Object

Planned object

Title: "Szalona lokomotywa", albo: Witkacy kontra Zola

Creator:

Tomasik, Wojciech

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. A. v. C. [A. van Crughten], Notice d'introduction pour „Une Locomotive folle”. W: S. I. Witkiewicz, Théâtre complet. T. 2. Lausanne 1970.
2. M. Baroli , Le Train dans la littérature française. Paris 1964.
3. J. Błoński , Witkacy. Sztukmistrz, filozof estetyk. Kraków 2000.
4. J. Błoński, Wstęp w: S. I. Witkiewicz, Wybór dramatów. Wybór i wstęp J. Błoński. Tekst i przypisy oprac. M. Kwaśny. Wyd. 2, popr. BN I 221. Wrocław 1983.
5. I. Christie, 1896-1921: Introduction w zb.: The Film Factory. Russian and Soviet Cinema in Documents. Ed. and transl. R. Tylor. Co-ed. with introd. I. Christie. Cambridge, Mass., 1988.
6. J. Ciwjan, O symbolice pociągu w początkowym okresie kina. Tłum. B. Żyłko. „Kwartalnik Filmowy” 1995, nr 11, s. 10-21.
7. T. Coleman, Railway Navvies. A History of the Men Who Made Railways. Harmondsworth 1970.
8. J. Degler, Dramaty Stanisława Ignacego Witkiewicza na scenach polskich 1971-1983. „Pamiętnik Teatralny” 1985, nr 1/4, s. 281-323.
9. J. Degler, Witkacy i kino. „Dialog” 1996, nr 3, s. 131-138.
10. F. S. Galassi, Slapstick in Witkiewicz`s „The Crazy Locomotive”. „The Polish Review” 1977, nr 4.
11. D. Ch. Gerould, Introduction [do The Crazy Locomotive]. W: S. I. Witkiewicz, „The Madman and the Nun” and Other Plays. Transl., and ed. D. Ch. Gerould, C. S. Durer. Foreword J. Kott. Seattle 1968.
12. D. Ch. Gerould, Stanisław Ignacy Witkiewicz jako pisarz. Przeł. I. Sieradzki. Warszawa 1981.
13. Handbuch für spezielle Eisenbahn-Technik. Hrsg. H. von Waldegg. Leipzig 1870.
14. M. Hendrykowska, Śladami tamtych cieni. Film w kulturze polskiej przełomu stuleci. 1895-1914. Poznań 1993.
15. R. Herrington, The Neuroses of the Railway. „History Today” 1994 (July).
16. J. Hunlley, Railways in the Cinema. London 1969.
17. A. Hutnikiewicz, Twórczość literacka Stefana Grabińskiego (1887-1936). Toruń 1959.
18. The Influence of Railway Travelling on Public Health. London 1862.
19. K. Irzykowski, Dziesiąta Muza oraz Pomniejsze pisma filmowe. Pisma: t. 7. Kraków 1982.
20. K. Irzykowski, Na Giewoncie formizmu. (Teoria p. Chwistka). „Przegląd Warszawski” 1922, nr 6.
21. K. Irzykowski, Słoń wśród porcelany. Studia nad nową myślą literacką w Polsce. Warszawa 1934.
22. K. Irzykowski, Uroki naturalizmu. „Przegląd Warszawski” 1922, nr 5.
23. K. Irzykowski, Wagon astralny. W: Nowele. Oprac. J. Grodzicka. Inform. bibliogr. [...] B. Winklowa. Pisma: t. 5. Kraków 1979.
24. M. Kanes, Zola’s „La Bête Humaine". A Study in Literary Criticism. Berkeley 1962.
25. G. Kitchenside, Great Train Disasters. The World’s Worst Railway Accidents. Bristol 1997.
26. W. W. Majakowskij, Tieatr i kino. Sostawl., ried. i kommient. A. W. Fiewralskij. Wstup. stat. B. I. Rostockij. T. 2. Moskwa 1954.
27. J. Noiray, Le Romancier et la machine. L'image de la machine dans le roman français (1850-1900). T 1: L ’Univers de Zola. Paris 1981.
28. S. Okołowicz, Przeciw Nicości. W: E. Franczak, S. Okołowicz, Przeciw Nicości. Fotografie Stanisława Ignacego Witkiewicza. Kraków 1986.
29. K. Puzyna, Nota do drugiego wydania. W: S. I. Witkiewicz, Dramaty. Wyd. 2, rozszerz, i popr. Oprac. i wstęp K. Puzyna. T. 2. Warszawa 1972.
30. W. Schivelbusch, The Railway Journey. Trains and Travel in the 19 th Century. Transl. from German A. Hollo. Oxford 1980.
31. Słownik polskich wyrazów technicznych. Eksploatacja techniczna dróg żelaznych. Warszawa 1929.
32. W. Tomasik, „The Crazy Locomotive”. (Witkacy versus Zola). „Excavatio” 2000, nr 1/2.
33. J. Witkiewicz, Życiorys Stanisława Ignacego Witkiewicza. W zb.: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa. Red. T. Kotarbiński, J. E. Płomieński. Warszawa 1957, s. 341-349.
34. S. Witkiewicz, Listy do syna. Oprac. B. Danek-Wojnowska, A. Micińska. Warszawa 1969.
35. S. I. Witkiewicz, Bez kompromisu. Pisma krytyczne i publicystyczne. Zebrał i oprac. J. Degler. Warszawa 1976.
36. S. I. Witkiewicz, Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia. W: Nowe formy w malarstwie i inne pisma estetyczne. Wybór, wstęp i przypisy J. Leszczyński. Warszawa 1959.
37. S. I. Witkiewicz, Parą zarzutów przeciw futuryzmowi. „Czartak” 1922, z. 1.
38. S. I. Witkiewicz, Szalona lokomotywa. Sztuka bez tezy, w dwóch aktach z epilogiem. 1923. Przeł. z fr. K. Puzyna. W: Dramaty. Wyd. 2, rozszerz, i popr. Oprac. i wstęp K. Puzyna. T. 2. Warszawa 1972.
39. E. Zola, Bestia ludzka. Przeł. K. Kossobudzki. Warszawa 1960.
40. E. Zola, Człowiek-zwierzę. Romans. Warszawa 1890.
41. J. Żarnowski, Polska 1918-1939. Praca, technika, społeczeństwo. Warszawa 1999.

Issue:

4

Start page:

111

End page:

126

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information