Object

Title: Christianisation of children’s death in Western Pomerania

Creator:

Romanowicz, Paulina

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Article

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 51-52 (2013-2014)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Abstract:

Christianity was adopted in Western Pomerania at the beginning of the 12th century. The new religion with its practices and beliefs brought many social and cultural changes to people’s lives. A missionary, St. Otto of Bamberg, taught about the new habits, also the funerary practices. The influence of Christianisation on the burial rites in Western Pomerania is clearly visible in the archaeological material, and therefore also the children’s graves. There are four excavated cemeteries that show us the scale of the changes. Two come from the period just before the arrival off formal Christianity: Wolin-Młynówka and Uznam-Am Hain, and two are connected with Otto’s mission: Lubin and Uznam-Priesterstrasse. The main differences consist in the higher percentage of children’s graves, clear east-west orientation of the skeletons and the absence of the cremation graves in Christian cemeteries. Thus the differences are subtle and connected mostly with the ‘adult’ Christianity

References:

Ariés, Ph. 1995. Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, Gdańsk
Biddon, D. and Lett, D. 1997. Les Enfants au Moyen Age Ve–XVe siecles, Hachette Littératures
Biermann, F. 2009. Bootsgrab-Brandgrab-Kammergrab. Die slawischen Gräberfelder von Usedom im Kontext der früh- und hochmittelalterlichen Bestattungssitten in Mecklenburg und Pommern, Leidorf
Delimata, M. 2004. Dziecko w Polsce średniowiecznej, Poznań
DeMolen, R.L. 2004. Baptism. In P.S. Fass (ed.), Encyclopaedia of Children and Childhood In History and Society 1, Thomson–Gale, 79–80
Florkowski, A. 1974. Opracowanie antropologiczne serii pochówków szkieletowych z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Brzozie, pow. Toruń, Archeologia 4 (60), 245–246
Freder, J. and Niemitz, C. 2009. Anthropologische Bearbeitung der Skelette aus der Priesterstrasse von Usedom. In F. Biermann, 2009. Bootsgrab-Brandgrab Kammergrab. Die slawischen Gräberfelder von Usedom im Kontext der früh- und hochmittelalterlichen Bestattungssitten in Mecklenburg und Pommern, Leidorf, 219–224
Gardeła, L. and Duma, P. 2013. Untimely death. Atypical burials of children in early and late medieval Poland, World Archaeology 45 (2), 314–332
van Gennep, A. 2006. Obrzędy przejścia, Warszawa
Greenfield, P. 2000. Children, material culture and weaving: Historical change and developmental change. In J. Sofaer Derevenski (ed.), Children and Material Culture, London and New York, 72–86
Janowski, A. 2015. Groby komorowe w Europie środkowo-wschodniej. Problemy wybrane, Szczecin
Katajala-Peltomaa, S. and Vuolanto, V. 2011. Children and Agency. Religion as Socialisation in Late Antiquity and the Late Medieval West, Childhood in the Past 4, 79–99
Konner, M. 2010. The evolution of Childhood. Relationships, emotion, mind, Cambridge–London
Kordala, T. 2006. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe na północnym Mazowszu, Łódź
Lett, D. 1997. L’enfant dans la Chrétienté Ve-XIIIe siecles. In D. Alexandre-Bidon and D. Lett, Les Enfants au Moyen Age Ve–XVe siecles, Hachette Littératures, 17–125
Lohrke, B. 2004. Kinder in der Merowingerzeit, Rahden/Westf, Leidorf
Malinowska-Łazarczyk, H. 1995. Przemiany obrządku pogrzebowego Słowian pomorskich w X–XIII w. In W. Filipowiak (ed.), Najnowsze kierunki badań najdawniejszych dziejów Pomorza, Szczecin, 245–255
Miśkiewicz, M. 1969. Wczesnośredniowieczny obrządek pogrzebowy na płaskich cmentarzyskach szkieletowych w Polsce, Materiały Wczesnośredniowieczne 6, 241–293
Modrzewska, K. 1958. Długość trwania życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców Podlasia, Człowiek w Czasie i Przestrzeni 2, 65–74
Orme, N. 2009. Medieval Childhood: Challenge, Change and Achievement, Childhood in the past 1, 106–119
Pawleta, M. 2003. Zapomniany etap życia. Archeologia dzieciństwa. In Ł. Olędzki (ed.), Wiara, pamięć i archeologia, Poznań, 65–86
Piontek, J. and Mucha, E. 1983. Cmentarzysko średniowieczne w Cedyni. Analiza antropologiczna, Materiały Zachodniopomorskie 29, 75–143
Rosik, S. 2004. Vitoslava infantula primo nata mortem accepit… Dylematy wokół śmierci dziecka w średniowieczu na przykładzie żywotu św. Jadwigi Śląskiej. In W. Dzieduszycki and J. Wrzesiński (eds), Dusza maluczka, a strata ogromna, Funeralia Lednickie – Spotkanie 6, Poznań, 115–117
Rosik, S. 2010. Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek), Wrocław
Rębkowski, M. 2007. Chrystianizacja Pomorza Zachodniego. Studium archeologiczne, Szczecin
Rębkowski, M. 2011. Św. Otton a archeologia. O potrzebie i perspektywach badań. In M. Rębkowski and S. Rosik (eds), Populi Terrae Marisque. Prace poświęcone pamięci Profesora Lecha Leciejewicza, Wrocław, 93–120
Willemsen, A. 1998. Kinder delijt. Middeleeuws speelgoed in de Nederlanden, Nijmegen
Wojtasik, J. 1968. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne na wzgórzu ‘Młynówka’ w Wolinie, Szczecin
Wojtasik, J. 1970. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne na wzgórzu ‘Młynówka’ w Wolinie (badania w 1969 r.), Materiały Zachodniopomorskie 16, 289–323
Wrzesińska, A. and Wrzesiński, J. 2000. Pochówki dzieci we wczesnym średniowieczu na przykładzie cmentarzyska w Dziekanowicach. In W. Dzieduszycki and J. Wrzesiński (eds), Dusza maluczka, a strata ogromna, Funeralia Lednickie – Spotkanie 6, Poznań, 141–160
Zoll-Adamikowa, H. 1971. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe Małopolski 2, Analiza, Wrocław
Zoll-Adamikowa, H. 1988. Przyczyny i formy recepcji rytuału szkieletowego u Słowian nadbałtyckich we wczesnym średniowieczu, Przegląd Archeologiczny 35, 183–229

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

51-52

Start page:

133

End page:

142

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:87105 ; 0066-5924

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information