Object

Title: Children burials within the space of a church and a cemetery in the 16th–19th century in Kuyavia and the Vistula Pomerania

Creator:

Grupa, Małgorzata

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Article

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 51-52 (2013-2014)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

Abstract:

Archaeological and anthropological investigations are bringing more and more information and knowledge about the living conditions and lesions appearing in the historical populations. The analyses of children’s bone relics of particular populations are exceptionally useful in this respect. The article discusses selected examples of children’s burials from Toruń, Płonkowo and Gniew, Poland, excavated within churches and in cemeteries. The place of eternal rest depended on the social class of a family. Children were buried both in the central parts of the churches, in the aisles, or brick crypts. Unfortunately only in a few cases it was possible to establish these children’s identity and religion

References:

Aufderheide, A.C. and Rodriguez-Martin, C. 1998. The Cambridge Encyclopedia of Human Paleopathology, Cambridge
Besala, J. 2007. Tajemnicze dzieje Europy, Warszawa
Bohdan-Choińska, E. 1998. Dzieje miasta Gniewu do 1939 roku, Pelplin
Bohdan-Choińska, E. 1999. Gniew – stan badań archeologicznych i postulaty badawcze, Z otchłani wieków Pomorza Gdańskiego, Gdańsk, 43–46
Bystroń, J.S. 1976. Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, wiek XVI–XVIII, 2, Warszawa
Friedelówna, T. 1999. Polskie napisy trumienne w toruńskim kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. In I. Sawicka (ed.), Inskrypcje toruńskie, Toruń, 87–96
Grupa, M. 2005. Ubiór mieszczan i szlachty z XVI–XVIII wieku z kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu, Toruń
Grupa, M. 2007. Relicts of churches and cemetery in Płonkowo. Cuiawia – Poland, 13th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Abstracts Book, Zadar, 314
Grupa, M. 2009. Diademy, wianki i giganci. Wiedza i życie. Inne oblicza historii 1, 42–46
Grupa, M. 2013. Analiza próbek pobranych w trakcie badań w Zakrzewskiej Osadzie, powiat sępoleński. In J. Szałkowska-Łoś and J. Łoś (eds), Zakrzewska Osada, cmentarzyska kultury pomorskiej i wielarskiej na Pojezierzu Krajeńskim, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 2, Bydgoszcz-Pękowice, 133–137
Grupa, M., Krajewska, M., Majorek, M. and Kozłowski, T. 2013. The influence of trade contacts on grave equipment of Gniew community in 14th–18th century, Geology, Geophysics and Environment 39 (2), 133–142
Grupa, M., Grupa, D., Kozłowski, T., Krajewska, M., Majorek, M., Nowak, M., Nowak, S., Przymorska-Sztuczka, M., Wojciechowska, A. and Dudziński, T. 2014, Tajemnice szczuczyńskich krypt 2, Grajewo–Toruń
Grupa, M., Kozłowski, T., Jankauskas, R., Grupa, D., Krajewska, M., Krakowska, S., Majorek, M., Mosiejczyk, J., Nowak, M., Nowak, S., Przymorska-Sztuczka, M. and Wojciechowska, A. 2015a, Secrets of the crypt in St. Ann chapel. Tajemnice krypty w kaplicy św. Anny, Gniew
Grupa, M., Kozłowski, T., Krajewska, M., Grupa, D., Janowska, N., Jarzęcki, K., Kurzawa, D., Mucha,N., Nowak, M., Nowak, S., Przymorska-Sztuczka, M., Słomczewska, M., Wojciechowska, A. and Majorek, M. 2015b, History of St. Oswald church In Płonkowo, Historia kościoła św. Oswalda w Płonkowie 1, Płonkowo
Jankowski, J. 1990. Epidemiologia historyczna polskiego średniowiecza, Kraków–Wrocław
Kizik, E. 1998. Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI–XVIII wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej, Gdańsk
Kizik, E. 2001a. Wesele, kilka chrztów i pogrzebów. Uroczystości rodzinne w mieście hanzeatyckim od XVI do XVIII wiek, Gdańsk
Kizik, E. 2001b. Sprawy o łamanie ordynacji weselnych, chrzestnych, pogrzebowych przed gdańskim sądem wetowym w XVII i XVIII wieku. In H. Suchojad (ed.), Wesela, chrzciny, pogrzeby w XVI-XVIII wieku, Kultura życia i śmierci, Warszawa, 43–64
Kozłowski, T. 2012. Stan biologiczny i warunki życia ludności in Culmine na Pomorzu Nadwiślańskim (X–XIII wiek). Studium antropologiczne, Toruń
Kozłowski, T. and Krajewska, M. 2012. Periostitis of tibia in historical subadult skeletal populations from Poland. Comparative study, Paleopathology Association, The 19th European meeting of the paleopathology association (Lille, France), August 27–29, Abstracts Book, Lille, 42–43
Krajewska, M. 2011. Głos z podziemi, Forum Akademickie 2, 60–62
Kronika Bernardynów Toruńskich, Książnica Miejska, sygn. TN-74
Lam, S. 1921. Stroje pań polskich (XV–XVI wieku), Warszawa
Lefebvre, E. 1888. Embroidery and lace their manufacture and history, Londyn
Metrica Mortuorum 1724. In Kronika Bernardynów Toruńskich, Książnica Miejska, sygn. TN–74
Registr 1616. Registr zu 1–2, Jahr 1616–1735, Archiwum Państwowe w Toruniu, sygn. 21
Shreir, L.L. (ed.) 1966. Korozja metali i stopów. In Korozja 1, Warszawa

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

51-52

Start page:

163

End page:

171

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:87107 ; 0066-5924

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

This page uses 'cookies'. More information