Object

Title: Prolegomena do wirtualnego muzeum romantycznego poety

Creator:

Zieliński, Jan

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. B. Anderes, Die Kunstdenkmäler des Kantons St. Gallen. T. 4: Der Seebezirk. Basel 1966.
2. N. Athanassoglou-Kallmyer, French Images from the Greek War of Independence 1821-1830. Art and Politics under the Restoration. New Haven and London 1989.
3. Ch. Baudelaire, Œuvres complètes. T. 2. Paris 1976.
4. Beschreibungskunst - Kunstbeschreibung. Ekphrasis von der Antike bis zur Gegenwart. Hrsg. G. Böhm, H. Pfotenhauer. München 1995.
5. A. Binion, Pitton i Giambattista. Hasło w: The Dictionary of Art. Ed. J. Turner. T. 25. 1996.
6. M. von Boehn, Guido Reni. Bielefeld und Leipzig. B. r.
7. C. Buholzer, Felix M. Diog 1764-1834. „Bündner Monatsblatt” 1944, nr 8.
8. Ch. Clément, Gleyre. Étude biographique et critique avec le catalogue raisonné de l'oeuvre du maître. Genève 1878.
9. Cyprian Norwid o muzyce. Oprac. W. Stróżewski. Kraków 1997.
10. B. Dieterle, Erzählte Bilder. Zum narrativen Umgang mit Gemälden und Stichen in der deutschen und französischen Literatur seit dem 18. Jahrhundert. Marburg 1988.
11. S. Domeisen, Das Postwesen von Rapperswil. „Der Geschichtsfreund” 1934, nr 33.
12. A. Dückers, Guido Reni. Beiträge zur Interpretation seiner Tafelmalerei. Münster (Westf.) 1967.
13. Encyklopedia powszechna Orgelbranda. T. 28. Warszawa 1868.
14. F. Faleński. Sponad mogił. Poezje. Drezno 1870.
15. H. Geller, Die Bildnisse der deutschen Künstler in Rom 1800-1830. Berlin 1952.
16. J. W. Gomulicki, Kępa niezapominek. Przygoda z zagadkowym rękopisem Norwida. Podkowa Leśna 1996.
17. Guido Reni 1575-1642. Los Angeles - Bologna 1989.
18. W. Hauptman, Charles Gleyre 1806-1874. II. Catalogue raisonné. Züriçh-Princeton-Basel 1996.
19. H. K. Hirzel, Über Diogg den Mahler, einen Zögling der Natur. Zürich und Leipzig 1792.
20. K. Husarski, Malarskość „Króla-Ducha". „Wiedza i Życie” 1932, nry 10-12.
21. Icons - Texts - Iconotexts. Essays on Ekphrasis and Intermediality. Ed. P. Wagner. Berlin - New York 1996.
22. Intertextuality. Ed. H. Plett. Berlin - New York 1991.
23. Intertextuality: Theories and Practice. Eds. M. Worton, J. Still. Manchester 1990.
24. L. Jenike, Ze wspomnień. T. 1. Warszawa [1909].
25. K. G. Just, Peter Cornelius als Dichter. W zb.: Peter Cornelius als Komponist, Dichter, Kritiker und Essayist. Vorträge, Referate und Diskussionen. Hrsg. H. Federhofer, K. Oehl. Regensburg 1977.
26. W. Juszczak, Lekcje pejzażu według „Króla Ducha”. W zb.: Ikonografia romantyczna. Red. M. Poprzęcka. Warszawa 1977, s. 299-322.
27. W. K[alinka], O „Trajedyi Jephtes” i mniemanym jej autorze J. Zawickim. „Orędownik Naukowy” 1845, nr 17/18.
28. M. Krieger, Ekphrasis: The Illusion of the Natural Sign. Baltimore-London 1992.
29. J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości. T. 1-4. Warszawa 1919-1927.
30. L. Komarnicki, Kolorystyka Słowackiego. Ustęp z pracy pt. „O poczuciu piękna natury w polskiej poezji romantycznej”. „Prace Komisji do Badań nad Historią Literatury i Oświaty” 1927, t. 2, z. 3.
31. M. Komza, Mickiewicz ilustrowany. Wrocław 1987.
32. Ł. Kondratowicz, Cyprian Norwid - rzeźbiarz. „Studia Norwidiana” 1989, nr 7, s. 63-82.
33. Z. Krasiński, A. Scheffer, Listy. Z nieznanych rękopisów wydał, wstęp i przypisy L. Wellisch. Warszawa 1909.
34. J. Krawczyk, Jan Matejko. Mistrz „Legendy św. Stanisława ". Warszawa 1998.
35. J. Krawczyk, Matejko i historia. Warszawa 1990.
36. D. Kudelska, Jaki artysta być powinien - według Adama Mickiewicza. Na podstawie rozprawki „O nowoczesnym malarstwie religijnym niemieckim ”. W zb.: Wizerunek artysty. Studia z dziejów sztuki XIX i XX wieku. Red. M. Kitkowska-Łysiak, P. Kosiewski. Lublin 1996, s. 25-56.
37. D. Kudelska, Juliusz Słowacki i sztuki plastyczne. Lublin 1997.
38. E. Land, Sulzer a II część „Dziadów”. „Przegląd Humanistyczny” 1925.
39. Laokoon und keine Ende. Der Wettstreit der Künste. Hrsg. Th. Koebner. München 1989.
40. J. K. Lavater, Physiognomische Fragmente, zur Beförderung der Menschenkenntniss und Menschenliebe. T. 4. Leipzig und Weimar 1775.
41. D. T. Lebioda, Mickiewicz - wyobraźnia i żywioł. Bydgoszcz 1996.
42. T. Lenartowicz, Listy o Adamie Mickiewiczu. Paryż 1875.
43. J. J. Leuthy, Der Begleiter auf der Reise durch die Schweiz. Zürich 1840.
44. Literatur und bildende Kunst. Ein Handbuch zur Theorie und Praxis eines komparatistischen Grenzgebietes. Hrsg. U. Weisstein. Berlin 1992.
45. W. A. Maciejowski, Piśmiennictwo polskie. T. 3. Warszawa 1852.
46. M. P. Markowski, Ekphrasis. Uwagi bibliograficzne z dołączeniem krótkiego komentarza. „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 2, s. 229-236.
47. A. Mickiewicz, Dzieła, Wyd. Narodowe. T. 5. Warszawa 1950.
48. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Narodowe. T. 11. Warszawa 1955.
49. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Narodowe. T. 14. Warszawa 1953.
50. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Narodowe. T. 15. Warszawa 1954.
51. A. Mickiewicz, Rozmowy. W: Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. T. 16. Warszawa 1955.
52. A. Mickiewicz, Die Sonette. Deutsch von P. Cornelius. Leipzig [1868].
53. W. Mickiewicz, Legion Mickiewicza rok 1848. Kraków 1921.
54. Cz. Miłosz, Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945-1950. Kraków 1998.
55. Mostra di Guido Reni. Catalogo critico. A cura di G. C. Cavalli. Bologna 1954.
56. J. U. Niemcewicz, Śpiewy historyczne. Warszawa 1897.
57. C. Norwid, Vade-mecum. Gedichtzyklus (1866). Polnisch-deutsch. Herausgegeben, eingeleitet und übersetzt von R. Fieguth. Mit einem Vorwort von H. R. Jauss. München 1981.
58. „Nowe Rozrywki dla Dzieci” 1834, t. 1.
59. A. E. Odyniec, Listy z podróży. T. 1. Warszawa 1961.
60. D. S. Pepper, Guido Reni. Oxford 1984.
61. S. Pigoń, O „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego" A. Mickiewicza. Kraków 1911.
62. T. Pini, Rec: B. Kierski, Ślady wpływu dramatów Wiktora Hugo w dramatach Słowackiego. „Pamiętnik Literacki” 1909, s. 406-408.
63. Przybytki nietykalne zabytków historycznych. Zbiór tekstów ofiarowanych z przyjaźnią i najlepszymi życzeniami Januszowi Stanisławowi Morkowskiemu, kustoszowi Muzeum Polskiego w Rapperswilu z okazji Jego 70 urodzin. Warszawa 2000.
64. L. T. Rycharski, Literatura polska w historyczno-krytycznym zarysie. T. 1. Kraków 1868.
65. A. G. Schlegel, Leçons sur l’histoire et la théorie des beaux arts; suivies des articles du Conversations-Lexicon, concernant l’architecture, la sculpture et la peinture. Traduites par A. F. Couturier. Paris 1830.
66. A. W. Schlegel, Vorlesungen über Theorie und Geschichte der bildenden Künste. Berlin 1827.
67. Dr. M. Sch[nellmann], Die Rapperswiler Bildnisse an der Diogg-Gedächtnisausstellung in Luzern. „Der Geschichtsfreund” 1935, nr 34.
68. A. Sienicki, Stosunek „Psałterza" przekładania Jana Kochanowskiego do „Paraphrasis psalmorum" Jerzego Buchanana. Sambor 1893.
69. J.-Ch. Simonde de Sismondi, De la littérature du Midi de l’Europe. T. 4. Paris-Strasbourg 1813.
70. S. Skwarczyńska, Ewolucja obrazów u Słowackiego. Lwów 1925.
71. S. Skwarczyńska, Wartość treściowa kolorów w romantyzmie a dzisiaj. (Na tle badania relacji między twórcą a odbiorcą). „Pamiętnik Literacki” 1932, s. 273-301.
72. J. Słowacki, Dzieła wszystkie. Pod red. J. Kleiner. T. 8. Wrocław 1958.

Issue:

2

Start page:

79

End page:

107

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:123716 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

May 9, 2020

In our library since:

May 9, 2020

Number of object content hits:

2

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/86527

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information