Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Ciało i seks w "Pożegnaniu jesieni"

Twórca:

Szpakowska, Małgorzata

Data wydania/powstania:

2002

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2002)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. M. Foucault, Historia seksualności. T. 1. Przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski. Warszawa 1995.
2. W. Gutowski, Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości. Kraków 1992.
3. Z. Uniłowski, Wspólny pokój. Warszawa 1956.
4. A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie. Przeł. J. Garewicz. Warszawa 1995.
5. M. Szpakowska, Światopogląd Stanisława Ignacego Witkiewicza. Wrocław 1976.
6. J. Tuczyński, Schopenhauer a Młoda Polska. Gdańsk 1987.
7. S. I. Witkiewicz, Nowe formy w malarstwie. W: Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia. - Szkice estetyczne. Oprac. J. Degler, L. Sokół. Dzieła zebrane: T. 8. Warszawa 2002.
8. S. I. Witkiewicz, Pożegnanie jesieni. Oprac. A. Micińska. Dzieła zebrane: [T. 2]. Warszawa 2001.
9. K. Wyka, Modernizm polski. Kraków 1968.

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

89

Strona końc.:

97

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji