Object

Planned object

Title: Quadratum perfectum Wespazjana Kochowskiego :" Niepróżnujące próżnowanie - liryka polskie", "Ogród panieński", "Psalmodia polska" : uwagi o kompozycji

Creator:

Ślękowa, Ludwika

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Brożek, O liczbach doskonałych. W: Wybór pism. T. 2. Oprac. J. Dianni. Warszawa 1956.
2. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Tł., oprac. A. Borowski. Wyd. 2. Kraków 1997.
3. M. Eustachiewicz, Poeta w ogrodzie. Ogród jako motyw ramy renesansowych i barokowych zbiorów poetyckich. „Pamiętnik Literacki” 1975, z. 3, s. 3-38.
4. M. Eustachiewicz, Wstęp w: W. Kochowski, Utwory poetyckie. Wybór. Wyd. 2, zm. Oprac. M. Eustachiewicz. Wrocław 1991.
5. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej. Przekł., oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński. Warszawa 1991.
6. A. Fowler, Spenser and the Numbers of Time. London 1964.
7. Cz. Hernas, Barok. Warszawa 1973.
8. W. Kochowski, Pisma wierszem i prozą. Wyd. K. J. Turowski. T. 1-2. Kraków 1859.
9. W. Kochowski, Utwory poetyckie. Wybór. Wyd. 2, zm. Oprac. M. Eustachiewicz. Wrocław 1991.
10. M. Korolko, Wstęp w: S. Grochowski, Rytmy łacińskie dziwnie sztuczne. Wyd. fototypiczne. Warszawa 1976.
11. W. Koschmal, „Kanikuła” Jana Andrzeja Morsztyna: cykliczność i poetycka kondensacja. Z niemieckiego przeł. M. Cieński. „Pamiętnik Literacki” 1989, z. 3, s. 167-180.
12. H. Puteanus, Pietatis thaumata. Antverpiae 1617.
13. M. K. Sarbiewski, O poincie i dowcipie. W: Wykłady poetyki. / Praecepta poetica. Przeł., oprac. S. Skimina. BPP, B 5. Wrocław 1958.
14. Słownik polszczyzny XVI wieku. Red. nacz. M. R. Mayenowa, F. Pepłowski. T 11. Wrocław 1978.
15. J. Sokolski, Lipa, Chiron i labirynt. Esej o „Fraszkach”. Wrocław 1998.
16. S. Solski, Geometra polski. Kraków 1683.
17. P. Stępień, Poeta barokowy wobec przemijania i śmierci. Hieronim Morsztyn, Szymon Zimorowic, Jan Andrzej Morsztyn. Warszawa 1996.

Issue:

2

Start page:

149

End page:

157

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information