Object structure

Title:

Observations on the bumble-bees in Lublin

Subtitle:

Przyczynek do znajomości trzmieli miasta Lublina

Creator:

Anasiewicz, Anna

Contributor:

Polish Academy of Sciences, Institute of Ecology

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1971

Description:

Strony 401-417 : ilustracje ; 24 cm ; Bibliogafia na stronie 415-416 ; Streszczenie w języku polskim

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Trzmiele -- rośliny żywicielskie -- Polska -- Lublin ; Bombus

Abstract:

Studies were made in 1964 and 1966 on the quantitative occurrence of bumble-bees in Lublin, the species composition of these insects and of the plants they visit. Observations were made by catching humble-bees visiting flowering plants in parks, squares, lawns, waste-land etc. 15 species of bumble-bees were found to visit 64 species of plants.

References:

1. Alfken, J. D. 1909 - Beitrag zur Kenntnis der Apidenfauna von Ostpreussen - Schr. phys.-okon. Ges., Konigsberg 50: 320-345.
2. Alfken, J. D. 1912a - Die Bienenfauna von Ostpreussen - Schr. phys.-okon. Ges., Konigsberg, 53: 114-182.
3. Alfken, J. D. 1912b - Die Bienenfauna von Westpreussen - Ber. westpr. bot.-zool. Ver. 34: 1-96.
4. Bluthgen, P. 1919 - Die Bienenfauna Pommerns. - Stett. ent. Ztg. 80: 65-131.
5. Bluthgen, P. 1942 - Die Bienenfauna Pommems. - Stett. ent. Ztg. 103: 81-91.
6. Drogoszewski, K. 1932 - Wykaz żądłówek zebranych w Polsce środkowej - Pol. Pismo ent. 11: 113-118.
7. Dylewska, M. 1957 - Zarys rozsiedlenia gatunków z rodzaju Bombus Latr. na obszarze Polski - Acta zool. cracov., Kraków, 2: 259-278.
8. Dylewska, M. 1958 - Fauna trzmieli (Bombus Latr.) i trzmielców (Psithyrus Lep.) Tatr Polskich - Acta zool. cracov., Kraków, 3: 137-197.
9. Dylewska, M. 1962 - Apoidea Pienińskiego Parku Narodowego. Część I. Megachilidae i Apidae (partim) - Acta zool. cracov., Kraków, 7: 423-481.
10. Dylewska, M. 1966 - Apoidea Babiej Góry - Acta zool. cracov. Kraków, 11: 111-175.
11. Honczarenko, J. 1965 - Trzmiele (Bombus Latr.) zapylające koniczynę czerwoną (Trifolium pratense L.) w okolicach Szczecina - Szczec. Tow. nauk. Wydz. Nauk przyr.-roln. Szczecin, 20: 1-59.
12. Ruszkowski, A. 1968a - Porównanie oblotu przez trzmiele różnych gatunków koniczyny - Pam. PINGW, 31: 221-230.
13. Ruszkowski, A. 1968b - Skład gatunkowy trzmieli oblatujących komonicę i niektóre inne motylkowe pastewne - Pam. PINGW, 31: 231-245.
14. Ruszkowski, A. 1969a - Skład gatunkowy trzmieli oblatujących rośliny uprawne - Pam. PINGW, 36: 301-320.
15. Ruszkowski, A. 1969b - Rośliny pokarmowe trzmiela parkowego - Bombus hypnorum (L.) i jego znaczenie gospodarcze - Pam. PINGW, 36: 331-338.
16. Ruszkowski, A. 1969c - Rośliny pokarmowe trzmiela leśnego - Bombus pratorum (L.) i jego znaczenie gospodarcze - Pam. PINGW, 36: 339-354.
17. Ruszkowski, A. 1969d - Rośliny pokarmowe trzmiela rudego - Bombus agrorum (F.) i jego znaczenie gospodarcze - Pam. PINGW, 37: 387-411.
18. Ruszkowski, A. 1969e - Rośliny pokarmowe i znaczenie gospodarcze trzmieli z podrodzaju Subterraneobombus Vogt. - Pam. PINGW, 37: 413-430.
19. Szafer, W. 1969 - Kwiaty i zwierzęta - Warszawa, 387 pp.
20. Szulczewski, J. W. 1948 - Błonkówki (Hymenoptera) Wielkopolskiego Parku Narodowego - Pr. monogr. Przyr. wielkop. Parku nar. 2: 69-90.
21. Śnieżek, J. 1910 - Błonkówki pszczołowate (Apidae), zebrane w Galicji - Spraw. Kom, fizjogr. 44: 31-46.
22. Wierzejski, A. 1868 - Przyczynek do fauny błonkówek (Hymenoptera) - Spraw. Kom. fizjogr. 2: 108-120.
23. Wierzejski, A. 1874 - Dodatek do fauny błonkówek (Hymenoptera) - Spraw. Kom. fizjogr. 8: 253-273.

Relation:

Ekologia Polska

Volume:

19

Issue:

28

Start page:

401

End page:

417

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Source:

MiIZ PAN, sygn. P.2840 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

- ; Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem:

Digitizing institution:

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: