Object

Planned object

Title: Witkacy w Nowym Sączu : listy Stanisława Ignacego Witkiewicza do Heleny i Franciszka Maciaków

Creator:

Degler, Janusz. Oprac.

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Source

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Degler, Listopisanie Witkacego. W zb.: Witkacy w Polsce i na świecie. Red. M. Skwara. Szczecin 2001, s. 367-386. ; 2. J. Degler, Nieznane notatki Witkacego. „Przekrój” 1988, nr 2229. ; 3. J. Degler, Przyczynki do dziejów scenicznych Witkacego. „Pamiętnik Teatralny” 1985, z. 1/4, s. 231-244. ; 4. J. Degler, Witkacy: „Rysuję nowosądeczan po 50 zł ”. „Przekrój” 1990, nr 2374/2375, s. 22-23; 44. ; 5. J. Degler, Witkacy w teatrze międzywojennym. Warszawa 1973. ; 6. J. Degler, I. Jakimowicz, Witkacego galeria teatralna. Poprawki i uzupełnienia. „Pamiętnik Teatralny” 1990, z. 1/2, s. 192-199. ; 7. P. Grzegorczyk, Dzieło pisarskie Stanisława Ignacego Witkiewicza. Próba bibliografii. W zb.: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa. Red. T. Kotarbiński, J. E. Płomieński. Warszawa 1957, s. 351-392. ; 8. J. Harasymowicz, Podsumowanie zieleni. Warszawa 1964. ; 9. J. Hronowski, Feiert Abendmahl Eröffungen. Frankfurt am Main 1987. ; 10. I. Jakimowicz, Witkacego galeria teatralna. „Pamiętnik Teatralny” 1985, z. 1/4, s. 203-219. ; 11. H. Kunstmann, Filozoficzna podróż do Polski. Przeł. J. Zarański. Zawiera: H. Cornelius, Podróż po Polsce z odczytami - październik 1937. Niemiecka filozofia w Polsce. s. 75-79. „Twórczość” 1974, nr 11, s. 72-79. ; 12. Listy St. I. Witkiewicza do Hansa Corneliusa. Przeł. H.Opoczyńska. Wyd. i oprac. S. Morawski. „Twórczość” 1979, nr 11, s. 113-123. ; 13. Listy Stanisława Ignacego Witkiewicza do Jerzego Eugeniusza Płomieńskiego. Oprac. J. Degler. „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 4, s. 187-232. ; 14. B. Michalski, Od wydawcy. W: S. I. Witkiewicz, Zagadnienie psychofizyczne. Wyd. i oprac. B. Michalski. Pisma filozoficzne i estetyczne. [T. 4]. Warszawa 1978. ; 15. B. Michalski, Polemiki filozoficzne Stanisława Ignacego Witkiewicza. Warszawa 1979. ; 16. A. Micińska, I Tyś był we mnie, i ja troszku w Tobie. „Przekrój” 1974, nr 1515. ; 17. A. Micińska, Nota wydawnicza. W: S. I. Witkiewicz, Jedyne wyjście. Oprac. A. Micińska. Dzieła zebrane. [T. 4]. Warszawa 1993. ; 18. A. Micińska, Nota wydawnicza do „Niemytych dusz”. W: S. I. Witkiewicz, Narkotyki. - Niemyte dusze. Oprac. A. Micińska. Dzieła zebrane. [T. 12]. Warszawa 1993. ; 19. A. Micińska, Witkacy - poeta? „Świat” 1968, nr 51/52, s. 4-5; 28-29. ; 20. Nieznane listy St. I. Witkiewicza do Kazimierza Ducha. [Podał do druku M. Miezian]. „Tumult” (Kraków), [b.r.w.], nr 7. ; 21. Nieznany list filozoficzny Stanisława Ignacego Witkiewicza. Oprac. J. Leszczyński. „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 4, s. 165-186. ; 22. Z. Nowakowski, Modlitwa do Boya o lekką śmierć. (Z powodu felietonu pt. „Sowieci w teatrze”). „Gazeta Warszawska Poranna” 1926, nr z 1 IV. ; 23. M. Nowotny-Szybistowa, Osobliwości leksykalne w języku Stanisława Ignacego Witkiewicza. Wrocław 1973. ; 24. S. Okołowicz, Nieznana kobieta w życiu Witkacego. W zb.: Witkacy. Materiały sesji poświeconej Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi w 60. rocznicę śmierci. Słupsk, wrzesień 1999. Red. A. Żakiewicz. Słupsk 2000, s. 249-267. ; 25. J. E. Płomieński, Listy Witkacego. „Świat” 1968, nr 51/52, s. 5; 28-29. ; 26. S. Smoczyński, Stanisław Ignacy Witkiewicz - ostatnie dni. W zb.: Witkacy. Życie i twórczość. Materiały sesji poświęconej Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi z okazji 55. rocznicy śmierci (Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk 16-18 września 1994). Red. J. Degler. Wrocław 1996, s. 251-266. ; 27. Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) im Briefwechsel mit dem deutschen Philosophen Hans Cornelius. Cz. 2. „Zeitschrift für Slavische Philologie” 1978, t. 40, z. 1. ; 28. Stanisław Ignacy Witkiewicz. 1885-1939. Katalog dzieł malarskich. Oprac. I. Jakimowicz, przy współpr. A. Żakiewicz. Warszawa 1990. ; 29. 151 dni z życia Stanisława Ignacego Witkiewicza w świetle jego listów. Oprac. J. Degler. „Odra” 2001, nr 2, s. 38-47. ; 30. Witkacy w oczach Francuza. List do J. E. Płomieńskiego. „Życie i Myśl” 1958, nr 1/2. ; 31. J. S. Witkiewicz, Nad znanymi i nieznanymi listami Stanisława Ignacego Witkiewicza. „Odra” 1979, nr 6, s. 30-35. ; 32. S. I. Witkiewicz, Atmosfera miast. „Skawa” 1938, nr 1. ; 33. S. I. Witkiewicz, Klan wyjącego psa. „Skawa” 1939, nr 6. ; 34. S. I. Witkiewicz, Listy do Bronisława Malinowskiego. Wstęp E. C. Martinek. Oprac. T. Jodełka-Burzecki. Warszawa 1981. ; 35. S. I. Witkiewicz, Listy do Hansa Corneliusa. Przeł. S. Morawski. „Dialog” 1978, nr 5, s. 90-95. ; 36. S. I. Witkiewicz, Listy do Hansa Corneliusa. Przeł. J. Danecki, W. Klemm. Podał do druku H. Kunstmann. „Przegląd Humanistyczny” 1979, nr 6, s. 137-157. ; 37. S. I. Witkiewicz, Listy do Hansa Corneliusa. Przeł. J. Danecki, W. Klemm. Podał do druku H. Kunstmann. „Przegląd Humanistyczny” 1980, nr 2, s.87-112. ; 38. S. I. Witkiewicz, Narkotyki; Niemyte dusze. Wstęp i oprac. A. Micińska. Warszawa 1975. ; 39. S. I. Witkiewicz, O idealizmie i realizmie. Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie Istnienia i inne prace filozoficzne. Zebrał i oprac. B. Michalski. Pisma filozoficzne i estetyczne. [T. 3]. Warszawa 1977. ; 40. S. I. Witkiewicz, O ontologicznej beznadziejności logiki, fizykalizmu i pseudonaukowego monizmu w ogóle i o perspektywach koncepcji monadystycznej. „Przegląd Filozoficzny” 1937, z. 1. ; 41. S. I. Witkiewicz, O protagorejskim typie umysłowości. „Przeglądzie Filozoficznym” 1938, nr 2. ; 42. S. I. Witkiewicz, Ogólna krytyka materializmu fizykalnego. „Zet” 1936, nry 12, 16-18. ; 43. S. I. Witkiewicz, Ogólna krytyka materializmu fizykalnego. „Zet” 1937, nry 1-5. ; 44. S. I. Witkiewicz, Węzłowisko upośledzenia. „Skawa” 1939, nr 2. ; 45. S. I. Witkiewicz, Zagadnienie psychofizyczne. Wyd. i oprac. B. Michalski. Pisma filozoficzne i estetyczne. [T. 4]. Warszawa 1978. ; 46. S. I. Witkiewicz, Znaczenie codzienno-życiowe teorii Kretschmera. „Skawa” 1939, nr 5. ; 47. J. Witkiewiczowa, Wspomnienia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu. Wyd. i oprac. A. Micińska. W zb.: Spotkanie z Witkacym. Materiały sesji poświęconej twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza (Jelenia Góra, 2 -5 marca 1978). Oprac. i red. J. Degler. Jelenia Góra 1979, s. 71-107. ; 48. A. Wójtowicz, Śladami Firmy Portretowej „S. I. Witkiewicz". „Odra” 1997, nr 10, s. 107-109.

Issue:

4

Start page:

187

End page:

213

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information