Object

Planned object

Title: Tytan Witkacego - Witkacy Tytan

Creator:

Skwara, Marta

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Błoński, Teatr Witkiewicza: forma formy. „Dialog” 1967, nr 12, s. 69-83.
2. J. Błoński, Tytani i artyści - postacie Witkacego [fragm.]. „Kwartalnik Artystyczny” 1999, nr 4, s. 113-123.
3. J. Błoński, Witkacy. Sztukmistrz, filozof estetyk. Kraków 2000.
4. J. Błoński, Znaczenie i zniekształcenie w „czystej formie” S. I. Witkiewicza. „Miesięcznik Literacki” 1967, nr 8, s. 27-33.
5. T. Boy-Żeleński, Teatr Stanisława Ignacego Witkiewicza. W: Pisma. T. 6. Warszawa 1956.
6. A. van Crugten, Witkiewicz, czyli Walka płci. Przeł. W. Bieńkowska. „Twórczość” 1968, nr 1, s. 75-89.
7. D. Ch. Gerould, Stanisław Ignacy Witkiewicz jako pisarz. Przeł. I. Sieradzki. Warszawa 1981.
8. M. Głowiński, Ryszard III i Prometeusz. W: Mity przebrane. Kraków 1994.
9. K. Irzykowski, Walka o treść. W: Walka o treść. - Beniaminek. Kraków 1976.
10. J. Kłossowicz, Teoria i dramaturgia Witkacego (1). „Dialog” 1959, nr 12, s. 81-93.
11. A. Krajewska, Style czytania Witkacego. W zb.: Witkacy w Polsce i na świecie. Red. M. Skwara. Szczecin 2001, s. 37-46.
12. M. Masłowski, Bohaterowie dramatów Witkacego. „Dialog” 1967, nr 12, s. 84-98.
13. B. Michalski, Jeszcze raz o znaczeniu filozofii w twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza. W zb.: Witkacy w Polsce i na świecie. Red. M. Skwara. Szczecin 2001, s. 121-138.
14. Cz. Miłosz, Życie na wyspach. Kraków 1997.
15. K. Puzyna, Witkacy. Oprac. i red. J. Degler. Warszawa 1999.
16. P. Ricoeur, Symbolika zła. Przeł. S. Cichowicz, M. Ochab. Warszawa 1986.
17. W. Rzońca, Witkacy - Norwid. Projekt komparatystyki dekonstrukcjonistycznej. Warszawa 1998.
18. B. Schullze, Cham dochodzi do władzy. W zb.: Literatura i władza. Red. B. Wojnowska. Warszawa 1996, s. 91-113.
19. B. Schulz, Wędrówki sceptyka. W: Opowiadania, wybór esejów i listów. Oprac. J. Jarzębski. Wrocław 1989.
20. M. Skwara, Motywy szaleństwa w twórczości Witkacego i Conrada. Studium porównawcze. Wrocław 1999.
21. M. Skwara, Szaleńcy wśród zmechanizowanych bydląt. O bohaterach dramatów Witkacego. „Pamiętnik Literacki” 1992, z. 1, s. 3-24.
22. M. Skwara, Witkacy Miłosza. W zb.: Witkacy w Polsce i na świecie. Red. M. Skwara. Szczecin 2001, s. 227-246.
23. M. M. Skwarowie, Rodowód demonicznej kobiety Witkacego. W zb.: Witkacy. Życie i twórczość. Materiały sesji poświęconej Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi z okazji 55 rocznicy śmierci. (Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk 16-18 września 1994). Red. J. Degler. Wrocław 1996, s. 139-159.
24. M. Szpakowska, Lament nad Witkacym. „Znak” 2002, z. 3, s. 61-71.
25. J. Tarnowski, Witkacy, Fukuyama i koniec historii. W zb.: Witkacy. Życie i twórczość. Materiały sesji poświęconej Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi z okazji 55 rocznicy śmierci. (Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk 16-18 września 1994). Red. J. Degler. Wrocław 1996, s. 199-209.
26. A. Ważyk, O Witkiewiczu. „Dialog” 1965, nr 8, s. 70-75.
27. S. I. Witkiewicz, Dramaty 2. Oprac. K. Puzyna. Dzieła wybrane: T. 5. Warszawa 1985.
28. S. I. Witkiewicz, Dramaty. [T.] 1-2. Oprac. J. Degler. Dzieła zebrane. T. 5-6. Warszawa 1996-1998.
29. S. I. Witkiewicz, Jeszcze parę słów w kwestii „fantastycznej psychologii". W: Teatr. I inne pisma o teatrze. Oprac. J. Degler. Dzieła zebrane: T. 9. Warszawa 1995.
30. S. I. Witkiewicz, Niemyte dusze. W: Narkotyki. - Niemyte dusze. Oprac. A. Micińska. Dzieła zebrane: T. 12. Warszawa 1993.
31. S. I. Witkiewicz, Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia. - Szkice estetyczne. Oprac. J. Degler, L. Sokół. Dzieła zebrane: T. 8. Warszawa 2002.
32. J. Ziomek, Personalne dossier dramatów Witkacego. W zb.: Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu. Red. M. Głowiński, J. Sławiński. Wrocław 1972, s. 83-105.
33. J. Żuławski, Z domu. Warszawa 1978.

Issue:

4

Start page:

47

End page:

69

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information