Object

Planned object

Title: Arent van Nieukerken, Ironiczny konceptyzm : nowoczesna polska poezja metafizyczna w kontekście anglosaskiego modernizmu. Red. nauk. Ryszard Nycz, Kraków 1998

Creator:

Kluba, Agnieszka

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Reviews

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 1 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. E. Balcerzan, Liryka Juliana Przybosia. Warszawa 1989. ; 2. S. Barańczak, Norwid: obecność nieobecnego. W: Tablica z Macondo. Londyn 1990. ; 3. J. Błoński, Norwid wśród prawnuków. „Twórczość” 1967, nr 5, s. 67-94. ; 4. W. Borowy, Wędrówka nowego Parsyfala. W: Studia i szkice. T. 1. Warszawa 1983. ; 5. J. Dudek, Poeci Skamandra z perspektywy końca wieku XX. W: Poeci polscy XX wieku. Cz. 1. Kraków 1994. ; 6. J. Dudek, The Poetics of W. B. Yeats and K. Wierzyński. A Parallel. Kraków 1983. ; 7. J. Dudek, T. S. Eliot a poezja polska. „Ruch Literacki” 1996, z. 3, s. 345-353. ; 8. Th. S. Eliot, Tradycja i talent indywidualny. Przeł. H. Pręczkowska. W: Szkice literackie. Red., wybór, przedm. i przypisy W. Chwalewik. Warszawa 1963. ; 9. H.-G. Gadamer, Cóż to jest prawda? Przeł. M. Łukasiewicz. W: Rozum, słowo, dzieje. Wybrał, oprac. i wstęp K. Michalski. Warszawa 1979. ; 10. Z. Kubiak, Ważyk, Mallarmé, Lechoń. „Tygodnik Powszechny” 1975, nr 2, s. 5. ; 11. H. Markiewicz, Zakres i podział literaturoznawstwa porównawczego. W: Prace wybrane. Red. S. Balbus. T. 5: Z teorii literatury i badań literackich. Kraków 1997. ; 12. Cz. Miłosz, Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku. Warszawa 1987. ; 13. O. Miłosz, Kilka słów o poezji. Przeł. Cz. Miłosz. W: Cz. Miłosz, Prywatne obowiązki. Olsztyn 1990. ; 14. A. van Nieukerken, O „niewczesności" Norwida, dwóch modernizmach i Miłoszu. „Teksty Drugie” 1995, nr 6, s. 53-68. ; 15. J. Sławiński, Koncepcja języka poetyckiego Awangardy Krakowskiej. Kraków 1998. ; 16. M. Zaleski, O poezji „traktatowej". „Pamiętnik Literacki” 1977, z. 3, s. 167-190.

Issue:

1

Start page:

245

End page:

254

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information