Object structure

Title:

Child life perceived through material objects: modern-time children’s coffins from archaeological excavations

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 51-52 (2013-2014)

Creator:

Majorek, Magdalena

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

ill. ; 24 cm

Subject and Keywords:

coffin ; child ; Szczuczyn ; Gniew ; Płonkowo

Abstract:

Coffins are one of the material aspects of burial ceremonies of the modern period. Recent years have brought an increased interest of archaeologists in exploring churches and cemeteries. An attempt at defining the features typical of children’s coffins of that period on the basis of the artefacts excavated from three selected sites was made, describing their form, material and decorations. The analyses were conducted in order to understand the similarities and differences in burial ceremonies of children and adults. The source material (coffins) depicts the relations between respective age groups of the studied communities, including the family financial status, preferences and emotions after a child loss. The results of the excavations juxtaposed with the anthropological and historical research have made it possible to outline a more overall picture of the child and its role in the past societies

References:

Banasiowa, T. 2009. Tren polityczny i funeralny w poezji polskiej lat 1580–1630, Katowice
Drążkowska, A. 2005. Wyposażenie XVII- i XVIII-wiecznych grobów dziecięcych zlokalizowanych wewnątrz kościołów. In M. Opęchowski and A. Łazowski (eds), Nekropolie, Kirkuty, Cmentarze, Materiały konferencyjne 2, Szczecin, 19–40
Drążkowska, A. 2006. Wianki wydobyte z krypty grobowej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu, Rocznik Toruński 33, 209–217
Drążkowska, A. 2007. Odzież dziecięca w Polsce w XVII i XVIII wieku, Toruń
Drążkowska, A. (ed.) 2015. Kultura funeralna elit Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku, Toruń
Dudziński, T., Grupa, M., Grupa, D., Krajewska, M., Majorek, M., Nowak, M., Nowak, S., Przymorska-Sztuczka, M. and Wojciechowska, A. 2015, Tajemnice szczuczyńskich krypt 3, Grajewo–Toruń
Golonka, J. (ed.) 2013. Tajemnice Bazyliki Jasnogórskiej, Częstochowa
Grupa, M. 2005. Ubiór mieszczan i szlachty z XVI–XVIII wieku z kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu, Toruń
Grupa, M. and Dudziński, T. (eds) 2013. Tajemnice szczuczyńskich krypt, Materiały z konferencji naukowej, Szczuczyn
Grupa, M., Grupa, D., Kozłowski, T., Krajewska, M., Majorek, M., Nowak, M., Nowak, S., Przymorska-Sztuczka, M., Wojciechowska, A. and Dudziński, T. 2014, Tajemnice szczuczyńskich krypt 2, Grajewo–Toruń
Grupa, M. and Kozłowski, T. (eds) 2009. Katedra w Kwidzynie – tajemnica krypt/ Kwidzyn cathedral – the mystery of the crypts, Kwidzyn
Grupa, M., Kozłowski, T., Jankauskas, R., Grupa, D., Krajewska, M., Krakowska, S., Majorek, M., Mosiejczyk, J., Nowak, M., Nowak, S., Przymorska-Sztuczka, M. and Wojciechowska, A. 2015a, Tajemnice krypty w kaplicy św. Anny/ Secrets of the crypt in St. Ann chapel, Gniew
Grupa, M., Kozłowski, T., Krajewska, M., Grupa, D., Janowska, N., Jarzęcki, K., Kurzawa, D., Mucha, N., Nowak, M., Nowak, S., Przymorska-Sztuczka, M., Słomczewska, M., Wojciechowska, A. and Majorek, M. 2015b, Historia kościoła św. Oswalda w Płonkowie – tom I/ History od St. Oswald chuch in Płonkowo, Płonkowo
Grupa, M., Wojciechowska, A. and Dudziński T. 2013. W czym do trumny-żupany, kontusze, dezabilki i inne ubiory pochowanych w szczuczyńskich kryptach (part 1). In M. Grupa and T. Dudziński (eds), Tajemnice szczuczyńskich krypt, Grajewo, 99–108
Jarczykowa, M. 2012. Przy pogrzebach rzeczy i rytmy. Funeralia Radziwiłłowskie z XVII wiek, Katowice
Kizik, E. 1998. Śmierć w mieście hanzeatyckim, Gdańsk
Kizik, E. 2001. Wesele, kilka chrztów i pogrzebów. Uroczystości rodzinne w mieście hanzeatyckim od XVI do XVIII wieku, Gdańsk
Kizik, E. 2001. Sprawy o lamanie ordynacji weselnych, chrzestnych i pogrzebowych przed gdańskim sądem wetowym w XVII i XVIII wieku. In H. Suchojad (ed.), Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI–XVIII wieku, Warszawa, 43–64
Klonder, A. 2000. Wszystka spuścizna w Bogu spoczywającego. Majątek ruchomy mieszkańców Elbląga i Gdańska w XVII wieku, Studia i materiały z historii kultury materialnej 48
Kondracka, M. 2003. Sytuacja dziecka w rodzinach zamożnego mieszczaństwa warszawskiego w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. In E. Mazur (ed.), Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce 2, Stulecie XIX i XX, Warszawa, 13–38
Kozłowski, T., Drozd, A., Głowacka, N., Krajewska, M., 2009. Kompleksowa ocena stanu zdrowia osobnika i populacji na podstawie szczątków kostnych – refleksja metodyczna. In W. Dzieduszycki and J. Wrzesiński (eds), Metody – źródła – dokumentacja, Funeralia Lednickie – Spotkanie 2, 67–82
Kwak, J. 2001. Uroczystości rodzinne w miastach górnośląskich w XVI–XVIII wieku. In H. Suchojad (ed.), Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI–XVIII wieku, Warszawa, 9–22
Kwaśny, Z. 2001. Rodzina chłopska w parafii Dobra w latach 1727–1758. In H. Suchojad (ed.), Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI–XVIII wieku, Warszawa, 23–32
Majorek, M. and Grupa, D. 2013. Malowane czy obijane – oznaka mody czy potrzeby na przykładzie trumien z krypt kościoła w Szczuczynie. In M. Grupa and T. Dudziński (eds), Tajemnice szczuczyńskich krypt, Grajewo, 69–81
Majorek, M. and Grupa, D. 2016. Child burial wreaths in early modern Royal Prussia. In J. Kodzik and W. Zientara (eds), Hybride Identitäten in den preussisch-polnischen Stadtkulturen der Aufklärung. Studien zur Aufklärungsdiffusion zwischen Stadt und Land, zur Identitätsbildung und zum Kulturaustausch in regionalen und internationalen Kommunikationsnetzwerken. Presse und Geschichte, Neue Beiträge 99, Bremen, 163–172
Żołądź-Strzelczyk, D. 2002. Dziecko w dawnej Polsce, Warszawa
Żołądź-Strzelczyk, D. 2011. Dzieciństwo w mieście na ziemiach polskich w XVI–XVIII wieku – możliwości źródłowe i perspektywy badawcze, Biuletyn Historii Wychowania 27, 6–17

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

51-52

Start page:

197

End page:

206

Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0066-5924

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences