Object

Planned object

Title: Zagadnienie nudy w "Szewcach" Witkacego

Creator:

Sokół, Lech

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. M. Bouchez, L’Ennui de Sénèque à Moravia. Paris 1973. ; 2. J. Brodski, Pochwała nudy. W: Pochwała nudy. Przeł. A. Kołyszko, M. Kłobukowski. Wybór i oprac. S. Barańczak. Kraków 1996. ; 3. M. Heidegger, Czym jest metafizyka? Tł. K. Pomian. W: Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane Wybór, oprac. i wstęp K. Michalski. Warszawa 1977. ; 4. W. Jankélévitch, L’Aventure, l'ennui, le sérieux. Paris 1963. ; 5. A. Kępiński, Melancholia. Warszawa 1974. ; 6. R. Kuhn, The Demon of Noontide. Ennui in Western Literature. Princeton, N. J., 1976. ; click here to follow the link ; 7. M. P. Markowski, "L'Ennui": ułamek historii. W zb.: Nuda w kulturze. Red. P. Czapliński, P. Śliwiński. Poznań 1999. ; 8. R. Okulicz-Kozaryn, Nuda w zwierciadle nudy. Roman Jaworski. W zb.: Nuda w kulturze. Red. P. Czapliński, P. Śliwiński. Poznań 1999. ; 9. B. Pascal, Myśli. Przeł. T. Żeleński (Boy). W nowym układzie według wyd. J. Chevaliera oprac. M. Tazbir. Warszawa 1968. ; 10. K. Puzyna, Witkacy. W: S. I. Witkiewicz, Dramaty. Wyd. 2, rozszerz, i popr. Oprac. i wstęp K. Puzyna. T. 1. Warszawa 1972. ; 11. W. Rzońca, Witkacy - Norwid. Projekt komparatystyki dekonstrukcjonistycznej. Warszawa 1998. ; 12. J.-P. Sartre, Mdłości. Przeł. i wstęp J. Trznadel. Warszawa 1974. ; 13. B. Sienkiewicz, Nuda i świadomość w powieści inteligenckiej. W zb.: Nuda w kulturze. Red. P. Czapliński, P. Śliwiński. Poznań 1999. ; 14. L. Sokół, Filozofia nudy w „Szewcach" Witkacego. W zb.: O teatrze i dramacie. Studia - przyczynki - materiały. Red. E. Krasiński. Wrocław 1989, s. 283-293. ; 15. L. Sokół, Stanisław Ignacy Witkiewicz "Szewcy". Indywiduum i gatunek. Wstęp do dramatu. W zb.: Dramat polski. Interpretacje. Red. J. Ciechowicz, Z. Majchrowski. Cz. 2. Gdańsk 2001, s. 87-120. ; 16. L. Sokół, „Szewcy" Witkacego: erotyzm i władza. „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2000, nr 1/4, s. 351-363. ; 17. L. Sokół, Witkacy i Strindberg: dalecy i bliscy. Wrocław 1995. ; 18. S. Szuman, Niektóre aspekty i zagadnienia dramatu St. I. Witkiewicza „Szewcy”. W zb.: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa. Red. T. Kotarbiński, J. Płomieński. Warszawa 1957, s. 21-33. ; 19. T. Węcławski, Nuda wieczna? W zb.: Nuda w kulturze. Red. P. Czapliński, P. Śliwiński. Poznań 1999. ; 20. S. I. Witkiewicz, Szewcy. Naukowa sztuka w trzech aktach ze „ śpiewkami ”. W: Wybór dramatów. Wyd. 2, popr. Wybór i wstęp J. Błoński. Tekst i przypisy oprac. M. Kwaśny. BN I 221. Wrocław 1983. ; 21. J. Ziomek, Deformacja, rzeczywistość i „Szewcy". W zb.: Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu. Red. M. Głowiński, J. Sławiński. Wrocław 1972, s. 107-123.

Issue:

4

Start page:

33

End page:

46

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information