Object

Title: Inwersje

Creator:

Forajter, Wacław

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 1 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Abramowska, Peregrynacja. W zb.: Przestrzeń i literatura. Studia. Red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska. Wrocław 1978, s. 125-158. ; 2. P. Aries, Człowiek i śmierć. Przeł. E. Bąkowska. Warszawa 1989. ; 3. M. Bachtin, Problemy literatury i estetyki. Przeł. W. Grajewski. Warszawa 1982. ; 4. B. Baczko, Rousseau: samotność i wspólnota. Warszawa 1963. ; 5. S. Balbus, Między stylami. Kraków 1993. ; 6. S. Balbus, Zagłada gatunków. „Teksty Drugie” 1999, nr 6, s. 25-39. ; 7. E. Balcerzan, Niewyrażalne czy nie wyrażone. W zb: Literatura wobec niewyrażalnego. Red. W. Bolecki, E. Kużma. Warszawa 1998, s. 19-30. ; 8. E. Balcerzan, Perspektywy „poetyki odbioru”. W zb.: Problemy socjologii literatury. Red. J. Sławiński. Wrocław 1971, s. 79-95. ; 9. R. Barthes, Fragmenty dyskursu miłosnego. Przeł. M. Bieńczyk. Warszawa 1999. ; 10. Z. Bauman, Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia. Przeł. N. Leśniewski. Warszawa 1998. ; 11. Biblia, to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu. Przeł. J. Wujek. Warszawa 1923. ; 12. M. Eliade, Sacrum i profanum. O istocie religijności. Przeł. R. Reszke. Warszawa 1996. ; 13. Z. Freud, Żałoba i melancholia. Tł. B. Kocowska. W: K. Pospiszyl, Zygmunt Freud - człowiek i dzieło. Wrocław 1991, s. 295-308. ; 14. J. Genet, Jestem po obu stronach. Z J. Genetem rozmawia A. Bourseiller. Przeł. W. Błońska. „Literatura na Świecie” 1986, nr 11/12, s. 343-360. ; 15. M. Głowiński, O stylizacji. W: Style odbioru. Kraków 1977. ; 16. J. Huizinga, Jesień średniowiecza. Przeł. T. Brzostowski. Warszawa 1992. ; 17. A. Kępiński, Schizofrenia. Warszawa 1981. ; 18. R. Lange, O istocie tańca i jego przejawach. Perspektywa antropologiczna. Kraków 1988. ; 19. H. Langkammer, Apokryfy „Nowego Testamentu”. Katowice 1989. ; 20. J. Laplanche, J.-B. Pontalis, Słownik psychoanalizy. Pod kierunkiem D. Lagache’a. Przeł. E. Modzelewska, E. Wojciechowska. Warszawa 1996. ; 21. M. P. Markowski, Ciało, które czyta, ciało, które pisze. W: R. Barthes, S/Z. Przeł. M. P. Markowski, M. Gołębiewska. Warszawa 1999, s. 5–34. ; 22. G. Musiał, W ptaszarni. Warszawa 1989. ; 23. A. Nowicka-Jeżowa, Sarmaci i śmierć. Warszawa 1992. ; 24. B. Pietkiewicz, Marsz na orientację. „Polityka” 2000, nr 29, s. 3-6, 8-9. ; 25. Platon, Uczta. Przeł. W. Witwicki. Warszawa 1994. ; 26. D. Prager, Rewolucja seksualna judaizmu. „bruLion” 1998, t. 13, s. 7-18. ; 27. Przekroczenie stało się faktem.(Dyskusja). „Literatura na Świecie” 1981, nr 3, s. 78-121. ; 28. G. Ritz, Gatunek literacki a gender. Zarys problematyki. Tł. A. Kopacki. W zb.: Genologia dzisiaj: praca zbiorowa. Pod red. W. Bolecki, I. Opacki. Warszawa 2000, s. 47-53. ; 29. G. Ritz, Niewypowiadalne pożądanie a poetyka narracji. Przeł. A. Kopacki. „Teksty Drugie” 1997, nr 3, s. 43-60. ; 30. J. M. Rymkiewicz, Czym jest klasycyzm. Manifesty poetyckie. Warszawa 1967. ; 31. Słownik teologii biblijnej. Pod red. X. Leon-Dufoura. Tł. i oprac. K. Romaniuk. Poznań 1990. ; 32. J. Starobinski, Styl autobiografii. Przeł. W. Kwiatkowski. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 1, s. 307-316. ; 33. L.-V. Thomas, Trup. Od biologii do antropologii. Przeł. K. Kocjan. Łódź. 1991. ; 34. E. Tkaczyszyn-Dycki, Peregrynarz. Warszawa 1992. ; 35. B. Umińska, Kość ujdzie cało. „Res Publica Nowa” 1998, nr 5, s. 73-76. ; 36. B. Umińska, Róg Szymonowica, sławnego lwowianina, i Śmierci, przesławnej ziemianki. „Res Publica Nowa” 2000, nr 1/2, s. 63-67.

Issue:

1

Start page:

179

End page:

201

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:123360 ; oai:rcin.org.pl:123360 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

May 6, 2020

In our library since:

May 6, 2020

Number of object content hits:

1

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/86462

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Forajter W. - Inwersje May 6, 2020
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information