Object

Title: Mimika i mimetyka, czyli o naśladowaniu inaczej : mim i pantomima w nowoczesnej świadomości literackiej

Creator:

Zawadzki, Andrzej

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. A. Appia, Dzieło sztuki żywej i inne prace. Tł. L. Kossobudzki. Wybór i noty J. Hera. Wstęp J. Kosiński. Warszawa 1974. ; 2. A. Artaud, Teatr ijego sobowtór. Przekł. i wstęp J. Błoński. Noty J. Błoński, K. Puzyna. Warszawa 1966. ; 3. J. L. Barrault, Concerto pour homme. Przeł. J. Lipiński. „Pamiętnik Teatralny” 1958, z. 1, s. 39-58. ; 4. R. Barthes, L’Effet du réel. W: Oeuvres complètes. T. 2. Paris 1993. ; 5. Ch. Baudelaire, O sztuce. Szkice krytyczne. Wybór, przekł. J. Guze. Wstęp J. Starzyński. Wrocław 1961. ; 6. S. Brzozowski, Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej. Lwów 1910. ; 7. S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej. Lwów 1910. ; 8. S. Brzozowski, Współczesna powieść i krytyka. Dzieła. Pod red. M. Sroki. Kraków-Wrocław 1984. ; 9. E. G. Craig, O sztuce teatru. Przekł. M. Skibniewska. Wstęp i noty Z. Hübner. Warszawa 1985. ; 10. E. Decroux, O sztuce mimu. Przeł. J. Litwiniuk. Warszawa 1976. ; 11. J. Derrida, La Dissémination. Paris 1971. ; 12. H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu. Kraków 1994. ; 13. M. Foucault, Les Motset les choses. Paris 1971. ; 14. J. Frank, Forma przestrzenna w literaturze nowoczesnej. Przeł. M. Żurowski. „Przegląd Humanistyczny” 1971, nr 2, s. 115-137. ; 15. G. Fuchs, Rewolucja teatru. [Fragmenty]. Przeł. J. Zegalski. „Pamiętnik Teatralny” 1961, z. 1, s. 41-49. ; 16. G. Gebauer, Ch. Wulf, Mimesis. Culture, Art, Society. Transl. D. Reneau. Berkeley–Los Angeles–London 1995. ; 17. J. Habermas, Moderna - nie dokończony projekt. Przekł. D. Domagała. Przekł. przejrz. S. Czerniak. W zb.: Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów. Pod red. S. Czerniaka, A. Szahaja. Warszawa 1996. ; 18. A. Hausbrandt, H. Tomaszewski, Wypowiedź w: Rozmowy o dramacie. Tomaszewskiego teatr ruchu. „Dialog” 1969, nr 10, s. 119-125. ; 19. M. Heidegger, O istocie prawdy. Tł. J. Filek. W: Znaki drogi. Warszawa 1995. ; 20. J. Hera, Z dziejów pantomimy, czyli pałac zaczarowany. Przedm. Z. Raszewskiego. Warszawa 1975. ; 21. Herondas, Mimy. Przeł., wstęp i komentarz J. Ławińska-Tyszkowska. Wrocław 1988. ; 22. R. Ingarden, O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury. Przekł. M. Turowicz. Wyd. 2. Warszawa 1988. ; 23. R. Jakobson, Język a inne systemy komunikacji. Przeł. A. Tanalska. W: W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. T. 1. Warszawa 1989. ; 24. S. Kierkegaard, Pojęcie lęku. Psychologicznie orientujące proste rozważanie o dogmatycznym problemie grzechu pierworodnego. Przeł., posł. A. Djakowska. Warszawa 1996. ; 25. J. A. Kisielewski, O sztuce mimicznej. Konferencja. W: Panmusaion. Życie dramatu. Miłe słówka. Życie w powieści. Słowa Monelli. Panmusaion. O sztuce mimicznej. Lwów 1906. ; 26. K. Korus, Początki greckiej pantomimy. „Eos” 1979, [z. 2], s. 45-54. ; 27. B. Leśmian, Skrzypek Opętany. Oprac. i wstęp R. H. Stone. Warszawa 1985. ; 28. B. Leśmian, Z rozmyślań o poezji. W: Szkice literackie. Oprac., wstęp J. Trznadel. Warszawa 1959. ; 29. B. Leśmian, Zamyślenie. W: Poezje. Oprac. J. Trznadel. Warszawa 1965. ; 30. M. Levenson, The Fate of Individuality. Cambridge 1991. ; click here to follow the link ; 31. S. Longosz, L`antico mimo anticristiano. „Studia patristica” 1993. ; 32. J. Ławińska-Tyszkowska, Mim. Hasło w: Słownik pisarzy antycznych. Pod red. A. Świderkówny. Warszawa 1982, s. 316-317. ; 33. S. Mallarmé. Oeuvres complètes. Paris 1945. ; 34. M. P. Markowski, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura. Bydgoszcz 1997. ; 35. W. Meyerhold, Przed rewolucją. (1905-1917). Wybór i wstęp J. Koenig. Przekł. A. Drawicz, J. Koenig. Noty A.Fewralski. Warszawa 1988. ; 36. W. J. T. Mitchell, Spatial Form in Literature: Toward a General Theory. „Critical Inquiry” 1980, nr 3 (Spring). ; click here to follow the link ; 37. C. Norwid, Ad leones. W: Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstęp i uwagi krytyczne J. W. Gomulicki. T. 6. Warszawa 1971. ; 38. C. Norwid, Białe kwiaty. W: Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstęp i uwagi krytyczne J. W. Gomulicki. T. 6. Warszawa 1971. ; 39. C. Norwid, Lapidaria. W: Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstęp i uwagi krytyczne J. W. Gomulicki. T. 2. Warszawa 1971. ; 40. C. Norwid, Za kulisami. W: Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstęp i uwagi krytyczne J. W. Gomulicki. T. 4. Warszawa 1971. ; 41. R. Nycz, Język modernizmu. Doświadczenie wyobcowania i jego konsekwencje. W: Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997. ; 42. R. Ordyński, Gest czy słowo? W zb.: Myśl teatralna Młodej Polski. Antologia. Wybór I. Sławińska, S. Kruk. Wstęp I. Sławińska. Noty B. Frankowska. Warszawa 1966, s. 338-343. ; 43. O. Ortwin, Żywe fikcje. Studia o prozie, poezji i krytyce. Oprac. J. Czachowska. Wstęp M. Głowiński. Pisma krytyczne. T. 2. Warszawa 1970. ; 44. B. Pautrat, Versions du soleil. Figures et système de Nietzsche. Paris 1971. ; 45. T. Peiper, Futuryzm. W: Tędy. - Nowe usta. Oprac., red. T. Podoska. Przedm., komentarz, nota biograficzna S. Jaworski. Kraków 1972. ; 46. T. Peiper, O tańcach artystycznych. „Twórczość” 1948, z. 1. ; 47. J. Przyboś, Linia i gwar. Kraków 1959. ; 48. R. M. Rilke, Poezje. Wybrał, przeł., posł. M. Jastrun. Kraków 1974. ; 49. J. Rudlin, Jacques Copeau. Cambridge 1986. ; 50. I. Sławińska, „Ciąg scenicznych gestów” w teatrze Norwida. W: Sceniczny gest poety. Zbiór studiów o dramacie. Kraków 1960. ; 51. R. Sławski, Sztuka pantomimy. Przeł. J. Litwiniuk. Wstęp A. Jochweld. Warszawa 1965. ; 52. M. Sobeski, Przędziwo Arachny. Z pogranicza sztuki i filozofii. Kraków 1909. ; 53. W. Spanos, Heidegger, Kierkegaard, and the Hermeneutic Circle: Towards a Postmodern Theory of Interpretation as Dis-closure. W zb.: Martin Heidegger and the Question of Literature. Toward Postmodern Literary Hermeneutics. Ed. W. Spanos. Indiana University Press, 1979. ; 54. S. Srebrny, Teatr grecki i polski. Wybór i oprac. Sz. Gąssowski. Wstęp J. Łanowski. Warszawa 1984. ; 55. W. Steiner, The Colors of Rhetoric. Problems in the Relation between Modern Literature and Paiting. Chicago 1982. ; 56. L. Stankiewicz, Rodzima twórczość komediowa w Rzymie. Fabuła togata, atellana mim. W zb.: Dramat starożytny. Red. E. Konik. Wrocław 1984, s. 101-107. ; 57. Stendhal, Czerwone i czarne. Przeł., wstęp T. Żeleński (Boy). Posł. M. Żurowski. T. 2. Warszawa 1978. ; 58. A. Tairow, Notatki reżysera i proklamacje artysty. Przekł. J. Ludawska. Wstęp i noty J. Koenig. Warszawa 1978. ; 59. M. C. Taylor, Kierkegaard`s Pseudonymous Authorship. A Study of Time and the Self. Princeton 1975. ; 60. P. Valery, Degas, taniec, rysunek. Przeł. J. Guze. Warszawa 1993. ; 61. G. Vattimo, La fine della modernita. Roma 1991. ; 62. J. Witllin, Orfeusz w piekle XX wieku. Pisma. Paryż 1963. ; 63. V. Woolf, Do latarni morskiej. Tł. K. Klinger. Warszawa 1962. ; 64. K. Wyka, Cyprian Norwid. Poeta i sztukmistrz. Kraków 1948. ; 65. K. Wyka, Stanisława Brzozowskiego dyskusja o Fryderyku Nietzschem. W: Młoda Polska. Wyd. 2. Kraków 1987. ; 66. J. Żuławski, Kilka uwag o sztuce aktorskiej. W: Miasta umarłe. Warszawa 1910.

Issue:

2

Start page:

109

End page:

126

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:123717 ; oai:rcin.org.pl:123717 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

May 9, 2020

In our library since:

May 9, 2020

Number of object content hits:

7

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/86528

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information