Object

Title: Hanna Dziechcińska, Pamiętniki czasów saskich : od sentymentalizmu do sensualizmu. Bydgoszcz 1999

Creator:

Pliszka, Marcin

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Review

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. G. Bachelard, Dom rodzinny i dom oniryczny. W: Wyobraźnia poetycka. Wybór pism. Wybór: H. Chudak. Warszawa 1975.
2. C. Backvis, Szkice o kulturze staropolskiej. Oprac. A. Biernacki. Warszawa 1975.
3. J. Baka, Poezje. Oprac. i wstęp A. Czyż, A. Nawarecki. Warszawa 1986.
4. J. Baka, Uwagi. Oprac., komentarz i posł. A. Czyż, A. Nawarecki. gwasze Jan Lebenstein. Lublin 2000.
5. H. Barycz, Szlakami dziejopisarstwa staropolskiego. Studia nad historiografią w. XVI-XVIII. Wrocław 1981.
6. A. Brückner, Mikołaj Rej. Warszawa 1988.
7. P. Buchwald-Pelcowa, Satyra czasów saskich. Wrocław 1969.
8. P. Buchwald-Pelcowa, „Stare" i "nowe” w czasach saskich. W zb.: Problemy literatury staropolskiej. Red. J. Pelc. Seria 3. Wrocław 1978, s. 95-143.
9. B. Chodźko, Wokół „Rozmów Artaksesa i Ewandra” Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Białystok 1986.
10. A. Cieński, Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku. Wrocław 1981.
11. A. Cieński, Pamiętniki i autobiografie światowe. Wrocław 1992.
12. B. Cywiński, Rodowody niepokornych. Wyd. 3. Paris 1985.
13. A. Czyż, Ja i Bóg. Poezja metafizyczna późnego baroku. Wrocław 1988.
14. A. Czyż, Rec.: Pisarki polskie epok dawnych. Red. K. Stasiewicz. Olsztyn 1998. "Pamiętnik Literacki” 1999, z. 4, s. 172-181.
15. A. Czyż, Światło i słowo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych. Warszawa 1995.
16. A. Czyż, Władza marzeń. Studia o wyobraźni i tekstach. Bydgoszcz 1998.
17. H. Dziechcińska, Proza staropolska. Problemy gatunków i literackości. Wrocław 1967.
18. M. Eustachiewicz, Twórczość Dominika Rudnickiego (1676-1739). Wrocław 1966.
19. K. Górski, Studia i materiały z dziejów duchowości. Warszawa 1980.
20. Historie świeże i niezwyczajne. Oprac. T. Kruszewska[-Michałowska]. Warszawa 1961.
21. M. Kazańczuk, Historie dziwne i straszliwe. Jezuickie opowieści z czasów saskich. Chotomów 1991.
22. M. Kazańczuk, Na tropie autora „Historyj świeżych i niezwyczajnych”. Dwa jezuickie rękopisy z epoki saskiej. „Pamiętnik Literacki” 1991, z. 3, s. 195-203.
23. M. Korolko, O prozie „Kazań sejmowych” Piotra Skargi. Warszawa 1971.
24. J. Krzyżanowski, Paralele. Studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru. Warszawa 1977.
25. J. Krzyżanowski, Romans polski wieku XVI. Lublin 1934.
26. J. Krzyżanowski, W wieku Reja i Stańczyka. Warszawa 1958.
27. J. Le Goff, Inteligencja w wiekach średnich. Przeł. E. Bąkowska. Warszawa 1966.
28. I. Maciejewska, Specyfika relacji pamiętnikarskiej "Procederu podróży i życia mego awantur" Reginy Salomei z Rusieckich Pilsztynowej. W zb.: Pisarki polskie epok dawnych. Red. K. Stasiewicz. Olsztyn 1998, s.141-152.
29. H. Malewska, Listy staropolskie z epoki Wazów. Warszawa 1976.
30. T. Michałowska, „Różne historyje”. Studium z dziejów nowelistyki staropolskiej. Wrocław 1965.
31. A. Nawarecki, Czarny karnawał. „Uwagi śmierci niechybnej” księdza Baki - poetyka tekstu i paradoksy recepcji. Wrocław 1991.
32. J. Nowak-Dłużewski, Staropolska okolicznościowa literatura polityczna w rękopisach. Jej charakter i postulaty wydawnicze. W: Z historii polskiej literatury i kultury. Warszawa 1967.
33. S. Obirek, Michał Jurkowski SJ, autor „Historyj świeżych i niezwczajnych”. Kraków 1996.
34. J. Partyka, Kobieta oswaja męską przestrzeń. Polska lekarka w osiemnastowiecznym Stambule. W zb.: Pisarki polskie epok dawnych. Red. K. Stasiewicz. Olsztyn 1998, s. 153-162.
35. M. Plezia, Scripta minora. Łacina średniowieczna i Wincenty Kadłubek. Kraków 2001.
36. H. Popławska, "Żałosne treny" Anny Stanisławskiej. W zb.: Pisarki polskie epok dawnych. Red. K. Stasiewicz. Olsztyn 1998, s. 89-111.
37. M. Prejs, Poezja późnego baroku. Główne kierunki przemian. Warszawa 1989.
38. H. Rybicka-Nowacka, „Nowe Ateny" Benedykta Chmielowskiego. Metoda, styl, język. Warszawa 1974.
39. Z. Rynduch, Andrzej Maksymilian Fredro. Gdańsk 1980.
40. J. Rytel, „Pamiętniki” Paska na tle pamiętnikarstwa staropolskiego. Wrocław 1962.
41. J. Rytel, Studia z dziejów prozy staropolskiej. Warszawa 1993.
42. A. Sajkowski, Nad staropolskimi pamiętnikami. Poznań 1964.
43. A. Sajkowski, Staropolska miłość. Poznań 1981.
44. W. Szczygieł, Źródła „Rozmów Artaksesa i Ewandra" Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Kraków 1929.
45. R. Skrzyniarz, „Kazania świętokrzyskie”. Przepowiadanie w XIII wieku. Lublin 2001.
46. S. Skwarczyńska, Teoria listu. Lwów 1937.
47. K. Stasiewicz, Elżbieta Drużbacka, najwybitniejsza poetka czasów saskich. Olsztyn 1992.
48. S. Szczęsny, Anny ze Stanisławskich Zbąskiej opowieść o sobie i mężach: glosa do barokowej trenodii. W zb.: Pisarki polskie epok dawnych. Red. K. Stasiewicz. Olsztyn 1998, s. 69-87.
49. Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska. Przeł. i oprac. B. Kürbis. BN I 277. Wrocław 1992.

Issue:

3

Start page:

237

End page:

244

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:122197 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Apr 28, 2020

In our library since:

Apr 28, 2020

Number of object content hits:

2

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/86380

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information