Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Temat "Z chłopa król" w "Janie Macieju Karolu Wścieklicy" Witkacego

Twórca:

Schultze, Brigitte

Data wydania/powstania:

2002

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2002)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. H. Blumenberg, Arbeit am Mythos. Wyd. 3. Frankfurt am Main 1996.
2. E. Frenzel, Stoffe der Weltliteratur. Hasło w: Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte. Wyd. 9. Stuttgart 1998.
3. D. Ch. Gerould, Stanisław Ignacy Witkiewicz jako pisarz. Przeł. J. Sieradzki. Warszawa 1981.
4. Die Geschichte von Abu el-Hasan oder dem erwachten Schläfer. W: Die Erzählungen aus tausend und ein Nächten. 3. Übers. E. Lillmann. Wiesbaden 1953.
5. M. Gibińska, Polish Poets Read Shakespeare. Refashioning of the Tradition. Kraków 1999.
6. M. Hellmann, Daten der polnischen Geschichte. München 1985.
7. M. Karaś, Nazwy własne i ich klasyfikacje. Nazwy osobowe. „Biuletyn Towarzystwa Językoznawczego” 1972, z. 30, s. 103-150.
8. M. Maskała, Einige Aspekte der Anthropologie Gombrowiczs. „Die Welt der Slaven” 2002, t. 47.
9. U. Mölk, Motiv, Stoff, Thema. Hasło w: Das Fischer-Lexikon: Literatur. 2. Ed. U. Ricklefs. Frankfurt am Main 1996.
10. O pijanicy, co cesarzem był. W zb.: Facecje polskie z roku 1624. Wyd. i przed. A. Brückner. BPP 47. Kraków 1903.
11. P. Rudzki, Motyw „z chłopa król” w „Janie Macieju Karolu Wścieklicy” Stanisława Ignacego Witkiewicza i w „Ślubie” Witolda Gombrowicza. „Prace Literackie” 1994, t. 33, s. 143-153.
12. B. Schultze, Prometeusz w Polsce: narodowy, ponadkulturowy i globalny. ("Praca nad mitem" w polskiej literaturze 19. i 20. stulecia). „Ruch Literacki” 2000, nr 4, s. 407-416.
13. B. Schultze, Prometheus in Polen: Nationalisierung und Internationalisierung des Mythos um 1900. W zb.: Internationalität nationaler Literaturen. Beiträge zum Ersten Symposion des Göttinger Sonderforschungsbereichs. Ed. U. Schöning. Göttingen 2000.
14. B. Schultze, „Vis comica” w polskich opracowaniach tematu „King-for-a-Day (z chłopa król) ”. W zb.: Humor w kulturze - kultura humoru. Red. M. Sugiera, J. Zając. Tarnów 2002.
15. B. Schultze, „Z chłopa król”: kompleks motywów, temat, motyw w perspektywie polskiej i międzynarodowej. W: Perspektywy polonistyczne i komparatystyczne. Red. M. Sugiera. Kraków 1999.
16. J. Sławiński, Motyw. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wyd. 3, poszerz, i popr. Wrocław 1998, s. 325-326.
17. J. Słowacki, list do K. Gaszyńskiego. W: Korespondencja. Oprac. E. Sawrymowicz. T. 1. Wrocław 1962.
18. S. I. Witkiewicz, Jan Maciej Karol Wścieklica. Dramat w trzech aktach bez trupów. W: Dramaty. Wyd. 2, rozszerz, i popr. Oprac. i wstęp K. Puzyna. T. 2. Warszawa 1972.

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

99

Strona końc.:

110

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji