Object

Planned object

Title: The child and childhood in the culture of the Middle Ages, in the light of selected archaeological sources

Creator:

Gomułka, Izabela

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Article

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 51-52 (2013-2014)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

Abstract:

The article is an attempt to determine the attitude towards children in a mediaeval community, basing on selected archaeological sources, first of all toy findings. These sources may undermine the claim that in the Middle Ages there was no awareness of the individuality of a child. In the mediaeval period there was a complete canon of toys. Its durability and usefulness proves the methodical and purposeful selection of toys by the parents. The importance of the child is also stressed by the attempts to provide the children with more valuable and modern toys, such as clay figurines of horses. The analysis of sources on gambling games has revealed that parents tried to protect their children against the destructive nature of games. All of these sources show a picture of a child who is a constant companion for adults and the people around it are its guides

References:

Adamczyk, P. 2010. Archeologia i edukacja – kopie zabawek elbląskich oraz dawnych gier planszowych w działaniach edukacyjnych. In D. Żołądź-Strzelczyk and K. Kabacińska (eds), Dawne i współczesne zabawki dziecięce, Poznań, 79–87 ; Antowska-Gorączniak, O. 2003. O rozrywkach poznaniaków wieków średnich. Zabawki i przedmioty do gier z Ostrowa Tumskiego, Kronika Miasta Poznania 1, 77–78 ; Aries, Ph. 1995. Historia dzieciństw, Gdańsk ; Borkowski, T. 1999. Rozrywka – zabawki i drobna plastyka figuralna, Wratislavia Antiqua 1, 187–201 ; Borkowski, T. 2004. Produkcja figurek ceramicznych w późnośredniowiecznym Wrocławiu, Wratislavia Antiqua 6, 207–244 ; Bubczyk, R. 2005. Szachy i rycerze. O grach planszowych w angielskiej kulturze wyższej późniejszego średniowiecza, Lublin ; Bujak, J. 1988. Zabawki w Europie. Zarys dziejów – rozwój zainteresowań, Kraków ; Buliński, T. 2002. Człowiek do zrobienia. Jak kultura tworzy człowieka: studium antropologiczne, Poznańskie Studia Etnologiczne 4, Poznań ; Cnotliwy, E. 1973. Rzemiosło rogownicze na Pomorzu wczesnośredniowiecznym, Wrocław ; Ćwirko-Godycki, M. and Wrzosek, A. 1936/1937. Grzechotki z grobów cmentarzyska łużyckiego w Laskach, w pow. kępińskim, Światowit: rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej 17, 171–254 ; Delimata, M. 2004a. Dziecko w Polsce średniowiecznej, Poznań ; Delimata, M. 2004b. Rytuał pogrzebowy dzieci w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej. In W. Dzieduszycki and J. Wrzesiński (eds), Dusza maluczka, a strata ogromna, Funeralia Lednickie – Spotkanie 6, Poznań, 99–102 ; deMause, L. 1974. The History of Childhood, New York ; deMause, L. 1999. Childhood and Cultural Evolution, The Journal of Psychohistory 26 (3), 642–723 ; Duma, P. 2010. Grób alienata. Pochówki dzieci nieochrzczonych, samobójców i skazańców w późnym średniowieczu i dobie wczesno nowożytnej, Kraków ; Geremek, B. (ed.) 1997. Kultura polski średniowiecznej XIV–XV w., Warszawa ; Giżycki, J. 1960. Z szachami przez wieki i kraje, Warszawa ; Huizinga, J. 1967. Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa ; Jelicz, A. 1966. Życie codzienne w średniowiecznym Krakowie (wiek XIII–XV), Warszawa ; Kostrzewski, J. 1946. Prasłowiańszczyzna, Poznań ; Kołosówna, Z. 1950. Przedmioty kultu – zabawki z grodu kultury łużyckiej w Biskupinie. In J. Kostrzewski (ed.), III Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w grodzie kultury łużyckiej w Biskupinie w pow. Żnińskim za lata 1938–1939, 1946–1948, Poznań, 193–239 ; Koszańska, H.A. 1936. Gliniane figurki łużyckie z osady w Biskupinie, Z otchłani wieków 11 (12), 153–155 ; Kunicka-Okuliczowa, Ł. 1959. Wczesnośredniowieczne zabawki i gry z Gdańska. In J. Kamińska (ed.), Gdańsk wczesnośredniowieczny 1, Gdańsk, 108–121 ; Nowak, Z.H. 1998. Dziecko w rodzinie mieszczańskiej państwa krzyżackiego. In Z.H. Nowak and A. Radzimiński (eds), Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, Toruń, 103–113 ; Piwowarczyk, D. 2000. Obyczaj rycerski w Polsce późnośredniowiecznej (XIV–XV wiek), Warszawa ; Rabiega, E.R. 1949. Współczesne i przedhistoryczne zabawki gliniane w Polsce, Z otchłani wieków 18 (7–8), 116–119 ; Romanowicz, P. 2013. Archaeological finds of playthings in late medieval towns. Contribution to the study of the development of children in the past. In P. Romanowicz (ed.), Child and Childhood in the Light of Archeology, Wrocław, 163–184 ; Rulewicz, M. 1958. Wczesnośredniowieczne zabawki i przedmioty do gier z Pomorza Zachodniego, Materiały Zachodniopomorskie 4, 306–312 ; Schmidt, E. 1934. Mittelalterliche Spielzeugpferdchen und Tonreiter, Altschlesien 4, 282–287 ; Stempin, A. 2010. Figury szachowe – przybory średniowiecznej gry edukacyjnej. In D. Żołądź-Strzelczyk and K. Kabacińska (eds), Dawne i współczesne zabawki dziecięce, Poznań, 41–54 ; Stępniak, J. 2010. ‘Męskie’ i ‘kobiece’. O kreowaniu różnic rodzajowych w procesie socjalizacji na przykładzie wczesnego średniowiecza. In P. Kucypera and S. Wadyl (eds), Życie codzienne przez pryzmat rzeczy, Toruń, 15–25 ; Szczepańczyk, J. 1986. Średniowieczne sześcienne kostki do gry z terenu Śląska, Silesia Antiqua 28, 105–116 ; Wieczorkowski, T. 1938. Rzadsze wyroby gliniane (sita, zabawki, przybory tkackie i odlewnicze). In J. Kostrzewski (ed.), Gród prasłowiański w Biskupinie, Poznań

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

51-52

Start page:

119

End page:

131

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0066-5924

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information