Object

Title: Poeta egzystencji : wątki egzystencjalistyczne w liryce Władysława Sebyły

Creator:

Dąbrowski, Bartosz

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 1 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. S. Brzozowski, Filozofia Fryderyka Nietzschego. W: Kultura i życie. - Zagadnienia sztuki i twórczości.- W walce o światopogląd. Wstęp A. Walicki. Dzieła. Pod red. M. Sroka. Warszawa 1973. ; 2. S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej. Lwów 1910. ; 3. S. Brzozowski, Złudzenia racjonalizmu. W: Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej. Wstęp A. Walicki. Kraków 1990. ; 4. S. Dłuski, Sebyła metafizyczny. „Kresy” 1995, nr 23, s. 80-85. ; 5. P. Dybel, Poezje Władysława Sebyły. „Twórczość” 1982, nr 3, s. 123-125. ; 6. L. Fryde, rec.: W. Sebyła, Koncert egotyczny. „Droga” 1935, nr 1. ; 7. W. Gombrowicz, Rozmowy z Gombrowiczem. Rozm przepr. D. de Roux. Warszawa 1986. ; 8. K. Jaspers, Chiffren der Transzendenz. München 1970. ; 9. T. Kłak, Pejzaże Władysława Sebyły. W: Ptak z węgla. Studia i szkice literackie. Katowice 1984. ; 10. P. Kuncewicz, Agonia i nadzieja. T. 1: Literatura polska 1918-1939. Warszawa 1993. ; 11. J. J. Lipski, Władysław Sebyła. 1902-1940. W zb.: Literatura polska w okresie międzywojennym. Red. I. Maciejewska, J. Trznadel, M. Pokrasenowa. T. 4. „Obraz Literatury Polskiej XIX i XX Wieku”. Seria 6. Kraków 1993, s. 87-118. ; 12. A. Maliszewski, U brzegu mojej Wisły. Warszawa 1964. ; 13. S. Morawski, Wątki egzystencjalistyczne w polskiej prozie lał trzydziestych. W zb.: Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. Red. H. Kirchner, Z. Żabicki, przy współudziale M. R. Pragłowskiej. Seria 1. Wrocław 1972, s. 465-532. ; 14. F. Nietzsche, Wiedza radosna. / La gaya scienza. Przeł. L. Staff. Warszawa 1991. ; 15. T. Nyczek, Dialog z samym sobą-Władysław Sebyła. W zb.: Poeci Dwudziestolecia międzywojennego: sylwetki. Red., wstęp I. Maciejewska. T. 2. Warszawa 1982, s. 159-179. ; 16. M. Piechal, Władysław Sebyła. W: Pelagia, uczennica diabła, czyli sedno rzeczy. Łódź 1969. ; 17. M. Ruba, Człowiek, absolut, gnoza. Gnostycka filozofia Maxa Schelera. Rzeszów 1995. ; 18. R. Rudziński, Człowiek w obliczu nieskończoności. Metafizyka i egzystencja w filozofii Karla Jaspersa. Warszawa 1980. ; 19. W. Sebyła, Inflacja poezji. „Kwadryga” 1930, nr 5. ; 20. W. Sebyła, Listy z Paryża. Oprac. i do druku podała S. Sebyłowa. „Poezja” 1979, nr 11/12, s. 190-202. ; 21. W. Sebyła, Poezje zebrane. Wstęp i oprac. A. Z. Makowiecki. Warszawa 1981. ; 22. W. Sebyła, M. Bibrowski, W balwierni poetyckiej. „Kwadryga” 1929, nr 1. ; 23. S. Sebyłowa, Jego jedyną ideologią była poezja... „Poezja” 1979, nr 11/12, s. 74-81. ; 24. W. P. Szymański, Ballady przed burzą. Szkice literackie. Warszawa 1961. ; 25. W. P. Szymański, „Ciemny nurt mego życia". (O poezji Władysława Sebyły). „Poezja” 1969, nr 1, s. 9-19. ; 26. W. P. Szymański, Od metafory do heroizmu. Z dziejów czasopism literackich w Dwudziestoleciu międzywojennym. Kraków 1970. ; 27. K. W. Zawodziński, [„Koncert egotyczny ” Władysława Sebyły]. W: Wśród poetów. Oprac. W. Achremowiczowa. Wstęp J. Kwiatkowski. Kraków 1964.

Issue:

1

Start page:

119

End page:

136

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:123357 ; oai:rcin.org.pl:123357 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

May 6, 2020

In our library since:

May 6, 2020

Number of object content hits:

2

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/86459

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information