Object structure

Title:

Productivity investigation of two types of meadows in the Vistula valley. 9, Production and consumption of field layer spiders

Subtitle:

Production and consumption of field layer spiders ; Badania produktywności dwóch typów łąk w dolinie Wisły. 9, Porównanie produkcji i konsumpcji pająków piętra roślinności

Creator:

Kajak, Anna

Contributor:

Polish Academy of Sciences, Institute of Ecology

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1971

Description:

Strony 197-211 : ilustracje ; 24 cm ; Bibliografia na stronach 209-210 ; Streszczenie w języku polskim

Subject and Keywords:

Łąki -- badania -- Polska ; Gleby -- badania -- Polska ; Produkcja pierwotna (biologia) ; pająki ; Araneae

Abstract:

In this paper the production and consumption by spiders of the field layer was compared with that of two groups of dominant insects the leafhoppers and adult Diptera. The dynamic of production of six dominant spider species and consumption of three populations of web spiders was analyzed. The probable total production and consumption of all spiders occurring in this stratum has been calculated on the basis of these data. On natural meadow the consumption of spiders was greater than the production of the two mentioned groups of insects, while on cultivated meadows it was very small when compared with the insect production. Elimination coefficients for insects appeared to be several times lower in cultivated than in natural meadows which seems to be connected with a very low density of spiders in that habitat.

Relation:

Ekologia Polska

Volume:

19

Issue:

15

Start page:

197

End page:

211

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Source:

MiIZ PAN, sygn. P.2840

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa