Object

Planned object

Title: Anna Micińska (22 grudnia 1939 - 21 marca 2001)

Creator:

Degler, Janusz

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Article : others noncitable

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. W. Brzega, Żywot górala poczciwego: (wspomnienia i gawędy). Wybór, oprac. i koment. A. Micińska, M. Jagiełło. Kraków 1969.
2. H. Hoffman, O „Złotej rószczce". Wybór A. Micińska. „Przekrój” 1976, nr 1608.
3. J. Iwaszkiewcz, Ojciec i syn. „Życie Warszawy” 1970, nr 21.
4. Listy Tadeusza Nalepińskiego do Stefana Żeromskiego. Oprac. A. Micińska, „Pamiętnik Literacki” 1990, nr 1, s. 179-204.
5. A. Micińska, Autoportret „Alcoforado". O korespondencji Stanisława Ignacego Witkiewicza. „NaGłos” 1992, nr 8, s. 73-83.
6. A. Micińska, Jedyne wyjście Istnienia Poszczególnego. Samobójstwo S. I. Witkiewicza. „Zeszyty Literackie” 1986, nr 16, s. 109-120.
7. A. Micińska, „Pisz pani: duchowny!"... „Życie Literackie” 1982, nr 20 (1579), s. 3.
8. A. Micińska, Samobójstwo Witkiewicza. „Dialog” 1986, nr 8, s. 91-99.
9. A. Micińska, Une Oeuvre inconnue de Witkacy: sa correspondance. „Cahier Witkiewicz” 1982, nr 4.
10. A. Micińska, Witkacy - poeta? „Świat” 1968, nr 51/52, s. 4-5; 28-29.
11. A. Micińska, Witkacy (Stanisław Ignacy Witkiewicz) : życie i twórczość. Warszawa 1991.
12. A. Micińska, Z dziejów rodziny Witkiewiczów. „Pamiętnik Teatralny” 1985, z. 1/4, s. 3-11.
13. A. Micińska, Życie Stanisława Ignacego Witkiewicza w latach 1885-1918. „Pamiętnik Teatralny” 1985, z. 1/4, s. 15-59.
14. A. Micińska, M. Wyka, Mit, mitotwórstwo i Słowacki. „Życie Literackie” 1960, nr 37, s. 4-5.
15. B. Miciński, Listy. Oprac. A. Micińska [i in.]. Wprowadz. H. Micińska-Kenarowa, K. Regamey. Warszawa 1995.
16. B. Miciński, Pisma. Eseje, artykuły, listy. Wybór i oprac. A. Micińska. Kraków 1970.
17. B. Miciński, Podróże do piekieł i inne eseje. Wybór A. Micińska. Wstęp A. Michnik. Kraków 1994.
18. A. Wat, Poezje zebrane. Oprac. A. Micińska, J. Zieliński. Wstęp A. Micińska. Kraków 1992.
19. A. Wat, Wiersze wybrane. Wybór i oprac. A. Micińska, J. Zieliński. Warszawa 1987.
20. Witkacy - życie i twórczość: materiały sesji poświęconej Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi z okazji 55. rocznicy śmierci (Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk, 16-18 września 1994). Wrocław 1996.
21. S. Witkiewicz, Listy do syna. Oprac. B. Danek-Wojnowska, A. Micińska. Warszawa 1969.
22. S. I. Witkiewicz, Iuvenilia. Wstęp A. Micińska. „Dialog” 1965, nr 8, s. 15-34.
23. S. I. Witkiewicz, Narkotyki ; Niemyte dusze. Wstęp i oprac. A. Micińska. Warszawa 1975.
24. S. I. Witkiewicz, 622 upadki Bunga czyli Demoniczna kobieta. Oprac. A. Micińska. Warszawa 1972.
25. S. I. Witkiewicz, Wistość tych rzeczy jest nie z świata tego: Stanisława Ignacego Witkiewicza wiersze i rysunki. Wybrały i do druku podały A. Micińska, U. Kenar. Kraków 1977.
26. J. Zborowski, Pisma podhalańskie. T. 1-2. Oprac. i wybór J. Berghauzen. Kraków 1972.

Issue:

4

Start page:

265

End page:

272

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information