Object

Planned object

Title: Temat "Z chłopa król" w "Janie Macieju Karolu Wścieklicy" Witkacego

Creator:

Schultze, Brigitte

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. H. Blumenberg, Arbeit am Mythos. Wyd. 3. Frankfurt am Main 1996. ; 2. E. Frenzel, Stoffe der Weltliteratur. Hasło w: Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte. Wyd. 9. Stuttgart 1998. ; 3. D. Ch. Gerould, Stanisław Ignacy Witkiewicz jako pisarz. Przeł. J. Sieradzki. Warszawa 1981. ; 4. Die Geschichte von Abu el-Hasan oder dem erwachten Schläfer. W: Die Erzählungen aus tausend und ein Nächten. 3. Übers. E. Lillmann. Wiesbaden 1953. ; 5. M. Gibińska, Polish Poets Read Shakespeare. Refashioning of the Tradition. Kraków 1999. ; 6. M. Hellmann, Daten der polnischen Geschichte. München 1985. ; 7. M. Karaś, Nazwy własne i ich klasyfikacje. Nazwy osobowe. „Biuletyn Towarzystwa Językoznawczego” 1972, z. 30, s. 103-150. ; 8. M. Maskała, Einige Aspekte der Anthropologie Gombrowiczs. „Die Welt der Slaven” 2002, t. 47. ; 9. U. Mölk, Motiv, Stoff, Thema. Hasło w: Das Fischer-Lexikon: Literatur. 2. Ed. U. Ricklefs. Frankfurt am Main 1996. ; 10. O pijanicy, co cesarzem był. W zb.: Facecje polskie z roku 1624. Wyd. i przed. A. Brückner. BPP 47. Kraków 1903. ; 11. P. Rudzki, Motyw „z chłopa król” w „Janie Macieju Karolu Wścieklicy” Stanisława Ignacego Witkiewicza i w „Ślubie” Witolda Gombrowicza. „Prace Literackie” 1994, t. 33, s. 143-153. ; 12. B. Schultze, Prometeusz w Polsce: narodowy, ponadkulturowy i globalny. ("Praca nad mitem" w polskiej literaturze 19. i 20. stulecia). „Ruch Literacki” 2000, nr 4, s. 407-416. ; 13. B. Schultze, Prometheus in Polen: Nationalisierung und Internationalisierung des Mythos um 1900. W zb.: Internationalität nationaler Literaturen. Beiträge zum Ersten Symposion des Göttinger Sonderforschungsbereichs. Ed. U. Schöning. Göttingen 2000. ; 14. B. Schultze, „Vis comica” w polskich opracowaniach tematu „King-for-a-Day (z chłopa król) ”. W zb.: Humor w kulturze - kultura humoru. Red. M. Sugiera, J. Zając. Tarnów 2002. ; 15. B. Schultze, „Z chłopa król”: kompleks motywów, temat, motyw w perspektywie polskiej i międzynarodowej. W: Perspektywy polonistyczne i komparatystyczne. Red. M. Sugiera. Kraków 1999. ; 16. J. Sławiński, Motyw. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wyd. 3, poszerz, i popr. Wrocław 1998, s. 325-326. ; 17. J. Słowacki, list do K. Gaszyńskiego. W: Korespondencja. Oprac. E. Sawrymowicz. T. 1. Wrocław 1962. ; 18. S. I. Witkiewicz, Jan Maciej Karol Wścieklica. Dramat w trzech aktach bez trupów. W: Dramaty. Wyd. 2, rozszerz, i popr. Oprac. i wstęp K. Puzyna. T. 2. Warszawa 1972.

Issue:

4

Start page:

99

End page:

110

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information