Object

Planned object

Title: "Dumania w dzień odjazdu" Adama Mickiewicza : tekst i jego tradycje

Creator:

Chachulski, Tomasz

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 1 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. E. Aleksandrowska, „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 1770-1777. Monografia bibliograficzna. Warszawa 1999. ; 2. W. Borowy, O poezji Mickiewicza. T. 1. Lublin 1958. ; 3. T. Chachulski, Wstęp w: F. Karpiński, Poezje wybrane. Wyd. 2 zm. Oprac. [wstęp] T. Chachulski. BN I 89. Wrocław 1997. ; 4. M. Głowiński, Elegie autobiograficzne Leśmiana. W zb.: Zagadnienia literaturoznawczej interpretacji. Studia. Red. J. Sławiński i J. Święch. Wrocław 1979, s. 129-146. ; 5. I. Krasicki, Do dzieci. W: Dzieła wybrane. Oprac. Z. Goliński. T. 1. Warszawa 1989. ; 6. B. Leśmian, [Zbladła twarz Don Żuana]. W: Poezje. Oprac. J. Trznadel. Warszawa 1965. ; 7. K. Miaskowski, Lutnia Jana Kochanowskiego wielkiego poety polskiego. W: Zbiór rytmów. Wydała A. Nowicka-Jeżowa. Warszawa 1995. ; 8. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. 1798-1998. T. 1: Wiersze. Oprac. Cz. Zgorzelski. Warszawa 1993. ; 9. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. 1798-1998. T. 3: Dramaty. Oprac. Z. Stefanowska. Warszawa 1995. ; 10. A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie. T. 1, cz. 2: Wiersze 1825-1829. Oprac. Cz. Zgorzelski. Wrocław 1972. ; 11. A. Mickiewicz, Wybór poezyj. Oprac. Cz. Zgorzelski. Wyd. 3, zm. T. 2. BN I 66. Wrocław 1986. ; 12. Mickiewicziana w zbiorach Tomasza Niewodniczańskiego w Bitburgu. T. 2. Wiersze w „Albumie Moszyńskiego". Oprac. Cz. Zgorzelski. Red. nauk. J. Odrowąż-Pieniążek. Warszawa 1993. ; 13. A. Naruszewicz, [Na Polesiu]. W: Liryki wybrane. Oprac. J. W. Gomulicki. Warszawa 1964. ; 14. Ovidego Nazona wiersze na wygnaniu pisane, to jest Rzeczy smutne, Klątwa na Ibisa, Listy z Pontu. Przekładania J. Przybylskiego [...]. Kraków 1802. ; 15. J. Platt, Pani kasztelanowa owrucka. Przyczynek do biografii Adama Naruszewicza. „Przegląd Humanistyczny” 1960, nr 1, s. 115-124. ; 16. J. Poradecki, Aż tu skrzydło moje sięga. Studium o dziejach motywu lotu poety w poezji polskiej. „Acta Universitatis Lodziensis” 1988. ; 17. D. Seweryn, „Ruiny” i „groby” w „Sonetach krymskich". W zb.: Religijny wymiar literatury polskiego romantyzmu. Red. D. Zamącińska, M. Maciejewski. Lublin 1995, s. 167-205. ; 18. Z. Stefanowska, Świat owadzi w IV czci „Dziadów". W: Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu. Warszawa 1976. ; 19. Z. Sudolski, Mickiewicz. Opowieść biograficzna. Warszawa 1995. ; 20. Z. Szmydtowa, Rousseau-Mickiewicz i inne studia. Warszawa 1961. ; 21. A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm. Warszawa 1997. ; 22. Cz. Zgorzelski, Elegijna poezja Mickiewicza. W: Zarysy i szkice literackie. Warszawa 1988. ; 23. Cz. Zgorzelski, O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Warszawa 1976.

Issue:

1

Start page:

203

End page:

220

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information