934. ; 26. J. Krzyżanowski, W wieku Reja i Stańczyka. Warszawa 1958. ; 27. J. Le Goff, Inteligencja w wiekach średnich. Przeł. E. Bąkowska. Warszawa 1966. ; 28. I. Maciejewska, Specyfika relacji pamiętnikarskiej "Procederu podróży i życia mego awantur" Reginy Salomei z Rusieckich Pilsztynowej. W zb.: Pisarki polskie epok dawnych. Red. K. Stasiewicz. Olsztyn 1998, s.141-152. ; 29. H. Malewska, Listy staropolskie z epoki Wazów. Warszawa 1976. ; 30. T. Michałowska, „Różne historyje”. Studium z dziejów nowelistyki staropolskiej. Wrocław 1965. ; 31. A. Nawarecki, Czarny karnawał. „Uwagi śmierci niechybnej” księdza Baki - poetyka tekstu i paradoksy recepcji. Wrocław 1991. ; 32. J. Nowak-Dłużewski, Staropolska okolicznościowa literatura polityczna w rękopisach. Jej charakter i postulaty wydawnicze. W: Z historii polskiej literatury i kultury. Warszawa 1967. ; 33. S. Obirek, Michał Jurkowski SJ, autor „Historyj świeżych i niezwczajnych”. Kraków 1996. ; 34. J. Partyka, Kobieta oswaja męską przestrzeń. Polska lekarka w osiemnastowiecznym Stambule. W zb.: Pisarki polskie epok dawnych. Red. K. Stasiewicz. Olsztyn 1998, s. 153-162. ; 35. M. Plezia, Scripta minora. Łacina średniowieczna i Wincenty Kadłubek. Kraków 2001. ; 36. H. Popławska, "Żałosne treny" Anny Stanisławskiej. W zb.: Pisarki polskie epok dawnych. Red. K. Stasiewicz. Olsztyn 1998, s. 89-111. ; 37. M. Prejs, Poezja późnego baroku. Główne kierunki przemian. Warszawa 1989. ; 38. H. Rybicka-Nowacka, „Nowe Ateny" Benedykta Chmielowskiego. Metoda, styl, język. Warszawa 1974. ; 39. Z. Rynduch, Andrzej Maksymilian Fredro. Gdańsk 1980. ; 40. J. Rytel, „Pamiętniki” Paska na tle pamiętnikarstwa staropolskiego. Wrocław 1962. ; 41. J. Rytel, Studia z dziejów prozy staropolskiej. Warszawa 1993. ; 42. A. Sajkowski, Nad staropolskimi pamiętnikami. Poznań 1964. ; 43. A. Sajkowski, Staropolska miłość. Poznań 1981. ; 44. W. Szczygieł, Źródła „Rozmów Artaksesa i Ewandra" Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Kraków 1929. ; 45. R. Skrzyniarz, „Kazania świętokrzyskie”. Przepowiadanie w XIII wieku. Lublin 2001. ; 46. S. Skwarczyńska, Teoria listu. Lwów 1937. ; 47. K. Stasiewicz, Elżbieta Drużbacka, najwybitniejsza poetka czasów saskich. Olsztyn 1992. ; 48. S. Szczęsny, Anny ze Stanisławskich Zbąskiej opowieść o sobie i mężach: glosa do barokowej trenodii. W zb.: Pisarki polskie epok dawnych. Red. K. Stasiewicz. Olsztyn 1998, s. 69-87. ; 49. Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska. Przeł. i oprac. B. Kürbis. BN I 277. Wrocław 1992.

Issue:

3

Start page:

237

End page:

244

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:122197 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Aug 27, 2020

In our library since:

Apr 28, 2020

Number of object content hits:

4

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/86380

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information