Object structure

Title:

Productivity investigation of two types of meadows in the Vistula valley. 4, Soil macrofauna

Subtitle:

Soil macrofauna ; Badania produktywności dwóch typów łąk w dolinie Wisły. 4, Makrofauna glebowa

Creator:

Nowak, Ewa

Contributor:

Polish Academy of Sciences, Institute of Ecology

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1971

Description:

Strony 129-137 : ilustracje ; 24 cm ; Bibliografia na stronie 136 ; Streszczenie w języku polskim

Subject and Keywords:

Łąki -- badania -- Polska ; Gleby -- badania -- Polska ; Produkcja pierwotna (biologia)

Abstract:

Studies on the abundance and biomass of soil macrofauna were carried out on three meadow sites differing both in the kind of plant material entering the soil and in the rate of its disappearance. Higher numbers and biomass of soil animals occurred on a site with medium rate of organic material disappearance. Along with the lowering in decomposition rate the decrease in mean weight of macrodecomposers was noted.

Relation:

Ekologia Polska

Volume:

19

Issue:

10

Start page:

129

End page:

137

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Source:

MiIZ PAN, sygn. P.2840

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Citation

Citation style: