Object

Planned object

Title: Rościsław Skręt (20 czerwca 1926 - 19 lutego 2002)

Creator:

Markiewicz, Henryk

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Article : others noncitable

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Przyboś, Pisma zebrane. T. 1-2. Oprac. Rościsław Skręt. Kraków 1984-1994.
2. R. Skręt, Andrzej Brodziński. W zb.: Pisarze polskiego oświecenia. Red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński. T. 3. Warszawa 1996, s. 237-250.
3. R. Skręt, Historiografia literatury polskiej w XIX stuleciu. Wrocław 1986.
4. R. Skręt, Kazimierz Brodziński jako historyk literatury. Warszawa-Kraków 1962.
5. R. Skręt, Literaturoznawstwo. W zb.: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1991, s. 508-515.
6. R. Skręt, O badaniach Stanisława Pigonia nad polską literaturą romantyczną. W zb.: Stanisław Pigoń - człowiek i dzieło: charakterystyki, wspomnienia, materiały. Red. H. Markiewicz. Kraków 1972, s. 142-170.
7. R. Skręt, O źródłach wykładów uniwersyteckich Kazimierza Brodzińskiego. W zb.: Księga pamiątkowa ku czci Stanisława Pigonia. Red. Z. Czerny [i in.]. Kraków 1961, s. 263-272.
8. R. Skręt, Roman Pilat (1846-1906). „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1985, t. 20, s. 69-73.
9. R. Skręt, Wieczór. W zb.: Juliana Przybosia najmniej słów. Analizy i interpretacje. Red. S. M akowski. Warszawa 1991, s. 40-44.
10. R. Skręt, Władysław Nehring jako badacz polskiego piśmiennictwa. „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej” 1970, t. 8, s. 21-36.

Issue:

4

Start page:

273

End page:

276

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information