Object

Planned object

Title: Antoni Czyż, Władza marzeń : studia o wyobraźni i tesktach. Bydgoszcz 1997

Creator:

Stelingowska, Barbara

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Review

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 1 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. C. Backvis, Słowacki i barokowe dziedzictwo. Tł. J. Prokop. W: Szkice o kulturze staropolskiej. Wybór tekstów i oprac. A. Biernacki. Warszawa 1975.
2. A. Czyż, Cierpienie i Gombrowicz. „Ogród” 1992, nr 2, s. 86-92.
3. A. Czyż, Światło i słowo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych. Warszawa 1995.
4. U. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu. Przeł. M. Olszewski, M. Zabłocka. Kraków 1994.
5. J. Huizinga, Jesień średniowiecza. Przeł. T. Brzostowski. Warszawa 1996.
6. M. Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej. Warszawa 1991.
7. M. Janion, Romantyzm a początek świata nowożytnego. W: Gorączka romantyczna. Warszawa 1975.
8. T. Obiedzińska, Topografia wizerunków kultowych Ukrzyżowanego w średniowiecznej i renesansowej kulturze Polski. W zb.: Nurt religijny w literaturze polskiego średniowiecza i renesansu. Red. S. Nieznanowski, J. Pelc. Lublin 1994, s. 83-141.
9. B. Otwinowska, E. Sarnowska-Temeriusz, Imaginacja. Hasło w: Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze. Renesans. Barok. Pod redakcją T. Michałowskiej. Wrocław 1998, s. 340-344.
10. J. Pelc, Barok - epoka przeciwieństw. Warszawa 1993.
11. J. Prokop, Wstęp w: T. Miciński, Poezje. Kraków 1980.
12. E. Sarnowska-Temeriusz, Przeszłość poetyki. Od Platona do Giambattisty Vica. Warszawa 1995.
13. W. Tomkiewicz, Piękno wielorakie. Sztuka baroku. Warszawa 1971.
14. T. Walas, Czy jest możliwa inna historia literatury? Kraków 1993.
15. K. Ziemba, Tekst jako los. Wprowadzenie do lektury. W: Jan Kochanowski jako poeta egzystencji. Prolegomena do interpretacji „Trenów". Warszawa 1994.

Issue:

1

Start page:

221

End page:

226

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information